แท็บมาแรงบน YouTube

แท็บมาแรงช่วยให้คุณเห็นสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งบน YouTube และทั่วโลกได้ แท็บมาแรงจะแสดงวิดีโอที่น่าสนใจสำหรับผู้ชมในวงกว้าง ความนิยมบางอย่างนั้นก็คาดการณ์ได้ เช่น เพลงใหม่จากศิลปินยอดนิยมหรือตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ แต่ความนิยมบางอย่างนั้นเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด เช่น วิดีโอไวรัล

แท็บมาแรงจะไม่ปรับไปตามบุคคล แต่จะแสดงรายการวิดีโอที่กำลังมาแรงเหมือนกันในแต่ละประเทศ/ภูมิภาคต่อผู้ใช้ทั้งหมดดังนั้นจึงอาจมีวิดีโอในแท็บมาแรงที่ไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกันกับเบราว์เซอร์ของคุณ แต่ในอินเดีย แท็บมาแรงจะแสดงรายการวิดีโอที่กำลังมาแรงที่เหมือนกันสำหรับภาษาอินเดียที่ใช้มากที่สุด 9 ภาษา

รายการวิดีโอมาแรงจะอัปเดตทุกๆ 15 นาทีโดยประมาณ ในการอัปเดตแต่ละครั้ง วิดีโออาจอยู่ในลำดับที่สูงขึ้น ต่ำลง หรืออยู่ในลำดับเดิม

อะไรเป็นสิ่งที่ตัดสินว่าวิดีโอใดจะได้รับการจัดอันดับบนแท็บมาแรง

แท็บมาแรงจะแสดงวิดีโอได้ในจำนวนที่จำกัดเท่านั้น แม้ว่าจะมีวิดีโอใหม่ๆ ที่น่าสนใจมากมายในแต่ละวัน แท็บมาแรงจะแสดงวิดีโอที่มีลักษณะดังนี้

แท็บมาแรงจะพยายามหาความสมดุลระหว่างลักษณะเหล่านี้ ซึ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว แท็บมาแรงจะพิจารณาจากปัจจัยมากมาย โดยรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)

  • ยอดดู
  • ความเร็วในการสร้างยอดดู (หรือที่เรียกว่า “ความนิยม”)
  • แหล่งที่มาของการเข้าชม (รวมถึงนอก YouTube)
  • อายุของวิดีโอ

เราจะพิจารณาสัญญาณเหล่านี้ประกอบกันเพื่อสร้างรายการวิดีโอที่จะนำเสนอสิ่งที่เกิดขึ้นบน YouTube เราต้องการให้วิดีโอมีความเกี่ยวข้องกับผู้ชมและสะท้อนให้เห็นถึงเนื้อหาบนแพลตฟอร์มได้ดีด้วย ดังนั้น วิดีโอที่มียอดดูสูงสุดในวันนั้นๆ อาจไม่ได้อยู่ในอันดับที่ 1 ของวิดีโอมาแรง และวิดีโอที่มียอดดูมากกว่าก็อาจแสดงอยู่ในอันดับที่ต่ำกว่าวิดีโอที่มียอดดูน้อยกว่าได้ด้วยเช่นกัน 

เราระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยของสิ่งที่แสดงในรายการวิดีโอในแท็บมาแรงเป็นอย่างมาก เราจึงมีตัวกรองเพื่อไม่ให้เราแสดงวิดีโอที่มีคำหยาบคาย เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ หรือมีความรุนแรงมากเกินไป หรือวิดีโอที่ไม่เหมาะสมด้วยประการอื่นๆ บนแท็บมาแรง ซึ่งรวมถึงการดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นในชุมชน ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ เรามีทีมที่จะเข้ามาเป็นตัวกรองด่านสุดท้ายเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและความเหมาะสมด้วย

YouTube ไม่ยอมรับการชำระเงินเพื่อให้วิดีโอติดอันดับวิดีโอมาแรง เราไม่ได้นับรวมยอดดูจากโฆษณา YouTube ในการเลือกวิดีโอสำหรับแท็บมาแรง YouTube ไม่ได้สนับสนุนครีเอเตอร์คนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ จุดมุ่งหมายของเราคือการทำให้วิดีโอบนแท็บมาแรงอย่างน้อยครึ่งหนึ่งมาจากครีเอเตอร์ที่ตั้งใจสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อ YouTube เป็นหลัก

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวสำหรับวิดีโอมาแรง

วิดีโอจะอยู่ในแท็บมาแรงได้ก็ต่อเมื่อมีการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็นสาธารณะเท่านั้น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร