Tải video trên YouTube xuống thẻ SD

Bạn có thể tải video trên YouTube xuống thẻ SD hoặc bộ nhớ trong của điện thoại bằng nút Tải xuống  nếu đáp ứng một trong các điều kiện dưới đây:

Tải video xuống thẻ SD của điện thoại

Nếu điện thoại của bạn chưa có thẻ SD, hãy lắp thẻ này vào điện thoại để lưu vào thẻ các video bạn tải xuống. Sau khi bạn lắp xong thẻ SD vào điện thoại, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới.

Lưu vào thẻ SD theo mặc định

 1. Ở đầu màn hình, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn  .
 2. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt  .
 3. Nhấn vào Phát trong nền và video tải xuống.
 4. Bật tùy chọn Sử dụng thẻ SD (Lưu video vào thẻ SD).

Nếu bạn không cho phép sử dụng thẻ SD, thì video sẽ lưu vào bộ nhớ trong của điện thoại.

Bạn cần đảm bảo rằng thẻ SD có đủ dung lượng trống để lưu video.

Tải video xuống thẻ SD

 1. Chuyển đến video mà bạn muốn lưu vào thẻ SD.
 2. Nhấn vào biểu tượng Tải xuống  bên dưới trình phát video, hoặc nhấn vào biểu tượng Thêm  sau đó Tải xuống. Sau khi tải xong video, biểu tượng tải xuống  bên dưới video sẽ chuyển sang màu xanh lam.

Nếu thiết bị mất kết nối trong khi bạn đang tải một video hoặc danh sách phát xuống thì quá trình tải xuống sẽ tự động tiếp tục lại khi bạn kết nối lại với Internet.

Câu hỏi thường gặp về thẻ SD

Làm cách nào để chuyển video đã tải xuống từ bộ nhớ trong của điện thoại sang thẻ SD?

Bạn không thể chuyển thẳng video từ vị trí này sang vị trí khác. Để chuyển video đã tải xuống từ bộ nhớ trong của điện thoại sang thẻ SD, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây.

 1. Xóa video khỏi bộ nhớ trong.
 2. Thay đổi vị trí lưu trữ video sang thẻ SD.
 3. Tải lại video xuống.

Làm cách nào để chuyển video đã tải xuống từ thẻ SD sang bộ nhớ trong của điện thoại?

Bạn không thể chuyển thẳng video từ vị trí này sang vị trí khác. Để chuyển video đã tải xuống từ thẻ SD sang bộ nhớ trong của điện thoại, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây.
 1. Xóa video khỏi bộ nhớ trong. 
 2. Thay đổi vị trí lưu trữ video sang bộ nhớ trong của điện thoại. 
 3. Tải lại video xuống.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?