Mục Kênh liên quan đã ngừng hoạt động từ tháng 5 năm 2019

Chúng tôi đã quyết định ngừng cung cấp mục Kênh liên quan trên trang kênh. Do mục Kênh liên quan không được sử dụng thường xuyên nên chúng tôi đã loại bỏ mục này kể từ tháng 5 năm 2019 để tập trung vào các tính năng khác.

Bạn sẽ vẫn tiếp tục nhìn thấy tùy chọn cài đặt "Đề xuất kênh" trên trang cài đặt nâng cao cho kênh trong Creator Studio phiên bản cũ. Kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2019, khi chúng tôi ngừng cung cấp mục Kênh liên quan, tùy chọn cài đặt này không có tác dụng gì nữa.

Bạn vẫn có thể thêm các kênh nổi bật vào trang kênh của mình. Tìm hiểu thêm về cách tùy chỉnh trang kênh.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?