Hạn chế tính năng đối với một số video

Lời nói căm thù không được phép xuất hiện trên YouTube. Chúng tôi xoá nội dung kích động hành vi bạo lực hoặc thái độ thù địch đối với các cá nhân hoặc nhóm người dựa trên một số đặc điểm nhất định. YouTube cũng không cho phép nội dung nhằm ca ngợi, quảng bá hoặc hỗ trợ các tổ chức tội phạm bạo lực.

Nội dung không vi phạm các chính sách của chúng tôi nhưng gần với ranh giới vi phạm dẫn đến việc bị xoá/có thể gây phản cảm đối với một số người xem sẽ có thể bị tắt một số tính năng.

Nội dung sẽ tiếp tục tồn tại trên YouTube nhưng trang xem sẽ không có:

  • Bình luận
  • Video đề xuất
  • Số lượt thích

Một cảnh báo sẽ xuất hiện trước trang xem. Những video này cũng không đủ điều kiện để chạy quảng cáo. Việc tắt các tính năng này sẽ không khiến kênh của bạn phải nhận thêm cảnh cáo.

Nếu một trong các video của bạn bị tắt các tính năng thì chúng tôi sẽ gửi email cho bạn. Bạn có thể khiếu nại quyết định đó ngay từ đường liên kết trong email hoặc bằng cách làm theo quy trình khiếu nại.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
12097033772848203468
true