เปลี่ยนขนาดแบบอักษร

ปรับขนาดแบบอักษรใน YouTube ที่ปรากฏบนหน้าจอให้เล็กลงหรือใหญ่ขึ้นโดยการเปลี่ยนการตั้งค่าแบบอักษรของอุปกรณ์ของคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนขนาดแบบอักษรของคำบรรยายวิดีโอ

เปลี่ยนขนาดแบบอักษรของ YouTube ด้วยการเปลี่ยนขนาดแบบอักษรของอุปกรณ์

  1. เปิดแอปการตั้งค่า  ของอุปกรณ์
  2. แตะการเข้าถึง
  3. แตะรูปแบบและขนาดแบบอักษร 
  4. เลือกขนาดแบบอักษรโดยใช้แถบเลื่อน
หมายเหตุ: วิธีการเหล่านี้มีไว้สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ Android 7.0 ขึ้นไป
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร