Hướng dẫn về biểu tượng kiếm tiền trong Creator Studio

Bài viết này giải thích về các biểu tượng trong Creator Studio. Hãy tìm hiểu thêm về các biểu tượng trong YouTube Studio

Nếu kênh của bạn đã tham gia Chương trình Đối tác YouTube và bạn đã bật quảng cáo cho các video của mình, bạn có thể thấy một trong các biểu tượng kiếm tiền sau bên cạnh video của bạn. Hãy sử dụng tài liệu tham khảo này để biết vấn đề có thể là gì.

Nếu cho rằng quyết định "quảng cáo hạn chế hoặc không có quảng cáo" mà bạn nhận được là một sự nhầm lẫn, bạn có thể yêu cầu xem xét thủ công. Các video đã được xem xét trước đây và đã nhận được quyết định cuối cùng sẽ không thay đổi trạng thái kiếm tiền. Xin lưu ý rằng bạn chỉ nên bật quảng cáo cho các video tuân thủ nguyên tắc nội dung thân thiện với nhà quảng cáo của chúng tôi.

Video có thể kiếm tiền

 
Mô tả Kiếm tiền Kiếm tiền
Ý nghĩa Video có thể kiếm tiền. Video có thể kiếm tiền và chia sẻ doanh thu video với một tài khoản khác.
Những việc bạn có thể làm

Tìm hiểu cách tăng số người đăng ký.

Nếu bạn không nhìn thấy quảng cáo trên video, hãy tìm hiểu lý do.

Tìm hiểu thêm về việc chia sẻ doanh thu.

 

Video không được kiếm tiền

 

Mô tả (di chuột qua văn bản)

Không được kiếm tiền Không đủ điều kiện kiếm tiền
Ý nghĩa Video không được kiếm tiền vì bạn chưa bật tính năng kiếm tiền cho video hoặc kênh của bạn. Video hiện không sẵn sàng để kiếm tiền và không đủ điều kiện kiếm doanh thu từ quảng cáo hoặc YouTube Premium.
Những việc bạn có thể làm

Nếu video của bạn thân thiện với nhà quảng cáo, bạn có thể bật quảng cáo.

Tìm hiểu những việc bạn có thể làm để giải quyết vấn đề.

 

Video không được kiếm tiền nhưng bạn có thể kháng nghị

 
Mô tả (di chuột qua văn bản) Không phù hợp với hầu hết các nhà quảng cáo - Quảng cáo hạn chế hoặc không có quảng cáo
Ý nghĩa
  • Các hệ thống tự động của chúng tôi cho rằng nội dung của bạn không phù hợp với tất cả các thương hiệu. Nếu bạn nghĩ đó là một sự nhầm lẫn, hãy xem hành động bạn có thể thực hiện trong phần dưới đây.
  • Các chuyên gia của chúng tôi xác nhận rằng video của bạn không tuân thủ nguyên tắc nội dung thân thiện với nhà quảng cáo của chúng tôi. Video sẽ nhận được ít quảng cáo hơn nhưng sẽ vẫn kiếm được doanh thu đăng ký từ YouTube Premium. Quyết định sau khi xem xét thủ công là quyết định cuối cùng.
Những việc bạn có thể làm

Nếu cho rằng nội dung của mình tuân thủ nguyên tắc thân thiện với nhà quảng cáo, bạn có thể yêu cầu xem xét thủ công.

Nếu video của bạn đã được xem xét và xác nhận không phù hợp với các nhà quảng cáo, bạn không thể yêu cầu xem xét thủ công lần nữa.

Biểu tượng "Không phù hợp với hầu hết các nhà quảng cáo" không có nghĩa là khả năng tìm kiếm và khám phá của video bị hạn chế. Chúng tôi không dựa trên tùy chọn của nhà quảng cáo để xác định cách video hiển thị trên YouTube. Tuy nhiên, giống như các video có nội dung thô tục hoặc bạo lực có thể không phù hợp với mọi nhà quảng cáo, chúng tôi sẽ không đề xuất rộng rãi video có biểu tượng kiếm tiền màu vàng cho tất cả người xem.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?