ตั้งค่าและจัดการแพ็กเกจสำหรับครอบครัวของ YouTube

ตั้งค่าแพ็กเกจสำหรับครอบครัวของ YouTube เพื่อเป็นผู้จัดการครอบครัวและแชร์การเป็นสมาชิก YouTube Premium หรือ YouTube Music Premium กับสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวได้สูงสุด 5 คน หากเป็นสมาชิกในครอบครัว คุณจะเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวเพื่อแชร์แพ็กเกจสำหรับครอบครัวของ YouTube ได้ 

หมายเหตุ: หากเป็นสมาชิกของกลุ่มครอบครัว Google ที่มีอยู่ คุณจะซื้อแพ็กเกจสำหรับครอบครัวของ YouTube ไม่ได้ แต่จะขอให้ผู้จัดการครอบครัวซื้อได้

สิ่งที่ควรทราบก่อนเริ่มสร้างกลุ่มครอบครัว

 

สิ่งที่ควรทราบหากคุณเป็นสมาชิก Google Play Music อยู่ในขณะนี้

 • หากต้องการอัปเกรดเป็นแพ็กเกจสำหรับครอบครัวใน Google Play Music โปรดดูหน้านี้
 • หากขณะนี้คุณเป็นสมาชิกแพ็กเกจ Google Play Music แบบรายบุคคลที่มีสิทธิ์การใช้งาน YouTube Premium อยู่ด้วย การอัปเกรดเป็นแพ็กเกจสำหรับครอบครัวของ Google Play Music จะทำให้คุณสูญเสียสิทธิ์เข้าถึง YouTube Premium หากต้องการรักษาสิทธิประโยชน์จากการใช้งาน YouTube Premium ไว้และต้องการใช้แพ็กเกจสำหรับครอบครัวด้วย ให้ยกเลิกการสมัครใช้บริการ Google Play Music แล้วลงชื่อสมัครใช้แพ็กเกจ YouTube Premium สำหรับครอบครัวตามวิธีการด้านล่าง

วิธีตั้งค่าและจัดการแพ็กเกจสำหรับครอบครัวของ YouTube

ผู้จัดการครอบครัว: ลงชื่อสมัครใช้และสร้างกลุ่มครอบครัว 

สมาชิกใหม่ของ YouTube Premium หรือ YouTube Music Premium

หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน ให้เลือกผู้จัดการครอบครัวที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้จัดการครอบครัวเป็นคนเดียวที่ซื้อแพ็กเกจสำหรับครอบครัวหรือตัดสินใจเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงชื่อสมัครใช้การเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงิน

หากต้องการลงชื่อสมัครเป็นสมาชิก YouTube Premium หรือ Music Premium และสร้างกลุ่มครอบครัว ให้ทำดังนี้

 1. แตะรูปโปรไฟล์ในแอป YouTube > การเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน
 2. คุณจะเห็นตัวเลือกการเป็นสมาชิกแบบชำระเงินสำหรับ YouTube Music Premium และ YouTube Premium คลิก "ดูข้อมูลเพิ่มเติม" สำหรับการสมัครใช้บริการที่คุณสนใจที่จะซื้อ
 3. คลิก "หรือประหยัดเงินด้วยการเป็นสมาชิกสำหรับครอบครัว"
 4. คลิก "ซื้อแพ็กเกจสำหรับครอบครัว" หากมีสิทธิ์ทดลองใช้แพ็กเกจสำหรับครอบครัว คุณอาจเห็นตัวเลือก "ลองใช้ฟรี" 
 5. หากเป็นผู้จัดการครอบครัวของกลุ่มครอบครัว Google ที่มีอยู่ คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบที่ยืนยันกลุ่มครอบครัวของคุณ เลือกดำเนินการต่อไปเพื่อดำเนินการซื้อและแชร์แผนครอบครัวกับสมาชิกในกลุ่มครอบครัวที่มีอยู่ หากขั้นตอนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคุณ ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 7 
 6. หากยังไม่มีกลุ่มครอบครัว Google ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อซื้อการสมัครใช้บริการก่อน จากนั้นระบบจะนำคุณไปยังกระบวนการสร้างกลุ่มครอบครัว
หมายเหตุ: หากพบปัญหาในการลงชื่อสมัครใช้แผนครอบครัว อาจเป็นเพราะคุณมีโปรไฟล์การชำระเงินของ Google Play หลายโปรไฟล์ หากเป็นเช่นนั้น ลองดูวิธีอัปเดตหรือเปลี่ยนโปรไฟล์ของประเทศคุณ 

