Zobrazování reklam u zpeněžených videí

Když ve svém kanálu aktivujete zpeněžení, můžete si u videí zapnout reklamy. Reklamy se zobrazují prostřednictvím systému aukcí AdSense, služby Google Ad Manager a dalších zdrojů prodávaných YouTube. Po zapnutí zpeněžení může nějakou dobu trvat, než se reklamy začnou zobrazovat.

Konkrétní reklamy, které se u videa zobrazí, jsou vybírány na základě různých kontextových faktorů, například podle metadat videa nebo podle toho, zda je obsah videa vhodný pro inzerenty.

Naše systémy průběžně sledujeme a upravujeme, aby se u vašich videí zobrazovaly co nejrelevantnější reklamy. Nejsme však schopni ručně kontrolovat všechny reklamy, které se ve vašich videích objevují, takže nemůžeme zaručit, že se zde budou objevovat konkrétní reklamy.

U videí se zapnutým zpeněžením se nemusí reklama zobrazit vždy. V okamžiku přehrávání například nemusí být k dispozici vhodná reklama. Pokud se vám zdá, že jsou s reklamami problémy, prostudujte si informace o tom, proč se reklamy u videí nemusí zobrazovat.

Co jsou reklamy prodávané partnery?

Od roku 2010 povoluje YouTube omezenému počtu partnerů prodej reklam u obsahu, který sami vkládají na YouTube. Tyto reklamy označujeme jako reklamy prodávané partnery. Aby mohla společnost reklamy prodávané partnery využívat, musí svůj obsah prezentovat na různých platformách a mít dostatečnou firemní infrastrukturu (například prodejní týmy), aby mohla prodávat reklamy u vlastních videí.

V případě reklam prodávaných partnery spolupracuje daný partner při vkládání reklam ke svému obsahu přímo s inzerenty. Inzerenti platí za zobrazování reklam u konkrétního obsahu. To znamená, že reklamy prodávané partnery se mohou zobrazovat i u videí, která YouTube nepovažuje za „vhodná pro všechny inzerenty“. Za umístění takové reklamy totiž odpovídá příslušný partner, který s inzerentem přímo spolupracuje a nese plnou odpovědnost za vložení reklamy k obsahu, který inzerenti nemusí považovat za vhodný pro prezentaci jejich značky.

Partneři nemohou prodávat reklamy u obsahu, který souvisí s tragickými událostmi.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?