Göra anspråk på enskilda videor: policyer och bästa metoder

Funktionerna som beskrivs i den här artikeln är bara tillgängliga för partner som använder YouTubes matchningssystem Content ID.

Innehåll som är kvalificerat för intäktsgenerering 
Innehållsskapare är ansvariga för att uppfylla kriterierna för intäktsgenerering. Kriterierna omfattar bland annat att ha rättigheter till ljud- och bildinnehållet i videorna. Innehåll med material från tredje part (inklusive olicensierad musik) är inte kvalificerat för intäktsgenerering.

Policy: Göra anspråk på enskilda videor som tredje part
Du får inte göra anspråk på en video med avsikten att kringgå kriterierna för intäktsgenerering. Det innefattar bland annat att göra anspråk enbart på bildinnehållet i en video för att dela intäkterna när ljudinnehållet ägs av en musikpartner. Om videon ska vara kvalificerad för intäktsgenerering måste allt material från tredje part vara licensierat och anspråken vara lösta. YouTube övervakar aktivt hur olika partner gör anspråk utifrån de här reglerna. Överträdelser leder ofta till att användaren inte längre har möjlighet att göra anspråk. 

Vanliga frågor

Jag vill administrera rättigheter för en innehållsskapares video. Hur avgör jag om innehållet i videon ägs av innehållsskaparen själv?

När ett företag ingår ett avtal för att administrera rättigheter till en video tar företaget på sig hela ansvaret för innehållet och anspråken det representerar. Att skapa referenser med bild- eller ljudinnehåll som inte ägs av innehållsskaparen själv strider mot YouTubes policy och leder till ogiltiga anspråk. Överträdelser kan medföra att funktionen blir otillgänglig för användaren. 

Företaget ansvarar för att först ställa alla nödvändiga frågor och kontrollera äktheten av och äganderätten till videon som företaget ska representera.

Det kan vara bra att fundera på följande:

  • Äger klienten alla rättigheter till videons innehåll, inklusive musik och ljud?
  • Har klienten gett någon annan tillstånd att använda videon?
  • Kan klienten bevisa att det är hans/hennes video? Har han eller hon till exempel videon originalfil i en version som är längre eller i högre upplösning än den uppladdade versionen.
Både ljud- och bildinnehållet i videon ägs helt av innehållsskaparen själv.  Hur aktiverar jag Content ID-matchning för det här materialet?

Om originalvideon finns på en kanal som är kopplad till innehållshanteraren kan du leta reda på den ursprungliga uppladdningen och aktivera Content ID-matchning på fliken Intäktsgenerering för den videon. 

I vissa fall kan en partner gå med på att administrera rättigheterna för en enskild video, men inte för innehållsskaparens hela kanal. I sådana fall kan partnern använda det manuella sökverktyget och göra anspråk på innehållsskaparens originalvideo och skapa en referensfil utifrån det. Partner som för närvarande inte har tillgång till manuell sökning kan kontakta partneransvarig och diskutera behörighet. Manuell sökning är en känslig funktion som kräver behörighet och när som helst kan tas bort.

Obs! Du bör inte ladda upp en kopia av originalvideon igen på din egen kanal och skapa en referensfil från den kopian. Det kan leda till onödiga Content ID-matchningsfel, äganderättskonflikter och försenad intäktsfördelning.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?