สมาชิกที่มีอยู่ใน YouTube Premium หรือ YouTube Music Premium

หากต้องการอัปเกรดการเป็นสมาชิก Premium หรือ Music Premium แบบรายบุคคลไปเป็นแพ็กเกจสำหรับครอบครัว ให้ทำดังนี้ 
 1. แตะรูปโปรไฟล์ในแอป YouTube > การเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน
 2. แตะซื้อแพ็กเกจสำหรับครอบครัว
 3. แตะซื้อแพ็กเกจสำหรับครอบครัวอีกครั้ง
 4. แตะซื้อ
 5. ตั้งค่ากลุ่มครอบครัว Google 
  • คุณเป็นผู้จัดการครอบครัวของกลุ่มครอบครัว Google ที่มีอยู่ใช่ไหม เลือกดำเนินการต่อไปเพื่อดำเนินการต่อและแชร์ YouTube Premium กับสมาชิกในกลุ่มครอบครัวที่มีอยู่
  • คุณกำลังสร้างกลุ่มครอบครัว Google ใหม่ใช่ไหม หากต้องการตั้งค่ากลุ่มครอบครัว ให้ทำดังนี้ 
   • เชิญสมาชิกในครอบครัวสูงสุด 5 คนเพื่อเข้าร่วมในครอบครัว และส่งคำเชิญให้พวกเขาทางอีเมลหรือ SMS
   • เลือกส่ง
   • สมาชิกในครอบครัวจะได้รับคำเชิญ แล้วจะเลือกเริ่มต้นใช้งานและยืนยันบัญชีของตนได้
   • สมาชิกในครอบครัวที่ตอบรับคำเชิญจะเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวและมีสิทธิ์เข้าถึง YouTube Premium ได้
  • คุณเป็นสมาชิกในครอบครัวของกลุ่มครอบครัว Google ที่มีอยู่ใช่ไหม คุณจะซื้อ YouTube Premium ไม่ได้ แต่ขอให้ผู้จัดการครอบครัวทำการซื้อได้
หมายเหตุ
 • ข้อเสนอพิเศษจะโอนไปยังแพ็กเกจสำหรับครอบครัวของ YouTube ไม่ได้ หากอัปเกรดเป็นแพ็กเกจสำหรับครอบครัวในระหว่างการทดลองใช้งานฟรีที่นานกว่า 1 เดือน การทดลองใช้งานจะถูกตัดเหลือแค่ 1 เดือน ทั้งนี้ คุณจะกลับไปที่การทดลองใช้งานฟรีไม่ได้หากยกเลิกแพ็กเกจสำหรับครอบครัวในภายหลัง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตการเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงิน
 • หากพบปัญหาในการลงชื่อสมัครใช้แผนครอบครัว อาจเป็นเพราะคุณมีโปรไฟล์การชำระเงินของ Google Play หลายโปรไฟล์ หากเป็นเช่นนั้น ลองดูวิธีอัปเดตหรือเปลี่ยนโปรไฟล์ของประเทศคุณ 

ผู้จัดการครอบครัว: เพิ่มหรือนำสมาชิกในครอบครัวออก

เพิ่มสมาชิกในครอบครัว

หากคุณเป็นผู้จัดการครอบครัว คุณจะเชิญสมาชิกในครอบครัวได้สูงสุด 5 คนให้เข้าร่วมกลุ่มครอบครัว
หากต้องการเพิ่มสมาชิกในครอบครัว ให้ทำดังนี้
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ที่เชื่อมโยงกับการเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงิน
 2. แตะรูปโปรไฟล์ในแอป YouTube > การเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน
 3. แตะแก้ไขข้างการตั้งค่าการแชร์ในครอบครัว
 4. แตะเชิญสมาชิกในครอบครัว
 5. ป้อนอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่คุณต้องการเชิญ
 6. เลือกส่ง คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีคนเข้าร่วมในครอบครัว

