Khiếu nại video có nhãn là "Không phù hợp với hầu hết các nhà quảng cáo"

Nếu chúng tôi xác định rằng nội dung của video do bạn tải lên không phù hợp với nhà quảng cáo, thì bạn sẽ nhìn thấy ký hiệu đô la màu vàng bên cạnh video đó. Bạn cũng sẽ nhận được một email gửi đến địa chỉ email liên kết với tài khoản YouTube của bạn.

Một video sẽ có nhãn là "Không phù hợp với tất cả các nhà quảng cáo" trong Trình quản lý video nếu:

  • Video được coi là không phù hợp với tất cả các thương hiệu, do đó video sẽ nhận được ít quảng cáo hơn.
  • Video không đáp ứng tiêu chí dành cho nội dung thân thiện với nhà quảng cáo nên không đủ điều kiện tham gia quảng cáo.

Nếu tin rằng video của bạn phù hợp với tất cả các thương hiệu, thì bạn có thể khiếu nại quyết định đã đưa ra. Khiếu nại sẽ được gửi đến chuyên gia đánh giá để họ xử lý và những quyết định của họ sẽ giúp hệ thống của chúng tôi làm việc thông minh hơn theo thời gian. Việc xóa video và tải lại video lên sẽ không có tác dụng. Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể gửi video để xem xét một lần và sau khi đã có quyết định thì bạn không thể khiếu nại quyết định xem xét đó.

Biểu tượng "Không phù hợp với hầu hết các nhà quảng cáo" không có nghĩa là khả năng tìm kiếm và khám phá của video bị hạn chế. Ngoài ra, chúng tôi không sử dụng tùy chọn dành cho nhà quảng cáo để cho biết cách video hiển thị trên YouTube. Tuy nhiên, giống như video có nội dung thô tục hoặc bạo lực có thể không phù hợp với mọi nhà quảng cáo, chúng tôi không đề xuất rộng rãi video có biểu tượng kiếm tiền màu vàng cho tất cả người xem.

Cách kiểm tra trạng thái và cách khiếu nại

Kiểm tra trạng thái kiếm tiền của video
Nếu muốn kiểm tra trạng thái kiếm tiền trước khi đặt video ở chế độ công khai, bạn có thể tải video đó lên ở chế độ không công khai. Thông thường, chúng tôi có thể phân loại các video trong vòng 2 giờ sau khi tải lên, tuy nhiên xin lưu ý rằng việc phân loại của video có thể thay đổi sau đó dựa trên cách người xem tương tác với video của bạn.
Nếu video đó có nhãn là "Không phù hợp với hầu hết các nhà quảng cáo" và bạn cho rằng chúng tôi đã đánh giá sai, thì bạn có thể khiếu nại .
Nếu kênh của bạn có hơn 10.000 người đăng ký, chúng tôi sẽ xem xét video không công khai của bạn (không phân biệt số lượt xem). Nếu kênh của bạn có ít hơn 10.000 người đăng ký, thì xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ có thể xem xét các video có ít nhất 1000 lượt xem trong 7 ngày qua. Vì vậy, bạn cần phải xuất bản video và video đó phải có đủ lượt xem cần thiết thì chúng tôi mới có thể xem xét video của bạn.
Chúng tôi làm điều này vì muốn đảm bảo rằng video từ các kênh có thể có lưu lượng truy cập sớm để kiếm tiền không phải xếp hàng dài chờ đợi phía sau những video có ít hoặc không có lưu lượng truy cập và có thu nhập danh nghĩa.
Cách chúng tôi áp dụng trạng thái kiếm tiền
Trong một vài giờ đầu tiên sau khi một video được tải lên, chúng tôi sử dụng phương pháp học máy để xác định liệu video đó có đáp ứng nguyên tắc thân thiện với nhà quảng cáo của chúng tôi hay không. Phương pháp này cũng áp dụng với các sự kiện phát trực tiếp đã lên lịch. Theo đó, hệ thống của chúng tôi sẽ xem xét tiêu đề, mô tả, hình thu nhỏ và thẻ thậm chí trước khi sự kiện đó phát trực tiếp.
Chúng tôi biết rằng hệ thống của chúng tôi không phải lúc nào cũng đánh giá đúng. Vì vậy, bạn có thể khiếu nại nếu nhìn thấy biểu tượng màu vàng trong Trình quản lý video và cảm thấy rằng hệ thống tự động của chúng tôi đã nhầm lẫn. Khiếu nại đó sẽ giúp hệ thống của chúng tôi hoạt động thông minh hơn theo thời gian.
Nếu bạn không biết chắc lý do vì sao video của bạn có biểu tượng màu vàng, thì hãy xem lại nguyên tắc về nội dung thân thiện với nhà quảng cáo của chúng tôi để xem không chỉ nội dung của video mà còn tiêu đề, mô tả, hình thu nhỏ và thẻ của video đó có phù hợp với nguyên tắc không. Ngoài ra, những video không có nội dung hoặc video không có tiêu đề hay siêu dữ liệu có thể không cung cấp đủ ngữ cảnh để giúp hệ thống của chúng tôi hiểu được liệu nội dung đó có phù hợp với tất cả các nhà quảng cáo hay không. Vì vậy, điều này có thể khiến video của bạn có trạng thái biểu tượng kiếm tiền màu vàng.
Cách khiếu nại

