Nhận hỗ trợ về dịch vụ có tính phí và các giao dịch mua trên YouTube

Bạn có câu hỏi về YouTube hoặc YouTube Music? Bạn cần trợ giúp khi mua hàng trên YouTube? 


Bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ bất cứ lúc nào nếu cần sự trợ giúp về các sản phẩm và dịch vụ sau:

 • YouTube Premium 
 • YouTube Music Premium
 • Super Chat, tính năng hội viên của kênh và các giao dịch mua khác
 • Chương trình truyền hình và phim mà bạn đã mua

Hãy xem các cách liên hệ với chúng tôi bên dưới.

Cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ

Trên ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động

 1. Chọn ảnh hồ sơ của bạn trong ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động.
 2. Chọn Trợ giúp và phản hồi.

Trên trang YouTube.com

 1. Chuyển đến phần dịch vụ có tính phí của YouTube.com
 2. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn tại trang này.
 3. Chọn Trợ giúp.
 4. Chọn Bạn cần được trợ giúp thêm?

Trên YouTube Music

 1. Chọn ảnh hồ sơ của bạn trong ứng dụng YouTube Music dành cho thiết bị di động hoặc trên trang music.youtube.com.
 2. Chọn Trợ giúp và phản hồi.

Kết nối với cộng đồng trợ giúp YouTube

Để được hỗ trợ thêm, hãy xem các kênh trợ giúp của YouTube trên mạng xã hội: 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?