นำสมาชิกในครอบครัวออก

หากคุณคือผู้จัดการครอบครัว คุณจะนำบุคคลออกจากกลุ่มครอบครัวได้ทุกเมื่อ
หากต้องการนำสมาชิกในครอบครัวออก ให้ทำดังนี้
 1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ที่เชื่อมโยงกับการเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงิน
 2. แตะรูปโปรไฟล์ในแอป YouTube > การเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน
 3. แตะการเป็นสมาชิก
 4. แตะแก้ไขข้างการตั้งค่าการแชร์ในครอบครัว
 5. เลือกชื่อบุคคลที่ต้องการนำออก
 6. คลิกนำสมาชิกออก

 ผู้จัดการครอบครัว: งานผู้จัดการครอบครัวอื่นๆ

เปลี่ยนวิธีการชำระเงิน

ดูวิธีอัปเดตการเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงิน รวมทั้งวิธีการชำระเงิน

ยกเลิกการเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน

คุณจะยกเลิกการเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงินได้ตลอดเวลา เมื่อยกเลิกแล้ว คุณจะยังมีสิทธิ์เข้าถึงการเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงินอยู่จนกว่าจะสิ้นสุดรอบการเรียกเก็บเงินรายเดือน หลังจากนั้น สมาชิกในครอบครัวทุกคนจะสูญเสียสิทธิ์เข้าถึงการเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน แต่จะยังคงรักษาบัญชี Google ไว้ได้

 สมาชิกในครอบครัว: เข้าร่วมหรือออกจากกลุ่มครอบครัว

เข้าร่วมกลุ่มครอบครัว

หากผู้จัดการครอบครัวที่มีการเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงินได้เชิญให้คุณเข้าร่วมกลุ่มครอบครัว คุณจะได้รับข้อความเชิญทางอีเมลหรือ SMS ให้ทำตามวิธีการในคำเชิญเพื่อเข้าร่วมกลุ่มครอบครัว
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมกลุ่มครอบครัว

ออกจากกลุ่มครอบครัวหรือสมัครเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงินรายบุคคล

ดูวิธีออกหรือเปลี่ยนกลุ่มครอบครัวหากต้องการสมัครเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงิน ให้ทำดังนี้
 1. ทำตามวิธีการเพื่อออกจากกลุ่มครอบครัว
 2. ลงชื่อสมัครใช้การเป็นสมาชิก YouTube แบบชำระเงินของคุณเอง
หมายเหตุ: หากออกจากกลุ่มครอบครัว คุณจะยอมรับคำเชิญเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวอื่นหรือสร้างกลุ่มของคุณเองได้ อย่างไรก็ตาม คุณเปลี่ยนกลุ่มครอบครัวได้หนึ่งครั้งทุกๆ 12 เดือนเท่านั้น หากออกจากกลุ่มครอบครัวหนึ่งเพื่อไปเข้าร่วมกลุ่มใหม่ คุณจะไม่สามารถเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวอื่นได้อีกเป็นเวลา 12 เดือน

ข้อกำหนดด้านสถานที่ของแพ็กเกจสำหรับครอบครัว

ข้อกำหนดด้านสถานที่ของแพ็กเกจสำหรับครอบครัว

สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องอาศัยอยู่ในที่พักอาศัยเดียวกันกับผู้จัดการครอบครัวจึงจะมีสิทธิ์แชร์การเป็นสมาชิกครอบครัวของ YouTube โดยระบบจะยืนยันผ่านการเช็คอินทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกๆ 30 วัน

หากมีปัญหาในการตั้งค่าแพ็กเกจสำหรับครอบครัว รวมถึงพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุว่า "ไม่รองรับแพ็กเกจสำหรับครอบครัว" หรือ "ไม่รองรับในประเทศนี้" นั่นหมายความว่าประเทศที่ระบุไว้ในโปรไฟล์การชำระเงินด้วยบริการของ Google อาจไม่ตรงกับตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ (ตามที่ระบุไว้ในที่อยู่ IP) 

อัปเดตโปรไฟล์การชำระเงินด้วยบริการของ Google ให้ตรงกับตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่และตั้งค่าแพ็กเกจสำหรับครอบครัวต่อ

หากตำแหน่งประเทศของสมาชิกในครอบครัวไม่ตรงกับตำแหน่งของคุณ สมาชิกเหล่านั้นอาจเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวไม่ได้ 

ติดต่อทีมสนับสนุนได้ทุกเมื่อ หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับแพ็กเกจสำหรับครอบครัวของ YouTube

 

ติดต่อทีมสนับสนุนได้ทุกเมื่อหากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับแพ็กเกจสำหรับครอบครัวของ YouTube

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร