Vytvoření příspěvku na kartě Komunita

Tyto příspěvky vám umožní oslovit na YouTube více lidí a lépe komunikovat s publikem. Podrobnější informace o výhodách a nároku na kartu Komunity.

Upozornění: V režimu YouTube s dohledem nemusí být tato funkce dostupná. Další informace zde.
Poznámka: Pokud je kanál určen pro děti, příspěvky pro komunitu jsou vypnuty. Další informace o nastavení publika najdete zde.

Vytvoření příspěvku

Vytvoření příspěvku pro komunitu:

 1. Přihlaste se do YouTube.
 2. V horní části stránky vyberte možnost Nahrát  a potom Vytvořit příspěvek.
 3. V poli nahoře:
  • Napište text příspěvku nebo přiložte text k obrázku, GIFu nebo videu.
  • Vyberte si mezi vytvořením příspěvku s videem , anketou  nebo obrázkem .
 4. Vyberte možnost Zveřejnit.

Uvedení jiných kanálů v příspěvku

Jiné kanály YouTube můžete na počítači uvést ve svém příspěvku pro komunitu zadáním znaku @ a jména kanálu. Kanál, který zmíníte, obdrží oznámení o tom, že jste jej ve svém příspěvku zmínili. Diváci mohou na zmínku kliknout na kterémkoliv zařízení a budou přesměrování přímo na stránku kanálu.

Informace o typech příspěvků

Textové příspěvky

Vytvořte textový příspěvek vložením zprávy do textového pole na kartě Komunita vašeho kanálu. Můžete vložit samostatný text nebo text s videem, obrázkem nebo GIFem. Textové příspěvky nelze kombinovat s anketou.

Příspěvky s playlisty

Pokud máte zapnuté příspěvky pro komunitu, můžete publikovat playlisty od interpretů, které máte rádi. 

Otevřete playlist, který chcete sdílet a zkopírujte adresu URL. Při vytváření příspěvku pro komunitu vložte adresu URL playlistu do textového pole.

Obrázky a GIFy

Chcete-li do příspěvku nahrát obrázek , vyberte obrázek nebo animovaný GIF z počítače.

Pokyny

 • Velikost: až 16 MB
 • Typy souborů: JPG, PNG, GIF nebo WEBP
 • Navrhovaný poměr stran: Doporučujeme použít poměr stran 1:1, protože v takovém formátu se obrázky zobrazují v informačním kanálu. Diváci se mohou podívat na celý obrázek kliknutím na něj.

Nezapomeňte, že všechny obrázky musí splňovat podmínky pro komunitu YouTube.

Videopříspěvky

Chcete-li do příspěvku nahrát video , zvolte jednu z možností:

 • Vyhledejte video na YouTube.
 • Vložte adresu URL videa z YouTube.
 • Vyberte video ze svého kanálu YouTube.

Při vytváření příspěvku s videem jiného tvůrce může být uživateli, který původně nahrál video, zasláno oznámení. Díky tomuto oznámení jsou autoři informovaní, když jejich videa sdílí jiní autoři.

Poznámka: Příspěvky pro komunitu obsahující video, které se již nachází v kanálu odběrů diváka či na jeho domovské stránce, se mu nemusí znovu zobrazit. Díky tomuto nastavení diváci neuvidí stejné video opakovaně.

Ankety

Chcete-li do příspěvku vložit anketu , postupujte takto:

 1. Zadejte otázku do textového pole.
 2. Zadejte odpovědi do polí Přidat možnost.
 3. Pokud potřebujete další pole pro odpověď, klikněte na položku +Přidat další možnost a zadejte požadované otázky a odpovědi.

Upozornění: Možnosti ankety mohou obsahovat maximálně 65 znaků.

Správa aktivity

Na kartě Komunita můžete zobrazit a spravovat historii aktivity u příspěvků. Tato funkce je k dispozici pouze na počítači.

Poznámka: Historie příspěvků je uchovávána pouze po dobu 30 dní.

 1. Přejděte na stránku YouTube.com.
 2. Vlevo klikněte na Historie.
 3. V pravé části pod nabídkou Typ historie klikněte na možnost Komunita. Uvidíte historii příspěvků na kartě Komunita.
 4. Chcete-li aktivitu upravit nebo smazat, najeďte na ni kurzorem, klikněte na ikonu možností > Upravit nebo Smazat.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?