Tải video trên YouTube xuống thẻ SD

Bạn có thể tải video trên YouTube xuống thẻ SD hoặc bộ nhớ trong của điện thoại bằng nút Tải xuống Offline disabled nếu đáp ứng một trong các điều kiện dưới đây:

How to download videos to an SD card | Restrictions apply

Tải video xuống thẻ SD của điện thoại

Nếu điện thoại của bạn không có sẵn thẻ SD, hãy lắp một thẻ vào điện thoại để lưu các video bạn tải xuống vào thẻ đó.

Lưu vào thẻ SD theo mặc định

 1. Ở đầu màn hình, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn  .
 2. Nhấn vào biểu tượng Cài đặt .
 3. Nhấn vào Phát trong nền và video tải xuống.
 4. Bật tùy chọn Sử dụng thẻ SD (Lưu video vào thẻ SD).

Nếu bạn không cho phép sử dụng thẻ SD, thì video sẽ lưu vào bộ nhớ trong của điện thoại.

Bạn cần đảm bảo rằng thẻ SD có đủ dung lượng trống để lưu video.

Tải video xuống thẻ SD

 1. Chuyển đến video mà bạn muốn lưu vào thẻ SD.
 2. Nhấn vào biểu tượng Tải xuống Offline disabled bên dưới video.

Nếu thiết bị mất kết nối trong khi bạn tải một video hoặc danh sách phát xuống, quá trình tải xuống sẽ tự động tiếp tục khi bạn kết nối lại với Internet.

Câu hỏi thường gặp về thẻ SD

Làm cách nào để chuyển video đã tải xuống từ bộ nhớ trong của điện thoại sang thẻ SD?

Bạn không thể chuyển thẳng video từ nơi này sang nơi khác. Để chuyển một video đã tải xuống từ bộ nhớ trong của điện thoại sang thẻ SD, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây:

 1. Xóa video đó khỏi bộ nhớ trong.
 2. Thay đổi vị trí lưu trữ video sang thẻ SD.
 3. Tải lại video xuống.

Làm cách nào để chuyển video đã tải xuống từ thẻ SD sang bộ nhớ trong của điện thoại?

Bạn không thể chuyển thẳng video từ nơi này sang nơi khác. Để chuyển một video đã tải xuống từ thẻ SD sang bộ nhớ trong của điện thoại, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây:
 1. Xóa video đó khỏi thẻ SD. 
 2. Đổi vị trí lưu video sang bộ nhớ trong của điện thoại. 
 3. Tải lại video xuống.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false