ฟีเจอร์ที่จำกัดสำหรับวิดีโอบางรายการ

YouTube ไม่อนุญาตให้แสดงเนื้อหาที่มีวาจาสร้างความเกลียดชัง เราจะนำเนื้อหาที่ส่งเสริมความรุนแรงหรือความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลออกหากมีการพาดพิงถึงคุณลักษณะบางอย่าง นอกจากนี้ YouTube ยังไม่อนุญาตให้แสดงเนื้อหาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง ส่งเสริม หรือให้ความช่วยเหลือองค์กรอาชญากรรมร้ายแรง

เราอาจปิดใช้ฟีเจอร์บางอย่างในเนื้อหาที่ไม่ละเมิดนโยบายแต่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะถูกนำออกและอาจทำให้ผู้ชมบางคนรู้สึกไม่พอใจ ซึ่งอาจรวมถึงเนื้อหาต่อไปนี้ โปรดทราบว่ายังมีกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากรายการนี้

  • เนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเนื้อหาที่แสดงการเหยียดผู้อื่นโดยไม่ได้เรียกร้องความรุนแรงโดยตรงหรือไม่มีวัตถุประสงค์หลักในการยุยงให้เกิดความเกลียดชัง
  • ทฤษฎีสมคบคิดที่เป็นการแสดงเจตนาชั่วร้าย สร้างความเสียหาย หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลหรือกลุ่มที่มีคุณลักษณะบางอย่าง
  • วิดีโอที่ปฏิเสธว่าเหตุการณ์ความรุนแรงที่มีการบันทึกไว้เป็นอย่างดีไม่เคยเกิดขึ้นจริง

เนื้อหาจะยังคงอยู่ใน YouTube แต่หน้าสำหรับดูจะไม่มีความคิดเห็น วิดีโอแนะนำ หรือการชอบอีกต่อไป และเนื้อหานั้นจะแสดงด้านหลังข้อความเตือน รวมถึงวิดีโอเหล่านี้จะไม่มีสิทธิ์แสดงโฆษณา ทั้งนี้ การปิดใช้งานฟีเจอร์จะไม่ทำให้มีการออกประกาศเตือนให้กับช่อง

เราจะส่งอีเมลแจ้งเตือนหากมีการปิดใช้ฟีเจอร์ในวิดีโอของคุณ คุณอาจอุทธรณ์คำตัดสินได้โดยตรงจากลิงก์ในอีเมลหรือทำตามกระบวนการอุทธรณ์

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร