Nárokovanie jednotlivých videí: pravidlá a osvedčené postupy

Funkcie opísané v tomto článku sú k dispozícii len pre partnerov, ktorí používajú systém pre zhody Content ID služby YouTube.

Obsah vhodný na speňaženie 
Každý autor je zodpovedný za plnenie kritérií speňaženia videí, medzi ktoré patrí aj vyjasnenie všetkých práv na zvukové a obrazové stopy, ktoré sú vo videu použité. Ak video obsahuje materiál tretej strany (napríklad hudbu bez licencie), nemožno ho používať na speňaženie.

Pravidlo: Nárokovanie jednotlivých videí ako tretia strana
Je zakázané nárokovať si videá s cieľom obchádzania kritérií speňaženia. Ide napríklad o nárokovanie si „iba vizuálnej časti“ videa s cieľom zdieľania príjmov zo speňaženia v prípade, že si zvukovú stopu nárokuje hudobný partner. Aby sa mohlo video používať na speňaženie, je potrebné vyjasniť všetky práva na materiál tretích strán a všetky nároky musia byť vyriešené. YouTube aktívne sleduje správanie partnerov v otázkach nárokov. V prípade porušenia tohto pravidla je pravdepodobné, že vám možnosť nárokovania videí zneprístupníme. 

Časté otázky

Chcem spravovať práva na video autora. Ako možno určiť, či obsah videa vlastní výhradne jeho autor?

Keď uzatvárate zmluvu o správe práv na video, vaša spoločnosť preberá plnú zodpovednosť za obsah a prípadné nároky. Vytváranie referencií so záznamom či zvukom, ku ktorému nevlastníte exkluzívne práva, je porušením pravidiel služby YouTube a vedie k vytváraniu neplatných nárokov. V takom prípade riskujete pozastavenie alebo zneprístupnenie možnosti používať túto funkciu. 

Vaša spoločnosť je povinná video, ktoré chcete zastupovať, najskôr dôkladne preveriť a skontrolovať jeho autentickosť a exkluzivitu.

Zvážte napríklad tieto informácie:

  • Má váš klient exkluzívne práva na celý záznam vrátane použitej hudby a zvuku?
  • Neudelil váš klient právo používať dané video aj niekomu inému?
  • Môže váš klient dokázať, že dané video je jeho? (Môže napríklad vlastniť pôvodný súbor videa v dlhšej verzii alebo vo vyššom rozlíšení.)
Vlastním všetky práva k zvukovému a vizuálnemu obsahu vo videu.  Ako pre tento materiál zapnem vyhľadávanie zhody v systéme Content ID?

Ak je pôvodné video hosťované v kanáli pridruženom k vášmu Správcovi obsahu, vyhľadajte pôvodnú nahrávku a na karte Speňaženie zapnite pre dané video funkciu Zhoda systému Content ID

V niektorých prípadoch môže partner spravovať len práva na konkrétne video, nie celý kanál autora. V takom prípade môžete na nárokovanie pôvodného videa autora a na vytvorenie príslušného referenčného súboru použiť nástroj na manuálne vyhľadávanie. Partneri, ktorí k nástroju na manuálne vyhľadávanie momentálne nemajú prístup, oň môžu požiadať svojho manažéra pre partnerov. Ide o špeciálnu funkciu, ktorá nie je k dispozícii automaticky a ktorú možno kedykoľvek zablokovať.

Poznámka: Nenahrávajte kópiu pôvodného videa do svojho vlastného kanála s cieľom vytvoriť z nej referenciu. Mohlo by dôjsť k zbytočným chybným zhodám v systéme Content ID, ku konfliktom vlastníctva diela a k oneskoreniu atribúcie výnosov.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?