Phát trực tiếp bằng iOS ReplayKit


Lưu ý: Nếu đáp ứng các yêu cầu tính đủ điều kiện, bạn có thể phát trực tiếp qua ứng dụng YouTube trên thiết bị iPhone và iPad. Tìm hiểu thêm

Tính năng phát trực tiếp có sẵn trong ứng dụng YouTube thông qua iOS ReplayKit trên các thiết bị chạy phiên bản iOS 10.2 trở lên. Khi sử dụng ứng dụng được hỗ trợ như Procreate, Asphalt 8: Airborne hoặc Mobile Legends: Bang bang, bạn có thể phát trực tiếp lên thẳng YouTube.
Xin lưu ý rằng mỗi ứng dụng được hỗ trợ sẽ có một vị trí riêng cho cài đặt này.
 1. Hãy chọn YouTube làm ứng dụng phát trực tiếp.
 2. Tạo tiêu đề, sau đó chọn cài đặt bảo mật.
 3. Tùy chọn: Chọn cài đặt bổ sung.
  • Thêm mô tả.
  • Bật hoặc tắt trò chuyện trực tiếp.
  • Bật hoặc tắt giới hạn độ tuổi cho sự kiện phát trực tiếp.
  • Cho biết sự kiện phát trực tiếp của bạn có quảng cáo trả phí không. Nếu có quảng cáo, hãy thêm tuyên bố quảng cáo trả phí
  • Chọn mũi tên quay lại.
 4. Tùy chọn: Phát trực tiếp trong chế độ ngang.
  • Giữ thiết bị ở chế độ ngang. 
  • Đảm bảo đã tắt khóa xoay màn hình.
 5.  Tùy chọn: Để chia sẻ sự kiện phát trực tiếp của bạn, hãy nhấn vào CHIA SẺ.
 6. Chọn PHÁT TRỰC TIẾP.

Để kết thúc sự kiện phát trực tiếp, hãy tắt ứng dụng. Bạn có thể chỉnh sửa cài đặt bảo mật (bao gồm cả tùy chọn đặt sự kiện phát trực tiếp ở chế độ riêng tư) hoặc xóa bản lưu trữ của sự kiện phát trực tiếp trên trang video của tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?