Преминаване на курсове от YouTube Сертифициране

От 31 октомври 2019 г. условията за участие в курсове от YouTube Сертифициране се промениха. Те са достъпни само за партньори и създатели с мениджър за партньори в YouTube или с достъп до Content ID. Ако по-рано сте преминали курс от YouTube Сертифициране, но не отговаряте на тези изисквания, няма да можете да се сертифицирате отново.

YouTube Сертифициране е поредица от курсове, които помагат на отговарящите на условията създатели и партньори да използват разширени системи и инструменти на YouTube. 

Проверка за съответствие с условията

Курсовете от YouTube Сертифициране са достъпни само за партньори и създатели с мениджър за партньори или достъп до Content ID. 

Освен това, за да отговаряте на условията за YouTube Сертифициране, трябва да:

Съвет: Ако не отговаряте на условията за YouTube Сертифициране, прегледайте Академията за създатели в YouTube, за да научите как да развиете и оптимизирате канала си. 

Регистриране за курс

Ако отговаряте на условията, свържете се с мениджъра си за партньори, за да се регистрирате за курс. Мениджърът за партньори може да ви помогне да разберете кои курсове ще са най-полезни за вас.

Ако нямате мениджър за партньори, но имате достъп до Content ID, изберете Получаване на поддръжка горе вдясно, за да се свържете с екипа за поддръжка за създатели.

Завършване на курс

За да завършите курс:

  1. Прочетете учебните материали за курса.
  2. Положете изпита. За целта разполагате с 2 часа. Ако не издържите изпита от първия път, можете да го положите отново след 24 часа.

За успешно полагане резултатът ви трябва да е най-малко 75%. Ще получите имейл с потвърждение за успешното полагане на изпита. Писмото за завършено обучение за този курс е валидно 18 месеца. След това трябва отново да положите изпита. 

Музикални партньори: Завършете броя курсове, определени в SRAV.

ЧЗВ относно YouTube Сертифициране

Колко пъти мога да опитам да издържа изпита?

Ако не издържите изпита от първия път, трябва да изчакате 24 часа, за да го положите отново. Имате право на неограничен брой опити.

Валидността на сертифицирането ми изтече. Как да положа отново съответния курс?

Ако отговаряте на условията за курсове от YouTube Сертифициране, свържете се с мениджъра си за партньори за информация относно повторното полагане на курса. 
 
Ако нямате мениджър за партньори, но имате достъп до Content ID, изберете Получаване на поддръжка горе вдясно, за да се свържете с екипа за поддръжка за създатели. 
 
Ако вече не отговаряте на условията за програмата „YouTube Сертифициране“, не можете да полагате повторно курсове.

Как да получа YouTube Сертифициране за компанията си?

Сертифицирането за компании е поставено на пауза, тъй като подобряваме програмата. Проверете отново скоро!
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?