Tôi nhận được thông báo lỗi

Hãy chọn thông báo lỗi mà bạn nhìn thấy ở bên dưới để nhận trợ giúp về cách giải quyết vấn đề.

"Đã tạm dừng phát lại vì tài khoản của bạn đang được sử dụng tại một địa điểm khác"

Hãy xem bài viết này về giới hạn phát trực tiếp để tìm hiểu thêm về cách phát trực tiếp đồng thời bằng YouTube Premium.

 

Quay lại phần khắc phục vấn đề về các lợi ích của thành viên YouTube Premium.  

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
59
false
false