Žiadosť o kontrolu človekom v prípade videí označených za Nevhodné pre väčšinu inzerentov

Ak je obsah videa, ktoré ste nahrali, identifikovaný ako nevhodný pre väčšinu inzerentov, pri videu sa zobrazí žltý znak dolára 

Video bude označené za Nevhodné pre väčšinu inzerentov, ak:

  • Podľa zistení našich automatických systémov váš obsah nie je vhodný pre všetky značky.
    • Poznámka: Ak si myslíte, že naše systémy spravili chybu, môžete požiadať o kontrolu človekom. Vaša žiadosť o kontrolu sa odošle expertovi, ktorého rozhodnutia postupom času pomáhajú zlepšovať naše systémy. Vymazanie a opätovné nahranie videa nepomôže. Videá môžete na kontrolu odoslať iba raz a rozhodnutie kontrolóra nemožno zmeniť. Prečítajte si viac o tom, ako fungujú kontroly obsahu vhodného pre inzerentov. 
  • Naši experti potvrdili, že vaše video nespĺňa pokyny pre obsah vhodný pre inzerentov.

Ako skontrolovať stav speňažovania a kontroly

Na stránke Kontroly môžete počas nahrávania videa (teda ešte pred jeho zverejnením) overiť, či je vhodné pre reklamy a či sa naň nevzťahujú sťažnosti na porušenie autorských práv. Ak video označíme za Nevhodné pre väčšinu inzerentov, no podľa vás sa mýlime, môžete požiadať o kontrolu človekom.

Poznámka: Kontroly autorských práv a vhodnosti reklamy nie sú konečné. Na vaše video môžu mať vplyv napríklad budúce manuálne nároky, sankcie za porušenie autorských práv či zmeny v nastaveniach videa. Ak sa metadáta videa po jeho zverejnení zmenia a video prestane byť vhodné pre reklamy, v zozname vašich videí sa môžu zobraziť nové obmedzenia speňažovania.

Ako sa uplatňuje stav speňažovania

Počas nahrávania videa pomocou strojového učenia zisťujeme, či spĺňa naše pokyny pre obsah vhodný pre inzerentov. Týka sa to aj plánovaných priamych prenosov, pri ktorých naše systémy skontrolujú názov, popis, miniatúru a štítky ešte pred vysielaním priameho prenosu.

Vieme, že naše systémy nie sú neomylné, takže ak sa vám zobrazí žltá ikona a myslíte si, že ide o chybu, môžete sa odvolať. Vďaka týmto kontrolám sa budú naše systémy postupne zlepšovať.

Ak neviete, prečo má vaše video žltú ikonu, prečítajte si naše pokyny pre obsah vhodný pre inzerentov. Skontrolujte podľa nich nielen obsah videa, ale aj názov, popis, miniatúru a štítky. Okrem toho, prázdne videá alebo videá bez názvu či metadát pravdepodobne neposkytujú našim systémom dostatočný kontext na to, aby dokázali zistiť, či je obsah vhodný pre všetkých inzerentov, čo môže viesť k žltej ikone pre video.

Ako sa môžete odvolať

Ak si myslíte, že vaše video je vhodné pre všetky značky, môžete sa odvolať. Každý deň dostávame množstvo žiadostí o speňaženie videí a snažíme sa ich posúdiť čo najrýchlejšie. Odvolanie podajte takto:

  1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
  2. V ponuke vľavo vyberte Obsah.
  3. Uistite sa, že váš obsah spĺňa naše pokyny pre obsah vhodný pre inzerentov. Nezabúdajte, že inzerenti majú právo rozhodnúť sa, kde budú zobrazovať svoje reklamy.
  4. V stĺpci Obmedzenia, kde uvidíte Vhodnosť reklamy, prejdite na video, pri ktorom sa chcete odvolať.
  5. Umiestnite kurzor myši nad Vhodnosť reklamy , potom kliknite na Požiadať o kontrolu a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Táto možnosť sa vám zobrazí, iba ak spĺňate podmienky na odvolanie. Po odoslaní žiadosti sa vedľa videa bude zobrazovať aktuálny stav odvolania.

Svoje videá, ktoré nie sú vhodné pre všetkých inzerentov, si môžete pozrieť tak, že kliknete na rozbaľovaciu ponuku vedľa položky Zobraziť vpravo hore a potom na Obmedzené alebo žiadne reklamy.

Ako funguje proces odvolania?

Keď požiadate o kontrolu človekom (napríklad pri odvolaní sa proti aktuálnemu stavu speňažovania), na video sa pozrie expert, ktorý si video pozrie a skontroluje jeho obsah, názov a metadáta podľa našich pokynov pre obsah vhodný pre inzerentov.

Nezabúdajte, že stav ikony videa sa môže meniť aj po tom, čo video odošlete na kontrolu. Kontroly v našich systémoch bežia ďalej, až kým sa proces kontroly neukončí. O prijatí konečného rozhodnutia vo veci kontroly vášho videa vás budeme informovať e‑mailom.

Prečítajte si viac o tom, prečo sa ikona speňažovania mení zo zelenej na žltú.

Ako dlho trvá kontrola?

Vieme, že tieto kontroly sú dôležité pre vás aj vaše výnosy. Kontroly človekom môžu trvať až 7 dní. Snažíme sa čo najrýchlejšie a najpresnejšie skontrolovať toľko videí, koľko je v našich silách. Keďže sme platforma so stovkami miliónov videí, musíme nastaviť pravidlá na určenie poradia, v akom videá skontrolujeme. Cieľom je zaistiť kontrolu videí s vysokou návštevnosťou.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false