Nếu cho rằng video của bạn phù hợp với tất cả các thương hiệu, bạn có thể yêu cầu xem xét thủ công. Chúng tôi nhận được nhiều yêu cầu tham gia kiếm tiền từ video mỗi ngày và chúng tôi xem xét những yêu cầu này nhanh nhất có thể.

Nếu kênh của bạn có hơn 10.000 người đăng ký, chúng tôi sẽ xem xét video không công khai của bạn (không phân biệt số lượt xem). Nếu kênh của bạn có ít hơn 10.000 người đăng ký thì hiện tại, chúng tôi chỉ có thể xem xét những video có ít nhất 1.000 lượt xem trong 7 ngày qua.

Hãy làm theo các bước sau để khiếu nại:

  1. Đăng nhập vào YouTube rồi chuyển đến video trong Trình quản lý video của bạn.
  2. Đảm bảo nội dung của bạn tuân thủ nguyên tắc thân thiện với nhà quảng cáo. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nhà quảng cáo cũng có quyền chọn nơi hiển thị quảng cáo của họ.
  3. Nhấp vào Yêu cầu xem xét và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy tùy chọn này nếu video của bạn đủ điều kiện khiếu nại. Sau khi gửi, văn bản bên cạnh video trong Trình quản lý video sẽ cập nhật trạng thái khiếu nại của bạn. 
Bạn có thể xem video của mình có phù hợp với tất cả các nhà quảng cáo hay không bằng cách nhấp vào menu thả xuống bên cạnh Xem ở trên cùng bên phải, sau đó chọn Quảng cáo hạn chế hoặc không có quảng cáo.
Quy trình xử lý khiếu nại hoạt động như thế nào?
Khi bạn yêu cầu chúng tôi xem xét một vấn đề nào đó (ví dụ như khiếu nại trạng thái kiếm tiền hiện tại), chuyên gia đánh giá (không phải máy tính) sẽ dành thời gian xem video của bạn và đánh giá nội dung, tiêu đề và siêu dữ liệu của video đó có phù hợp với nguyên tắc nội dung thân thiện với nhà quảng cáo của chúng tôi không.
Xin lưu ý rằng biểu tượng của video có thể thay đổi trạng thái ngay cả sau khi bạn đã kháng nghị. Các hệ thống của chúng tôi vẫn tiếp tục quét cho đến khi quá trình kháng nghị hoàn tất. Chúng tôi sẽ gửi email cập nhật để thông báo cho bạn quyết định cuối cùng mà chúng tôi đã đưa ra đối với kháng nghị đó. 

Bạn có thể tìm hiểu thêm về hiện tượng biểu tượng kiếm tiền đổi từ màu xanh lục sang màu vàng và ngược lại.

Quá trình xem xét mất bao lâu?

Chúng tôi biết rằng những đánh giá này có ý nghĩa quan trọng với bạn cũng như doanh thu của bạn, vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng hết nhân lực để xem xét nhiều video nhất có thể, trong thời gian nhanh nhất và chính xác nhất có thể. Vì YouTube là nền tảng có hàng trăm triệu video, nên chúng tôi phải đặt ra thông số mà theo đó, những video nhận được khiếu nại sẽ được xem xét trước tiên để đảm bảo chúng tôi xem xét những video có lưu lượng truy cập lớn.

Hiện tại, đội ngũ chuyên gia đánh giá của chúng tôi sẽ xem xét những video công khai nhận được khiếu nại có hơn 1.000 lượt xem trong vòng 7 ngày qua. Nếu kênh của bạn có hơn 10.000 người đăng ký, thì chúng tôi sẽ xem xét kỳ khiếu nại cho video không công khai, không phân biệt số lượt xem.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?