Preuzimanje YouTube videozapisa na SD karticu

Pomoću gumba Preuzmi Offline disabled možete preuzimati YouTube videozapise na SD karticu ili u internu memoriju telefona u sljedećim slučajevima:

How to download videos to an SD card | Restrictions apply

Preuzimanje videozapisa na SD karticu u telefonu

Ako se u telefonu ne nalazi SD kartica, umetnite je da biste mogli pohranjivati preuzete videozapise na nju.

Spremanje na SD karticu prema zadanim postavkama

 1. Pri vrhu zaslona dodirnite svoju profilnu sliku .
 2. Dodirnite Postavke .
 3. Dodirnite U pozadini i preuzimanja.
 4. Uključite opciju Upotrijebi SD karticu (Spremanje videozapisa na SD karticu).

Ako ne uključite upotrebu SD kartice, videozapisi će se spremati u internu memoriju telefona.

Na SD kartici treba biti dovoljno slobodnog prostora za spremanje videozapisa.

Preuzimanje videozapisa na SD karticu

 1. Otvorite videozapis koji želite spremiti na SD karticu.
 2. Dodirnite Preuzmi Offline disabled ispod videozapisa.

Ako uređaj izgubi vezu tijekom preuzimanja videozapisa ili popisa, preuzimanje će se automatski nastaviti kad se ponovo uspostavi veza s internetom.

Česta pitanja o SD karticama

Kako da preuzete videozapise premjestim iz interne memorije telefona na SD karticu?

Izravno premještanje videozapisa s jedne lokacije na drugu nije moguće. Za premještanje preuzetog videozapisa iz interne memorije telefona na SD karticu učinite sljedeće:

 1. Izbrišite videozapis iz interne memorije.
 2. Promijenite lokaciju pohrane videozapisa u SD karticu.
 3. Ponovo preuzmite videozapis.

Kako da preuzete videozapise premjestim sa SD kartice u internu memoriju telefona?

Izravno premještanje videozapisa s jedne lokacije na drugu nije moguće. Za premještanje preuzetog videozapisa sa SD kartice u internu memoriju telefona učinite sljedeće:
 1. Izbrišite videozapis sa SD kartice. 
 2. Promijenite lokaciju pohrane videozapisa u internu memoriju telefona. 
 3. Ponovo preuzmite videozapis.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
59
false