Dodavanje minijatura videozapisa

Za dodavanje minijatura na mobilnom uređaju upotrijebite aplikaciju YouTube studio.

Minijature videozapisa gledateljima pokazuju kratak pregled videozapisa dok pregledavaju YouTube. Kada se vaš videozapis prenese, možete odabrati jednu od triju opcija minijature koje YouTube automatski generira ili pak prenijeti vlastitu minijaturu.

Dodavanje ili promjena minijature videozapisa

 1. Prijavite se u YouTube studio.
 2. Na izborniku slijeva odaberite Sadržaj.
 3. Odaberite videozapis klikom na naslov ili minijaturu.
 4. Odaberite automatski generiranu minijaturu, a zatim opciju Spremi.

Izrada prilagođene minijature videozapisa

Da biste mogli prenositi prilagođene minijature, trebate imati potvrđen račun.

Novi videozapisi

Prijenosi

 1. Da biste prenijeli videozapis, odaberite IZRADI .
 2. U odjeljku Minijatura odaberite Prenesi minijaturu.

Streamovi uživo

 1. Odaberite IZRADI a zatim Pokreni emitiranje uživo.
 2. Na zaslonu "Stream" odaberite PRENESI PRILAGOĐENU MINIJATURU

Preneseni videozapisi

 1. Prijavite se u YouTube studio.
 2. Na izborniku slijeva odaberite Sadržaj.
 3. Odaberite videozapis klikom na naslov ili minijaturu.
 4. U odjeljku Minijatura odaberite Prenesi minijaturu.
 5. Odaberite datoteku koju želite upotrijebiti kao prilagođenu minijaturu.
 6. Odaberite Spremi.

Kada dodate prilagođenu minijaturu, zadržite pokazivač iznad nje i kliknite Više da biste je preuzeli ili uredili.

Pogledajte kako dodati prilagođenu minijaturu videozapisa

Ako tražite vodič za dodavanje prilagođene minijature videozapisa, pogledajte sljedeći videozapis s YouTube kanala za autore. 

How to Add Custom Thumbnails to Your YouTube Videos

Najbolji primjeri iz prakse za prilagođene minijature

Pročitajte savjete za izradu učinkovitih minijatura i izbjegavanje mamaca za klikove.

Veličina i razlučivost slike

Slika prilagođene minijature trebala bi biti što veća. Ta će se slika upotrebljavati kao slika pregleda u ugrađenom playeru. Evo preporuka za prilagođene minijature:

 • Razlučivost bi trebala iznositi 1280 x 720 piksela (minimalna širina trebala bi iznositi 640 piksela).
 • Prenesite je u formatu slike kao što je JPG, GIF ili PNG.
 • Minijatura bi trebala biti manja od 2 MB.
 • Upotrijebite omjer slike 16:9 jer je to najčešći omjer slike u YouTube playerima i pregledima.

Pravila o minijaturama

Sve slike prilagođenih minijatura moraju biti u skladu s našim smjernicama zajednice. Minijature možemo odbiti, a vašem računu izreći opomenu ako minijature sadrže sljedeće:
 • golotinju ili seksualni sadržaj
 • govor mržnje
 • nasilje
 • štetan ili opasan sadržaj.
Opetovani prekršaji mogu dovesti do ukidanja prava na upotrebu prilagođenih minijatura na 30 dana, a u konačnici i do uklanjanja računa. Saznajte više o opomenama zbog kršenja smjernica zajednice.
Ako dobijete opomenu, primit ćete e-poruku i vidjeti upozorenje u postavkama kanala kad se idući put prijavite na YouTube. Ako smatrate da vaše minijature ne krše smjernice YouTube zajednice, možete uložiti žalbu na opomenu. Ako se vaša žalba odobri prije nego što zamijenite minijaturu, možemo je vratiti.

Zašto su moje prilagođene minijature onemogućene?

YouTube može onemogućiti prilagođene minijature za određene rezultate pretraživanja ako smatramo da nisu prikladne za gledatelje.
Sve slike prilagođenih minijatura moraju biti u skladu s našim smjernicama zajednice.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?