Vytvoření příspěvku na kartě Komunita

Tyto příspěvky vám umožní oslovit na YouTube více lidí a lépe komunikovat s publikem. Podrobnější informace o výhodách a nároku na kartu Komunity.

Upozornění: Pokud je váš kanál nastaven jako určený pro děti, příspěvky komunity jsou vypnuty. Další informace o nastavení publika najdete zde.

Vytvoření příspěvku

Příspěvek pro komunitu vytvoříte takto:

 1. Přihlaste se do YouTube.
 2. V horní části stránky vyberte možnost Nahrát  a pak Vytvořit příspěvek.
 3. V poli nahoře:
  • Napište text příspěvku nebo přiložte text k obrázku, GIFu nebo videu.
  • Vyberte si mezi vytvořením příspěvku s videem , anketou  nebo obrázkem .
 4. Vyberte možnost Zveřejnit.

Uvedení jiných kanálů v příspěvku

Jiné kanály YouTube můžete na počítači uvést ve svém příspěvku pro komunitu zadáním znaku @ a jména kanálu. Kanál, který zmíníte, obdrží oznámení o tom, že jste jej ve svém příspěvku zmínili. Diváci mohou na zmínku kliknout na kterémkoliv zařízení a budou přesměrování přímo na stránku kanálu.

Informace o typech příspěvků

Textové příspěvky

Vytvořte textový příspěvek vložením zprávy do textového pole na kartě Komunita svého kanálu. Můžete vložit samostatný text nebo text s videem, obrázkem nebo GIFem. Text nelze kombinovat s anketou.

Příspěvky seznamu videí

Pokud máte aktivní kartu Komunita, můžete zde v příspěvcích zveřejňovat seznamy od svých oblíbených interpretů. 

Otevřete seznam, který chcete sdílet a zkopírujte adresu URL. Při vytváření příspěvku pro komunitu vložte adresu URL seznamu videí do textového pole.

Obrázky a GIFy

Chcete-li do příspěvku nahrát obrázek , vyberte obrázek nebo animovaný GIF z počítače.

Nezapomeňte, že všechny obrázky musí splňovat podmínky pro komunitu YouTube.

Videopříspěvky

Chcete-li do příspěvku nahrát video , zvolte jednu z možností:

 • Vyhledejte video na YouTube.
 • Vložte adresu URL videa z YouTube.
 • Vyberte video ze svého kanálu YouTube.

Při vytváření příspěvku s videem jiného tvůrce může být uživateli, který původně nahrál video, zasláno oznámení. Díky tomuto oznámení jsou autoři informovaní, když jejich videa sdílí jiní autoři.

Poznámka: Příspěvky pro komunitu obsahující video, které se již nachází v kanálu odběrů diváka či na jeho domovské stránce, se mu nemusí znovu zobrazit. Díky tomu diváci neuvidí stejné video opakovaně.

Ankety

Chcete-li do příspěvku vložit anketu , postupujte takto:

 1. Zadejte otázku do textového pole.
 2. Zadejte odpovědi do polí Přidat možnost.
 3. Pokud potřebujete další pole pro odpověď, klikněte na položku +Přidat další možnost a zadejte požadované otázky a odpovědi.

Upozornění: Možnosti ankety mohou obsahovat maximálně 65 znaků.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?