Trendy na YouTube

Karta Trendy vám ukazuje, čo sa deje na YouTube i vo svete. Cieľom karty Trendy je zobrazovať videá, ktoré majú potenciál zaujať širokú škálu divákov. Niektoré trendy možno ľahko predvídať, napríklad v prípade nových skladieb obľúbených interpretov alebo upútaviek na nové filmy. Iné môžu byť zase pomerne nečakané, ako sú napríklad virálne videá.

Karta Trendy nie je prispôsobená a v každej krajine sa všetkým používateľom zobrazujú rovnaké videá. Môže sa preto stať, že tu nájdete videá, ktoré nie sú v jazyku vášho prehliadača. V Indii sa však na karte Trendy zobrazuje rovnaký zoznam populárnych videí pre každý z deviatich najpoužívanejších indických jazykov.

Zoznam populárnych videí sa aktualizuje približne každých 15 minút. Pri každej aktualizácii sa môžu videá v zozname presunúť nahor alebo nadol, prípadne môžu zostať na rovnakej pozícii.

Čo rozhoduje, či bude video zaradené na kartu Trendy?

Zo všetkých skvelých nových videí na YouTube môže karta Trendy v určitý deň zobrazovať len obmedzený počet. Cieľom karty Trendy je odporúčať videá, ktoré:

Cieľom karty Trendy je nájsť medzi týmito vlastnosťami vyvážený pomer. Karta Trendy preto zohľadňuje mnoho faktorov, napríklad:

  • počet zhliadnutí;
  • ako rýchlo video generuje zhliadnutia (tzv. „teplota“);
  • odkiaľ zhliadnutia pochádzajú (a to aj mimo služby YouTube);
  • vek videa.

Kombináciou týchto faktorov vytvárame zoznam videí, ktorý prezentuje, čo sa deje na YouTube, Divákom chceme ponúkať relevantné videá, ktoré odrážajú obsah našej platformy. Video, ktoré má v daný deň najviac zhliadnutí, tak nemusí byť nevyhnutne jednotkou na karte Trendy. Videá s vyšším počtom zhliadnutí sa zasa môžu zobrazovať nižšie než videá, ktoré videlo menej divákov. 

Dávame pozor na to, čo sa na karte Trendy zobrazuje. Používame filtre, ktoré zaručujú, že nebudeme zobrazovať videá s neprimeraným množstvom vulgarizmov či obsahom nevhodným pre deti ani násilné alebo inak nevhodné videá. Sú to napríklad videá, v ktorých sa objavilo znevažovanie členov komunity. V USA a ďalších lokalitách máme tiež zamestnancov, ktorí zaisťujú bezpečnosť a vhodnosť videí.

YouTube neprijíma platby za umiestnenie na karte Trendy. Pri výbere videí na kartu Trendy nezohľadňujeme zhliadnutia z reklám na YouTube. YouTube neuprednostňuje konkrétnych autorov. Naším cieľom je, aby aspoň polovica videí na karte Trendy pochádzala od autorov, ktorí primárne vytvárajú obsah pre YouTube.

Nastavenia súkromia videí na karte Trendy

Na karte Trendy sa môžu zobrazovať iba videá, ktoré sú nastavené ako verejné.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?