Yêu cầu xem xét thủ công các video bị đánh dấu là "Không phù hợp với hầu hết các nhà quảng cáo"

Nếu chúng tôi xác định rằng nội dung của video mà bạn tải lên không phù hợp với nhà quảng cáo, thì bạn sẽ nhìn thấy ký hiệu đô la màu vàng hoặc bên cạnh video đó. 

Một video sẽ bị đánh dấu là "Không phù hợp với tất cả các nhà quảng cáo" trong Trình quản lý video nếu:

  • Các hệ thống tự động của chúng tôi cho rằng nội dung của bạn không phù hợp với tất cả các thương hiệu.
    • Lưu ý: Nếu bạn cho rằng hệ thống của chúng tôi đã nhầm lẫn thì bạn có thể yêu cầu xem xét thủ công. Yêu cầu xem xét của bạn sẽ được gửi tới chuyên gia và quyết định của họ sẽ giúp hệ thống của chúng tôi trở nên thông minh hơn theo thời gian. Việc xóa video và tải lại video lên sẽ không có tác dụng. Bạn chỉ có thể gửi video để xem xét một lần và sau khi đã có quyết định thì bạn không thể khiếu nại quyết định đó nữa. Tìm hiểu thêm về cách xem xét nội dung thân thiện với nhà quảng cáo. 
  • Các chuyên gia của chúng tôi xác nhận rằng video của bạn không tuân thủ nguyên tắc nội dung thân thiện với nhà quảng cáo của chúng tôi.

Cách kiểm tra trạng thái kiếm tiền và trạng thái xem xét

Nếu video của bạn bị đánh dấu là "Không phù hợp với hầu hết các nhà quảng cáo" và bạn cho rằng chúng tôi đã nhầm lẫn, thì bạn có thể yêu cầu xem xét thủ công.

Kiểm tra trạng thái kiếm tiền của video

Nếu muốn kiểm tra trạng thái kiếm tiền trước khi công khai video, bạn có thể tải video đó lên ở chế độ không công khai. Trạng thái phân loại của video có thể thay đổi trong 24-48 giờ đầu tiên sau khi tải lên. Trạng thái này thường ổn định sau 48 giờ, nhưng bạn cần lưu ý rằng trạng thái của video có thể thay đổi dựa trên cách người xem tương tác với video của bạn.

Cách chúng tôi áp dụng trạng thái kiếm tiền

Trong một vài giờ đầu tiên sau khi một video được tải lên, chúng tôi sử dụng phương pháp máy học để xác định liệu video đó có tuân thủ nguyên tắc thân thiện với nhà quảng cáo của chúng tôi hay không. Phương pháp này cũng được áp dụng đối với các sự kiện trực tiếp đã lên lịch. Với các sự kiện này, hệ thống của chúng tôi sẽ xem xét tiêu đề, thông tin mô tả, hình thu nhỏ và thẻ thậm chí trước khi sự kiện đó bắt đầu phát trực tiếp.

Chúng tôi biết rằng hệ thống của chúng tôi không phải lúc nào cũng đánh giá chính xác. Vì vậy, nếu bạn thấy biểu tượng màu vàng trong Trình quản lý video của bạn và cảm thấy rằng hệ thống tự động của chúng tôi đã nhầm lẫn, thì bạn có thể yêu cầu xem xét thủ công. Những yêu cầu đó sẽ giúp hệ thống của chúng tôi hoạt động thông minh hơn theo thời gian.

Nếu không biết chắc lý do video của bạn có biểu tượng màu vàng thì bạn có thể xem lại nguyên tắc về nội dung thân thiện với nhà quảng cáo của chúng tôi để xem nội dung của video, tiêu đề, thông tin mô tả, hình thu nhỏ và thẻ của video đó có phù hợp với nguyên tắc này không. Ngoài ra, những video không có nội dung hoặc video không có tiêu đề hay siêu dữ liệu có thể sẽ không cung cấp đủ ngữ cảnh để giúp hệ thống của chúng tôi hiểu được liệu nội dung đó có phù hợp với tất cả các nhà quảng cáo hay không. Vì vậy, điều này có thể khiến video của bạn có trạng thái kiếm tiền là biểu tượng màu vàng.

Cách yêu cầu xem xét thủ công

Nếu cho rằng video của bạn phù hợp với tất cả các thương hiệu thì bạn có thể yêu cầu xem xét thủ công. Mỗi ngày, chúng tôi nhận được rất nhiều yêu cầu kiếm tiền từ video và chúng tôi cố gắng xem xét các yêu cầu này trong thời gian nhanh nhất có thể. Hãy làm theo các bước sau để khiếu nại:

  1. Đăng nhập vào YouTube rồi chuyển đến video bạn muốn khiếu nại trong Trình quản lý video.
  2. Đảm bảo nội dung của bạn tuân thủ nguyên tắc thân thiện với nhà quảng cáo. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nhà quảng cáo cũng có quyền chọn nơi hiển thị quảng cáo của họ.
  3. Nhấp vào Yêu cầu xem xét và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy tùy chọn này nếu video của bạn đủ điều kiện để khiếu nại. Sau khi bạn gửi yêu cầu, thông báo bên cạnh video mà bạn khiếu nại trong Trình quản lý video sẽ hiển thị trạng thái yêu cầu xem xét của bạn.

Bạn có thể xem các video không phù hợp với tất cả các nhà quảng cáo bằng cách nhấp vào trình đơn thả xuống bên cạnh nút Xem ở trên cùng bên phải, sau đó chọn Quảng cáo hạn chế hoặc không có quảng cáo.

Quy trình xử lý khiếu nại hoạt động như thế nào?

Khi bạn yêu cầu xem xét thủ công (ví dụ: khiếu nại trạng thái kiếm tiền hiện tại), một chuyên gia sẽ dành thời gian xem video và đánh giá nội dung, tiêu đề và siêu dữ liệu của video dựa trên nguyên tắc nội dung thân thiện với nhà quảng cáo của chúng tôi.

Xin lưu ý rằng biểu tượng của video có thể thay đổi trạng thái ngay cả sau khi video của bạn đã được gửi đi xem xét. Các hệ thống của chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục quét cho đến khi quá trình khiếu nại hoàn tất. Chúng tôi sẽ gửi email để thông báo cho bạn về quyết định cuối cùng mà chúng tôi đã đưa ra đối với yêu cầu xem xét của bạn.

Tìm hiểu thêm về việc biểu tượng kiếm tiền đổi từ màu xanh lục sang màu vàng và ngược lại.

Quá trình xem xét mất bao lâu?

Chúng tôi biết rằng những yêu cầu xem xét này có ý nghĩa quan trọng với bạn cũng như doanh thu của bạn, vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng hết nhân lực để xem xét nhiều video nhất có thể, trong thời gian nhanh nhất và chính xác nhất có thể. Vì YouTube là nền tảng có hàng trăm triệu video, nên chúng tôi phải đặt ra các nguyên tắc về thứ tự xem xét để đảm bảo rằng những video có lưu lượng truy cập lớn sẽ được xem xét trước.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?