Функцията за сродни канали е оттеглена през май 2019 г.

Решихме да оттеглим сродните канали на страницата на канала, тъй като не се използваха често. Поради това през май 2019 г. ги премахнахме, за да се съсредоточим върху други функции за създатели.

Ще продължавате да виждате настройка за „Препоръки за канали“ в разширените настройки на канала си в класическото приложение „Студио“. От 16 май 2019 г. тази настройка не оказва въздействие, тъй като функцията за сродни канали е оттеглена.

Все още можете да добавяте представени канали на страницата на канала си. Научете повече за персонализирането на страницата на канала.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?