Thay đổi kích thước phông chữ

Tăng hoặc giảm kích thước phông chữ của YouTube trên màn hình bằng cách thay đổi cài đặt phông chữ trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn.

Tìm hiểu thêm về cách thay đổi kích thước phông chữ của phụ đề video.

Bạn có thể thay đổi kích thước phông chữ của YouTube bằng cách thay đổi kích thước phông chữ của thiết bị.

  1. Mở ứng dụng Cài đặt  trên thiết bị.
  2. Nhấn vào Trợ năng
  3. Nhấn vào Kích thước phông chữ.
  4. Sử dụng thanh trượt để chọn kích thước phông chữ.
Lưu ý: Android không giống nhau trên tất cả các thiết bị. Những hướng dẫn này là dành cho thiết bị chạy Android 7.0 trở lên.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?