Řešení problémů se zasíláním oznámení odběratelům

V souladu se zákonem o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA) a dalšími platnými zákony jsou u obsahu označeného jako „Určeno pro děti“ vypnuta oznámení. Přečtěte si víc o nastavení publika a o tom, proč je potřeba to udělat co nejpřesněji.

Odstraňování problémů s oznámeními

 1. Požádejte diváky, aby si zkontrolovali nastavení. Téměř všechny problémy s oznámeními jsou způsobeny nevhodným nastavením na straně diváka. Pokud divák nedostává oznámení, požádejte ho, aby použil nástroj pro odstraňování problémů.
 2. Upozorněte diváky, když nahrajete nové video. Při nahrávání videa zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko vedle položky „Zveřejnit v kanálu odběrů a upozornit odběratele“ na kartě Rozšířená nastavení.
 3. Podívejte se, kolik příspěvků jste zveřejnili za posledních 24 hodin. Během 24 hodin zasíláme divákům maximálně tři oznámení o nových videích z jednoho kanálu. Podrobnější informace o limitech oznámení najdete níže.
 4. Vyvarujte se hromadného zveřejňování videí. Pokud za velmi krátký časový úsek zveřejníte více než 3 videa, můžeme dočasně zastavit zasílání oznámení po dobu 24 hodin. Hromadné zveřejňování videí může zahltit odběratele a naše oznamovací systémy. Stane se tak i v případě, když jsou všechna videa kromě jednoho odhlášena z odesílání oznámení. Pokud nahráváte několik videí najednou, zkuste je nejprve nahrát jako soukromá. Poté můžete každé video zveřejnit v různý čas.
 5. Po zveřejnění už videa ponechte jako veřejná. Odeslání všech oznámení obvykle trvá 10–20 minut. Pokud po zveřejnění videa rychle změníte jeho nastavení soukromí na „Soukromé“, odesílání oznámení bude zastaveno. 
 6. Podívejte se, zda se váš počet odběratelů výrazně změnil těsně před zveřejněním videa. V těchto situacích stále pošleme oznámení všem přihlášeným odběratelům, ale může se zdát, že oznámení dostalo méně než 100 % odběratelů, což je způsobeno zpožděním při hlášení informací.
 7. Zkontrolujte známé problémy. Ve výjimečných případech se může stát, že při zasílání oznámení dojde k potížím. Zkontrolujte sekci Známé problémy v centru nápovědy nebo profil TeamYouTube na Twitteru, kde najdete aktuální informace.
 8. Zašlete nám upozornění. Pokud jste vše uvedené zkontrolovali a vaši odběratelé stále nedostávají upozornění, zašlete nám zpětnou vazbu.

Další informace o oznámeních

Další informace o oznámeních najdete v následujícím videu z kanálu TeamYouTube.

Notification - Backstage at YouTube

Časté dotazy

Jak často mohu odběratele upozornit?

 • Divákům zasíláme maximálně tři upozornění z jednoho kanálu během 24 hodin. Tento limit zahrnuje nahraná videa, živé přenosy i premiéry.
 • U příspěvků na kartě Komunita lze zaslat jen jedno oznámení během tří dnů.

Proč jsou u nových videí limity počtu oznámení?

Oznámení slouží k upevnění vztahů diváků s jejich oblíbenými autory. Když diváci dostávají příliš mnoho oznámení, často je raději zcela vypnou, což má negativní dopad na všechny autory. Omezením počtu oznámení na tři nová videa z jednoho kanálu za 24 hodin podporujeme dlouhodobější zapojení diváků na YouTube.

Proč někteří odběratelé dostávají oznámení teprve několik hodin po zveřejnění mého videa?

Personalizovaná oznámení jsou zasílána v době, která je pro daného uživatele nejvhodnější. Odběratelé, kteří mají nastavena personalizovaná oznámení, tak mohou někdy dostat oznámení až několik hodin po zveřejnění videa. Čas zaslání určujeme na dobu, kdy je největší pravděpodobnost, že se divák po obdržení oznámení na vaše video podívá.
Odběratelé, kteří mají nastaveno zasílání všech oznámení, jej většinou obdrží během několika minut po zveřejnění nového videa.

Co si představit pod pojmem „personalizovaná“ oznámení?

Definice „personalizovaných“ oznámení se u jednotlivých uživatelů liší. Nastavení se upravuje podle historie sledování daného diváka, jeho frekvence sledování videí z daného kanálu, oblíbenosti konkrétních videí nebo toho, jak často na oznámení reaguje.

