Yêu cầu có người xem xét video bị đánh dấu "Không phù hợp với hầu hết các nhà quảng cáo"

Nếu nội dung trong một video mà bạn tải lên được xác định là không phù hợp với hầu hết các nhà quảng cáo, thì bạn sẽ thấy biểu tượng đô la màu vàng  bên cạnh video đó. 

Video sẽ bị đánh dấu "Không phù hợp với hầu hết các nhà quảng cáo" nếu:

  • Các hệ thống tự động của chúng tôi cho rằng nội dung của bạn không phù hợp với mọi thương hiệu.
    • Lưu ý: Nếu cho rằng hệ thống của chúng tôi đã nhầm lẫn thì bạn có thể yêu cầu có người xem xét. Yêu cầu xem xét của bạn sẽ được gửi tới chuyên gia và quyết định của họ sẽ giúp hệ thống của chúng tôi trở nên thông minh hơn theo thời gian. Việc xóa video và tải lại video lên sẽ không có tác dụng. Bạn chỉ có thể gửi video để xem xét một lần và sau khi đã có quyết định, bạn không thể thay đổi quyết định đó nữa. Tìm hiểu thêm về quy trình xem xét nội dung thân thiện với nhà quảng cáo. 
  • Các chuyên gia của chúng tôi xác nhận rằng video của bạn không tuân thủ nguyên tắc về nội dung thân thiện với nhà quảng cáo của YouTube.

Cách kiểm tra trạng thái kiếm tiền và trạng thái xem xét

Nếu video của bạn bị đánh dấu là "Không phù hợp với hầu hết các nhà quảng cáo" và bạn cho rằng chúng tôi đã nhầm lẫn, thì bạn có thể yêu cầu có người xem xét.

Kiểm tra trạng thái kiếm tiền của video

Nếu muốn kiểm tra trạng thái kiếm tiền trước khi công khai video, bạn có thể tải video đó lên ở chế độ không công khai. Trạng thái phân loại của video có thể thay đổi trong 24-48 giờ đầu tiên sau khi tải lên. Trạng thái này thường ổn định sau 48 giờ, nhưng bạn cần lưu ý rằng trạng thái của video có thể thay đổi dựa trên cách người xem tương tác với video của bạn.

Cách chúng tôi áp dụng trạng thái kiếm tiền

Trong vài giờ đầu tiên sau khi một video được tải lên, chúng tôi sử dụng công nghệ máy học để xác định liệu video đó có tuân thủ nguyên tắc về nội dung thân thiện với nhà quảng cáo hay không. Công nghệ này cũng được dùng cho các sự kiện trực tiếp đã lên lịch. Hệ thống của chúng tôi sẽ xem xét tiêu đề, nội dung mô tả, hình thu nhỏ và thẻ thậm chí trước khi sự kiện đó diễn ra.

Chúng tôi hiểu rằng hệ thống của mình không phải lúc nào cũng chính xác. Do vậy, nếu bạn thấy biểu tượng màu vàng và cho rằng hệ thống đã nhầm lẫn thì bạn có thể khiếu nại. Những lần xem xét cho các khiếu nại này sẽ giúp hệ thống của chúng tôi hoạt động chính xác hơn theo thời gian.

Nếu chưa rõ lý do khiến video của mình có biểu tượng màu vàng, thì bạn có thể xem lại nguyên tắc về nội dung thân thiện với nhà quảng cáo của YouTube để biết rằng không chỉ nội dung mà cả tiêu đề, nội dung mô tả, hình thu nhỏ lẫn các thẻ của video đều cần phù hợp với nguyên tắc trên. Ngoài ra, những video không có nội dung, tiêu đề hoặc siêu dữ liệu nhiều khả năng sẽ không cung cấp đủ dữ liệu để hệ thống của chúng tôi xác định mức độ thân thiện với nhà quảng cáo của những video đó. Do vậy, các video này có thể có trạng thái biểu tượng màu vàng.

Cách khiếu nại

Nếu cho rằng video của mình phù hợp với mọi thương hiệu, thì bạn có thể khiếu nại. Mỗi ngày, chúng tôi nhận được rất nhiều yêu cầu về việc kiếm tiền trên video và chúng tôi luôn cố gắng xem xét các yêu cầu này nhanh nhất có thể. Để khiếu nại, hãy làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
  2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn mục Video.
  3. Đảm bảo nội dung của bạn tuân thủ nguyên tắc về nội dung thân thiện với nhà quảng cáo. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nhà quảng cáo cũng có quyền chọn nơi hiển thị quảng cáo của họ.
  4. Nhấp vào Yêu cầu xem xét và làm theo hướng dẫn trên màn hình. Bạn sẽ chỉ nhìn thấy tùy chọn này nếu video của bạn đủ điều kiện khiếu nại. Sau khi gửi đơn khiếu nại, bạn sẽ thấy thông tin cập nhật về trạng thái khiếu nại trong văn bản bên cạnh video.

Bạn có thể xem các video không phù hợp với mọi nhà quảng cáo bằng cách nhấp vào trình đơn thả xuống bên cạnh nút Xem ở trên cùng bên phải rồi chọn Quảng cáo hạn chế hoặc không có quảng cáo.

Quy trình xử lý khiếu nại hoạt động như thế nào?

Khi bạn yêu cầu có người xem xét (ví dụ: khiếu nại trạng thái kiếm tiền hiện tại), sẽ có chuyên gia dành thời gian xem video của bạn và đánh giá nội dung, tiêu đề cũng như siêu dữ liệu của video theo nguyên tắc về nội dung thân thiện với nhà quảng cáo.

Xin lưu ý rằng biểu tượng của video có thể thay đổi trạng thái ngay cả sau khi video của bạn đã được gửi đi xem xét. Các hệ thống của chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục quét cho đến khi quá trình khiếu nại hoàn tất. Chúng tôi sẽ gửi email để thông báo cho bạn về quyết định cuối cùng đối với yêu cầu xem xét của bạn.

Tìm hiểu thêm về việc biểu tượng kiếm tiền chuyển đổi giữa màu xanh lục và màu vàng.

Quá trình xem xét mất bao lâu?

Chúng tôi biết rằng những yêu cầu xem xét này có ý nghĩa quan trọng với bạn và doanh thu của bạn. Chúng tôi luôn cố gắng điều phối nhân lực để xem xét chính xác nhiều video trong thời gian nhanh nhất có thể. Vì YouTube là một nền tảng có hàng trăm triệu video, nên chúng tôi phải đặt ra các nguyên tắc về thứ tự xem xét để chắc rằng những video có lưu lượng truy cập lớn sẽ được xem xét trước.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?