Nhận hỗ trợ về tư cách thành viên trả phí và các giao dịch mua hàng trên YouTube

Bạn có câu hỏi về YouTube hoặc YouTube Music? Bạn cần giúp đỡ khi mua hàng trên YouTube? 

Bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ bất cứ lúc nào để được trợ giúp về các lĩnh vực:

 • YouTube Premium 
 • YouTube Music Premium
 • Super Chat, tính năng hội viên của kênh và các giao dịch mua khác
 • Chương trình truyền hình và phim mà bạn đã mua

Hãy xem các cách liên lạc với chúng tôi bên dưới.

Liên hệ hỗ trợ

Ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động

 1. Chọn ảnh hồ sơ của bạn trong ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động.
 2. Chọn Trợ giúp và phản hồi.

Trang web YouTube.com

 1. Chuyển đến phần thành viên trả phí của YouTube.com
 2. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn tại trang này.
 3. Chọn Trợ giúp.
 4. Chọn Bạn cần được trợ giúp thêm?

YouTube Music

 1. Chọn ảnh hồ sơ của bạn trong ứng dụng YouTube Music dành cho thiết bị di động hoặc trên trang music.youtube.com
 2. Chọn Trợ giúp.

Kết nối với cộng đồng trợ giúp YouTube

Để được hỗ trợ thêm, hãy xem các kênh trợ giúp YouTube của chúng tôi trên mạng xã hội: 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?