Návod na používanie multikanálovej siete (MCN)

Vysvetlenie sankcií v prípade siete MCN

Keďže vaša sieť obsahuje viacero kanálov, ak vami spravované kanály porušia pravidlá služby YouTube, môže to viesť k sankciám pre vašu sieť. 

Ak partner dostane v rámci spravovaných kanálov 10 sankcií za porušenie autorských práv v priebehu 90 dní, bude podliehať ďalšej kontrole. Následne môže dostať upozornenie, prísť o funkcie (napr. zakázanie prepájania kanálov) alebo môže byť ukončená zmluva partnerská zmluva. YouTube si tiež vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia posudzovať a riešiť zneužitie. 

Pomocou týchto zdrojov môžete ako sieť MCN spravovať sankcie:

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
59
false
false