Xác nhận quyền sở hữu từng video: Chính sách và các phương pháp hay nhất

Các tính năng mô tả trong bài viết này chỉ dành cho những đối tác sử dụng hệ thống so khớp Content ID của YouTube.

Nội dung đủ điều kiện kiếm tiền 
Người sáng tạo có trách nhiệm đáp ứng Tiêu chí kiếm tiền của video, bao gồm việc xóa tất cả các quyền về âm thanh và hình ảnh đối với nội dung trong video của họ. Nội dung chứa tài liệu của bên thứ ba (bao gồm nhạc không được cấp phép) không đủ điều kiện tham gia kiếm tiền.

Chính sách: Xác nhận quyền sở hữu từng video với tư cách là bên thứ ba
Bạn không thể xác nhận quyền sở hữu video với mục đích phá vỡ tiêu chí kiếm tiền của video. Điều này bao gồm việc đặt xác nhận quyền sở hữu “chỉ hình ảnh” lên video của người sáng tạo để chia sẻ doanh thu kiếm tiền khi âm thanh được đối tác âm nhạc xác nhận quyền sở hữu. Toàn bộ tài liệu của bên thứ ba phải bị xóa hoàn toàn và tất cả các xác nhận quyền sở hữu phải được giải quyết để video đủ điều kiện tham gia kiếm tiền. YouTube tích cực theo dõi hành vi xác nhận quyền sở hữu của đối tác theo quy tắc này và người vi phạm có thể bị tắt đặc quyền xác nhận quyền sở hữu của họ. 

Câu hỏi thường gặp

Tôi muốn quản lý quyền cho video của người sáng tạo. Làm thế nào để có thể xác định liệu nội dung trong video có thuộc sở hữu độc quyền của người sáng tạo hay không?

Khi ký kết hợp đồng quản lý quyền cho video, công ty của bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung và các xác nhận quyền sở hữu mà công ty hiện đại diện. Tạo tham chiếu bằng các cảnh quay hoặc âm thanh không độc quyền là vi phạm Chính sách của YouTube và dẫn đến các xác nhận quyền sở hữu không hợp lệ; người vi phạm có thể bị vô hiệu hóa và chấm dứt tài khoản. 

Công ty bạn có trách nhiệm thực hiện thẩm định trước tiên để xác minh tính xác thực và độc quyền của video bạn định giới thiệu.

Bạn có thể muốn cân nhắc thông tin như:

  • Khách hàng có tất cả các quyền đối với cảnh này, bao gồm cả mọi loại nhạc hay âm thanh được sử dụng không?
  • Khách hàng đã cấp quyền cho bất kỳ người nào để sử dụng video này chưa?
  • Khách hàng có thể cung cấp bằng chứng cho biết đây là video cả họ không? Ví dụ: tệp video gốc, dài hơn hoặc ở độ phân giải cao hơn so với phiên bản hiện có trực tuyến.
Cả nội dung âm thanh và hình ảnh trong video này là 100% sở hữu độc quyền.  Làm cách nào để bật đối sánh Content ID cho tài liệu này?

Nếu một kênh được liên kết với Trình quản lý nội dung của bạn lưu trữ video gốc thì hãy xác định lần tải lên đầu tiên và bật Đối sánh Content ID trong tab Kiếm tiền cho video đó. 

Trong một số trường hợp, đối tác có thể đồng ý quản lý quyền cho một video đơn lẻ chứ không phải cho toàn bộ kênh của người sáng tạo. Trong những trường hợp như vậy, đối tác có thể sử dụng công cụ Tìm kiếm thủ công để xác nhận quyền sở hữu video gốc của người sáng tạo và tạo tệp tham chiếu từ đó. Những đối tác hiện không có quyền truy cập vào Tìm kiếm thủ công có thể liên hệ với người quản lý đối tác của họ để thảo luận về tính đủ điều kiện. Tính năng nhạy cảm này phải kiếm tiền được và có thể bị xóa bất kỳ lúc nào.

Lưu ý: Không tải bản sao của video gốc lên lại kênh riêng của bạn và tạo tệp tham chiếu từ bản sao đó. Nếu bạn tải lên lại thì sẽ dẫn đến lỗi đối sánh Content ID không cần thiết, xung đột quyền sở hữu nội dung và trì hoãn phân bổ doanh thu.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?