Hạn chế tính năng đối với một số video nhất định

Lời nói căm thù không được phép xuất hiện trên YouTube. Chúng tôi xóa nội dung kích động hành vi bạo lực hoặc thái độ thù địch đối với các cá nhân hoặc nhóm người dựa trên một số đặc điểm nhất định. YouTube cũng không cho phép nội dung nhằm ca ngợi, quảng bá hoặc hỗ trợ các tổ chức tội phạm bạo lực.

Nội dung không vi phạm các chính sách của chúng tôi nhưng gần với ranh giới vi phạm bị xóa và có thể gây xúc phạm một số người xem có thể bị tắt một số tính năng. Nội dung như vậy có thể nằm trong số các nội dung sau. Đây chưa phải là danh sách đầy đủ.

  • Nội dung kích động tôn giáo hay nội dung theo thuyết ưu thế của một nhóm người mà không trực tiếp kêu gọi bạo lực hay mang mục đích chính là kích động sự hận thù.
  • Các thuyết âm mưu gán mục đích xấu, phá hoại hoặc độc hại cho các cá nhân hoặc nhóm người dựa trên một số đặc điểm nhất định.
  • Các video phủ nhận rằng một sự kiện bạo lực, có tư liệu đầy đủ đã diễn ra

Nội dung sẽ vẫn tồn tại trên YouTube nhưng trang xem sẽ không có nhận xét, video đề xuất hoặc lượt thích nữa và một cảnh báo sẽ xuất hiện trước video. Những video này cũng không đủ điều kiện tham gia quảng cáo. Việc chúng tôi tắt các tính năng sẽ không khiến kênh của bạn phải nhận thêm cảnh cáo.

Nếu một trong các video của bạn đã bị tắt các tính năng, thì chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email thông báo. Bạn có thể kháng nghị quyết định đó trực tiếp từ đường dẫn liên kết trong email hoặc bằng cách làm theo quy trình kháng nghị.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?