Proč YouTube nabízí „personalizované“ nastavení? Proč nezasílá rovnou všechna oznámení?

Většina diváků nechce dostávat všechna oznámení. Pokud by se odběratel cítil zasílanými oznámeními zahlcen, mohl by tuto funkci vypnout úplně. 
Personalizované nastavení chrání váš kanál (a také všechny ostatní kanály) před úplným vypnutím oznámení ze strany odběratelů a pomáhá udržet zájem diváků v dlouhodobějším měřítku.
„Personalizovaní“ odběratelé mají pro váš kanál také velkou hodnotu. Tito odběratelé uvidí každé video, které nahrajete, ve svém zdroji odběrů. Vaše videa tak mohou vyniknout nad miliony dalších videí na YouTube. 

Jak fungují oznámení živého přenosu?

Podobně jako u nahrání videí, oznámení týkající se živého přenosu jsou zasílány odběratelům, kteří:
 1. u vašeho kanálu zapnuli nastavení „Všechna oznámení“ a 
 2. vše svém účtu a nastavení zařízení povolili možnost zasílání oznámení od YouTube 

Pokud používáte kodér, oznámení budou zaslána pouze těmto odběratelům, jakmile bude váš živý přenos veřejný a my zaznamenáme, že vysíláte živě. Například pokud je váš živý přenos veřejný, ale neobdrželi jsme od vašeho kodéru zprávu o tom, že vysíláte živě, oznámení zatím posílat nebudeme. 

Další informace o živém streamování na YouTube.

Proč se oznámení nastavují na různých místech?

Oznámení slouží k upevnění vztahů diváků s jejich oblíbenými autory. Proto chceme dát divákům možnost upravit si nastavení oznámení u jednotlivých kanálů i u celého účtu.
Některá nastavení oznámení nemůže YouTube vůbec ovlivnit. Například nastavení telefonu odběratele má přednost před nastavením ve službě YouTube a může se tak stát, že se oznámení k odběratelům nedostanou.
Která nastavení mohou oznámení ovlivnit?
Změny následujících nastavení se neprojeví na stránkách jednotlivých kanálů.

V aplikaci YouTube nebo na webu:

 • Nastavení oznámení v účtu na počítači: Na počítači si mohou diváci nastavit zasílání oznámení z YouTube e-mailem nebo na plochu v nabídce Nastavení a pak Oznámení. Také si mohou vybrat, zda chtějí dostávat oznámení z jednotlivých kanálů e-mailem, oznámením push, oběma způsoby nebo vůbec.
 • Nastavení oznámení v účtu na mobilním zařízení: Na mobilním zařízení si mohou uživatelé oznámení z odběrů zapnout nebo vypnout v nabídce Nastavení a pak Oznámení.
 • Správce odběrů na počítači: Na počítači si odběratelé mohou oznámení z jednotlivých kanálů vypnout ve správci odběrů
 • Nastavení kanálů na mobilním zařízení: Na mobilním zařízení mohou diváci oznámení z jednotlivých kanálů vypnout na stránce Nastavení kanálů v nabídce Nastavení a pak Oznámení a pak Nastavení kanálů

V zařízení:

 • Nastavení oznámení v zařízení: Na mobilním zařízení si mohou uživatelé oznámení z YouTube vypnout v nastavení zařízení. Toto nastavení má přednost před všemi nastaveními aplikace YouTube i účtu.
 • Nastavení oznámení v prohlížeči Chrome: Uživatelé prohlížeče Chrome na počítači si mohou zasílání oznámení vypnout v nastavení prohlížeče. Toto nastavení má u oznámení zasílaných prostřednictvím prohlížeče Chrome přednost před nastaveními YouTube.’
Přehled všech nastavení najdete v tomto videu z kanálu TeamYouTube.

Proč jsou vypnuta oznámení u obsahu „určeného pro děti“? 

Kvůli dodržování amerického zákonu COPPA o ochraně soukromí dětí na internetu a dalších platných zákonů omezujeme shromažďování dat u obsahu určeného pro děti. Z toho důvodu mohou být některé funkce (včetně oznámení) u tohoto obsahu omezeny nebo vypnuty a vaši odběratelé již nebudou dostávat oznámení o vašem kanálu. Více informací o nastavení publika pro váš kanál nebo video najdete zde.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?