Заявка за проверка от човек за видеоклипове, класифицирани като „Не е подходящ за повечето рекламодатели“

Ако съдържанието на качен от вас видеоклип е идентифицирано като неподходящо за повечето рекламодатели, ще виждате жълт знак за долар или до него. 

Видеоклиповете във „Видеомениджър“ ще се обозначават като „Не е подходящ за повечето рекламодатели“, ако:

  • Според автоматизираните ни системи съдържанието ви не е подходящо за всички марки.
    • Забележка: Ако считате, че системите ни са допуснали грешка, можете да заявите преглед от човек. Прегледът се извършва от специалист, чиито решения помагат на системите ни да стават по-интелигентни с времето. Изтриването на видеоклипа и повторното му качване няма да помогне. Видеоклиповете могат да се изпращат за проверка само веднъж и решението не може да се отменя. Научете повече за това, как функционират проверките за съответствие с насоките за подходящо за рекламодатели съдържание. 
  • Специалистите ни потвърдят, че видеоклипът ви не спазва нашите насоки за подходящо за рекламодатели съдържание.

Как се проверява състоянието на възможността за приходи и на прегледа

Ако видеоклипът е класифициран като „Не е подходящ за повечето рекламодатели“ и считате това за грешка, можете да заявите проверка от човек.

Проверка на състоянието на възможността за приходи

Ако искате да проверите състоянието на възможност за приходи, преди да направите видеоклипа обществен, можете да го качите като скрит. Класификацията на видеоклипа може да се променя през първите от 24 до 48 часа на качването. Като цяло се стабилизира след 48 часа, но имайте предвид, че може да се промени отново въз основа на начина, по който зрителите се ангажират с видеоклипа.

Как се прилага състоянието на възможност за приходи

През първите няколко часа от качването на видеоклип използваме машинно обучение, за да определим дали той отговаря на нашите насоки за подходящо за рекламодатели съдържание. Това важи и за насрочените потоци на живо, при които системите ни проверяват заглавието, описанието, миниизображението и маркерите още преди стартирането.

Знаем, че автоматичните ни системи понякога грешат. Ако виждате жълта икона във „Видеомениджър“ и считате, че автоматизираните ни системи са допуснали грешка, можете да заявите преглед от човек. Това помага на системите ни да стават по-интелигентни с времето.

Ако не знаете защо виждате жълта икона за видеоклипа си, прегледайте нашите насоки за подходящо за рекламодатели съдържание, както по отношение на съдържанието във видеоклипа, така и на заглавието, описанието, миниизображението и маркерите. Освен това празните клипове или тези без заглавие или метаданни вероятно не предоставят достатъчно контекст, за да могат системите ни да разберат дали съдържанието е подходящо за всички рекламодатели, така че това може да доведе до жълта икона за видеоклипа.

Как се заявява преглед от човек

Ако считате, че видеоклипът ви е подходящ за всички марки, можете да заявите преглед от човек. Всеки ден получаваме много заявки за осигуряване на приходи от видеоклипове и ги преглеждаме възможно най-бързо. За обжалване изпълнете следните стъпки:

  1. Влезте в профила си в YouTube и намерете видеоклипа във „Видеомениджър“.
  2. Проверете дали клипът спазва насоките за подходящо за рекламодатели съдържание. Имайте предвид, че рекламодателите могат да избират къде да показват рекламите си.
  3. Кликнете върху Заявка за преглед и изпълнете инструкциите на екрана. Ще виждате тази опция само ако видеоклипът ви отговаря на условията за обжалване. След изпращането текстът до видеоклипа във „Видеомениджър“ ще се актуализира със състоянието на прегледа.

Можете да видите видеоклиповете си, които не са подходящи за всички рекламодатели, като кликнете върху падащото меню до „Преглед“ горе вдясно и изберете Без или с ограничени реклами.

Какъв е процесът на обжалване?

Когато заявите преглед от човек (напр. обжалвате текущото състояние на осигуряването на приходи), видеоклипът се преглежда от специалист, който отделя време, за да го гледа и да определи дали съдържанието, заглавието и метаданните му спазват нашите насоки за подходящо за рекламодатели съдържание.

Имайте предвид, че състоянието на иконата на видеоклипа може да се промени дори и след като е изпратена заявка за преглед. Системите ни продължават да извършват сканирането до завършване на проверката. Ще разберете окончателното решение за видеоклипа си, когато получите информация по имейл.

Научете защо цветът на иконата за осигуряване на приходи се променя от зелено в жълто и обратно.

Колко време отнема проверката?

Знаем, че тези проверки са важни за вас и приходите ви. Стремим се да преглеждаме възможно най-много видеоклипове по възможно най-бърз и най-точен начин. Като платформа със стотици милиони видеоклипове трябва да определим насоки, въз основа на които избираме реда на проверка на видеоклиповете, за да преглеждаме първо тези със значителен трафик.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?