คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการรับรองจาก YouTube

คำถามที่พบบ่อย

ฉันต้องทำข้อสอบให้ผ่านภายในกี่ครั้ง

หากสอบไม่ผ่านในครั้งแรก คุณจะต้องรอ 24 ชั่วโมงก่อนทำข้อสอบใหม่อีกครั้ง คุณจะทำข้อสอบใหม่กี่ครั้งก็ได้เท่าที่ต้องการ

การรับรองปัจจุบันของฉันหมดอายุแล้ว ฉันจะขอการรับรองอีกครั้งได้อย่างไร

หากการรับรองปัจจุบันหมดอายุแล้ว คุณจะรับการรับรองอีกครั้งได้โดยสมัครเข้าร่วมหลักสูตรการรับรองประเภทใดประเภทหนึ่งจาก 3 ประเภทที่ www.youtube.com/certified จากนั้นทบทวนสื่อการเรียนรู้ แล้วทำข้อสอบให้ผ่าน เมื่อสอบผ่านแล้ว การรับรองของคุณจะมีอายุ 18 เดือน

ฉันจะให้ความคิดเห็นได้อย่างไร

หากต้องการรายงานบริษัทที่คุณคิดว่าได้อ้างสิทธิ์ได้รับการรับรองจาก YouTube ที่เป็นเท็จ คุณอาจส่งการร้องเรียนได้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร