Begära en mänsklig granskning av videor märkta Ej lämpligt för de flesta annonsörer

Om innehållet i en video som du har laddat upp identifieras som ej lämpligt för de flesta annonsörer visas ett gult dollartecken, eller , intill videon. 

En video märks med Ej lämpligt för de flesta annonsörer i Videohanteraren om

  • Våra automatiserade system har identifierat att ditt innehåll inte är lämpligt för alla varumärken.
    • Obs! Om du tror att det har skett ett misstag i våra system kan du begära en mänsklig granskning. Din granskning skickas till en expert och deras beslut hjälper våra system att bli smartare över tid. Det hjälper inte att ta bort videon och ladda upp den igen. Videor kan endast skickas in för granskning en gång och granskningsbeslutet kan inte överklagas. Läs mer om hur annonsvänliga granskningar fungerar. 
  • Våra mänskliga granskare bekräftade att din video inte uppfyller våra riktlinjer för annonsvänligt innehåll.

Så här kan du kontrollera status för intäktsgenerering och granskning

Om din video är märkt Ej lämpligt för de flesta annonsörer och du tror att det har skett ett misstag, kan du begära en mänsklig granskning.

Kontrollera status för intäktsgenererande videor

Om du vill kontrollera status för intäktsgenerering innan du gör videon offentlig kan du ladda upp den som olistad. En videos klassificering kan ändras under de första 24–48 timmarna efter uppladdning. Detta stabiliseras i allmänhet efter 48 timmar, men tänk på att det kan ändras igen baserat på hur tittarna engagerar sig i din video.

Så här tillämpas statusen för intäktsgenerering

När en video har laddats upp använder vi först maskininlärning för att avgöra om den uppfyller riktlinjerna för annonsvänligt innehåll. Det gäller även schemalagda livestreamar. Där granskas titel, beskrivning, taggar och miniatyrer redan innan streamen sänds.

Vi vet att det ibland blir fel i vårt system, så om du ser en gul ikon i Videohanteraren och tycker att det har blivit fel i våra automatiserade system kan du begära en mänsklig granskning. Sådana granskningar hjälper våra system att bli smartare över tid.

Om du undrar varför videon fick den gula ikonen kan du läsa våra riktlinjer för annonsvänligt innehåll. De gäller inte bara innehållet i videon utan också titeln, beskrivningen, miniatyren och taggarna. Om videon är tom eller saknar rubrik eller metadata är informationen troligen otillräcklig för vårt system. Det innebär att vi inte förstår om innehållet är lämpligt för alla annonsörer och videon kan få en gul ikon.

Så här begär du en mänsklig granskning

Om du anser att din video är lämplig för alla varumärken kan du begära en mänsklig granskning. Vi får in många förfrågningar om intäktsgenerering varje dag. Vi granskar dem så snabbt vi kan. Följ de här stegen för att överklaga:

  1. Logga in på YouTube och öppna videon i Videohanteraren.
  2. Se till att innehållet följer riktlinjerna för annonsvänligt innehåll. Tänk på att annonsörer kan välja var de vill visa sina annonser.
  3. Klicka på Begär granskning och följ instruktionerna på skärmen. Det här alternativet visas bara om videon kan överklagas. När du har skickat in din begäran uppdateras statustexten bredvid videon i Videohanteraren.

Du kan se dina videor som inte är lämpliga för alla annonsörer genom att klicka på rullgardinsmenyn bredvid Visa längst upp till höger och välja Begränsat antal eller inga annonser.

Så fungerar överklagandeprocessen

När du begär en mänsklig granskning (till exempel om du överklagar den nuvarande statusen för intäktsgenerering) granskas videon av en expert som tittar igenom videon och granskar dess innehåll, titel och metadata mot våra riktlinjer för annonsvänligt innehåll.

Tänk på att videons ikonstatus kan ändras även efter att din video har skickats in för granskning. Våra system fortsätter att köra sina kontroller tills granskningen har slutförts. Du får ett e-postmeddelande när ett slutligt beslut har fattats om granskningen.

Läs mer om när ikonen för intäktsgenerering ändras från grönt och gult.

Hur lång tid tar granskningen?

Vi vet att dessa granskningar är viktiga för dig och dina intäkter. Vi granskar så många videor det bara går, så snabbt och noggrant som möjligt. Det finns hundratals miljoner videor på vår plattform och vi granskar därför de videor som har mycket trafik först.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?