Obmedzené funkcie pre niektoré videá

Nenávistné prejavy nie sú na YouTube povolené. Odstraňujeme obsah propagujúci násilie alebo nenávisť voči jednotlivcom alebo skupinám na základe konkrétnych vlastností. YouTube tiež nepovoľuje obsah, ktorého zámerom je chváliť a propagovať násilné zločinecké organizácie alebo im pomáhať.

Obsah, ktorý neporušuje naše pravidlá, no je na hranici odstránenia a pre niektorých divákov by mohol byť nevhodný, môže mať určité funkcie zakázané. Patria sem napríklad (tento zoznam nie je úplný):

  • videá s buričským náboženským alebo rasistickým obsahom, ktoré priamo nenabádajú k násiliu alebo ktorých hlavným účelom nie je podnecovanie nenávisti;
  • konšpiračné teórie, ktoré zlo, korupciu alebo zlomyseľné úmysly pripisujú jednotlivcom alebo skupinám na základe konkrétnych vlastností;
  • videá, ktoré popierajú dobre zdokumentované násilné činy.

Obsah bude na YouTube naďalej k dispozícii, no na stránke pozerania videa už nebudú komentáre, navrhované videá alebo označenia páči sa mi a bude sa na nej nachádzať správa s upozornením. Tieto videá tiež nespĺňajú podmienky na zobrazovanie reklám. Vypnutie funkcií však neznamená uvalenie sankcie na kanál.

Ak zakážeme funkcie niektorému z vašich videí, pošleme vám e‑mail s upozornením. Proti tomuto rozhodnutiu sa môžete odvolať priamo prostredníctvom odkazu v e‑maile alebo pomocou procesu odvolania.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?