Nárokovanie jednotlivých videí: pravidlá a osvedčené postupy

Funkcie opísané v tomto článku sú k dispozícii len pre partnerov, ktorí používajú systém pre zhody Content ID služby YouTube.

Obsah vhodný na speňažovanie
Autori sú zodpovední za splnenie minimálnych podmienok oprávnenosti na speňažovanie videí vrátane zaistenia všetkých práv na zvukový a vizuálny obsah v ich videách. Ak video obsahuje materiál tretej strany (napríklad hudbu bez licencie), nemožno ho používať na speňažovanie.

Pravidlo: Nárokovanie jednotlivých videí ako tretia strana
Video nemôžete nárokovať s úmyslom obísť podmienky oprávnenosti na speňažovanie. Ide napríklad o nárokovanie si „iba vizuálnej časti“ videa s cieľom zdieľania výnosov zo speňažovania v prípade, že si zvukovú stopu nárokuje hudobný partner. Aby sa mohlo video používať na speňažovanie, je potrebné zaistiť všetky práva na materiál tretích strán a všetky nároky musia byť vyriešené. YouTube aktívne sleduje správanie partnerov v otázkach tohto pravidla. V prípade jeho porušenia je pravdepodobné, že vám možnosť nárokovania videí vypneme.

Časté otázky

Chcem spravovať práva na video autora. Ako možno zistiť, či obsah videa vlastní výhradne jeho autor?

Keď uzatvárate zmluvu o správe práv na video, vaša spoločnosť preberá plnú zodpovednosť za obsah a prípadné nároky. Vytváranie referencií so záznamom či zvukom, ku ktorému nevlastníte exkluzívne práva, je porušením pravidiel služby YouTube a vedie k vytváraniu neplatných nárokov. V takom prípade riskujete pozastavenie alebo vypnutie možnosti používať túto funkciu.

Vaša spoločnosť je povinná video, ktoré chcete zastupovať, najskôr dôkladne preveriť a skontrolovať jeho autentickosť a exkluzivitu.

Zvážte napríklad tieto informácie:

  • Má váš klient exkluzívne práva na celý záznam vrátane použitej hudby a zvuku?
  • Neudelil váš klient právo používať dané video aj niekomu inému?
  • Môže váš klient dokázať, že dané video vlastní? Môže napríklad vlastniť pôvodný súbor videa v dlhšej verzii alebo vo vyššom rozlíšení, ako je verzia dostupná online.
Vlastním všetky práva k zvukovému a vizuálnemu obsahu vo videu. Ako zapnem kontrolu systémom Content ID pre tento obsah?

Ak je pôvodné video hosťované v kanáli spojenom s vaším Správcom obsahu, vyhľadajte pôvodnú nahrávku a na karte Speňažovanie zapnite pre dané video kontrolu systémom Content ID.

V niektorých prípadoch môže partner spravovať len práva na konkrétne video, nie celý kanál autora. V takom prípade môžete na nárokovanie pôvodného videa autora a na vytvorenie príslušného referenčného súboru použiť nástroj na manuálne vyhľadávanie. Partneri, ktorí k nástroju na manuálne vyhľadávanie momentálne nemajú prístup, oň môžu požiadať svojho manažéra pre partnerov. Ide o špeciálnu funkciu, ktorá nie je k dispozícii automaticky a ktorú možno kedykoľvek zablokovať.

Poznámka: Nenahrávajte kópiu pôvodného videa do svojho vlastného kanála s cieľom vytvoriť z nej referenciu. Mohlo by dôjsť k zbytočným chybným zhodám v systéme Content ID, ku konfliktom vlastníctva diela a k oneskoreniu atribúcie výnosov.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?