Những câu hỏi thường gặp về việc xem video trên YouTube khi không có mạng

Ở một số khu vực nhất định, bạn có thể tải một số video xuống từ ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động để phát khi không có kết nối mạng. Tìm hiểu thêm về cách tải video xuống để xem khi không có mạng.

Người dùng tại những địa điểm nêu dưới đây có thể sử dụng các tính năng mô tả trong bài viết này. Nếu YouTube Premium có ở địa điểm của bạn thì bạn có thể tải video xuống thiết bị di động bằng cách trở thành thành viên YouTube Premium. Nếu bạn là thành viên YouTube Premium, hãy tìm hiểu cách quản lý tùy chọn cài đặt tải xuống.

 

Bạn có thể tải video xuống ở những quốc gia nào?

Bạn có thể xem video khi không có mạng trên thiết bị di động ở một số quốc gia hoặc khu vực nhất định. 

Lưu ý: Bạn có thể không sử dụng được YouTube ở những địa điểm sau đây. Do đó, YouTube có thể không hoạt động ở các vùng lãnh thổ này. Chúng tôi đang nỗ lực để ra mắt YouTube ở nhiều vùng lãnh thổ hơn và mang phiên bản YouTube được bản địa hóa đến nhiều quốc gia và khu vực hơn nữa.

Làm cách nào để tải tệp âm thanh, nhạc hoặc MP3 xuống từ ứng dụng YouTube?

Bạn có thể tải tệp video nhạc xuống nếu tệp đó có sẵn bằng cách làm theo các bước để tải video xuống.  

Bạn không thể tải tệp âm thanh, nhạc hoặc MP3 xuống từ ứng dụng YouTube.

Làm cách nào để tải video từ YouTube xuống máy tính?

Bạn có thể tải xuống các video mà bạn đã tải lên.

Nếu bạn không phải là người đã tải video lên, thì bạn không thể lưu video đó vào máy tính. Bạn chỉ có thể tải video từ ứng dụng YouTube xuống thiết bị di động.

Tại sao tôi không nhìn thấy các video đã tải từ YouTube xuống trong thư viện?

Các video đó được lưu trữ và mã hóa trên thiết bị nên bạn chỉ có thể xem video trên ứng dụng YouTube.

Làm cách nào để chia sẻ video trên YouTube?

  1. Nhấn vào biểu tượng Chia sẻ  bên dưới video.
    1. Hãy nhớ chọn hộp bên cạnh “Chia sẻ bằng <tên của bạn>”.

    2. Thêm tin nhắn tùy ý bạn để giới thiệu về video.

    3. Chọn những người bạn để chia sẻ video trong phần “Danh bạ” của YouTube hoặc phần “Bạn có thể biết”.

  2. Nhấn vào biểu tượng Gửi .

Video có tự động tải xuống thiết bị không?

Nếu bạn tải toàn bộ danh sách phát xuống thì video có thể tự động tải xuống thiết bị. Tuy nhiên, nếu bạn tải từng video riêng lẻ xuống thì bạn sẽ không thấy nội dung tự động tải xuống.

Điều này cũng phụ thuộc vào lần cuối cùng bạn tương tác với danh sách phát. Nếu bạn đã xem một video trong danh sách phát trong vòng 30 ngày qua và có một video mới được thêm vào danh sách phát đó thì video sẽ tự động tải xuống thiết bị. Nếu bạn đã tải danh sách phát đó xuống trong vòng 30 ngày qua thì video cũng sẽ tự động tải xuống thiết bị.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?