Önálló videók követelése: szabályok és bevált módszerek

Az ebben a cikkben ismertetett funkciók kizárólag a YouTube Content ID-egyezési rendszerét használó partnereink számára állnak rendelkezésre.

Bevételszerzésre alkalmas tartalom 
Az alkotók kötelesek betartani a videók bevételszerzésére vonatkozó feltételeket, amelyek magukban foglalják a videókban szereplő összes hang- és vizuális anyagra vonatkozó jogokkal való rendelkezést. Harmadik féltől származó anyagot magában foglaló tartalom (beleértve a nem licencelt zeneszámokat is) nem alkalmas bevételszerzésre.

Irányelv: Önálló videóra vonatkozó követelés benyújtása harmadik félként
Nem nyújtható be követelés a videóra vonatkozó bevételszerzési feltételek megkerülésének szándékával. Ide tartozik az alkotó videójára benyújtott, bevételszerzés megosztására irányuló, „csak képanyagra” vonatkozó követelés, amikor a hanganyagra zenei partner nyújt be követelést. Ahhoz, hogy a videó bevételszerzésre jogosult legyen, a harmadik féltől származó összes anyag tulajdonjogának teljes körűen tisztázottnak kell lennie, és az összes követelést fel kell oldani. A YouTube aktívan figyeli a partnerek ezzel a szabállyal kapcsolatos követelési magatartását, és a szabályt megsértők számíthatnak rá, hogy követelési jogosultságaik le lesznek tiltva. 

GYIK

Szeretném kezelni az egy alkotó videójához fűződő jogokat. Honnan tudhatom meg, hogy a videó tartalma az alkotó kizárólagos tulajdonában áll-e?

Videó jogaira vonatkozó szerződés megkötésekor a vállalat teljes körű felelősséget vállal a tartalomért és a követelésekért, amelyekre a videó jogosult. Referencia nem kizárólagos tulajdonban lévő felvételek vagy hanganyagok felhasználásával történő létrehozása ellenkezik a YouTube irányelveivel, és érvénytelen követelésekhez vezet. A szabályt megsértőknek funkciók kikapcsolásával és/vagy megszüntetésével kell számolniuk. 

A vállalat felelős azért, hogy legjobb belátása szerint igazolja a képviselni kívánt videó eredetiségét és kizárólagosságát.

Például a következőket érdemes megfontolni:

  • Rendelkezik az ügyfél a felvételhez fűződő összes joggal, beleértve a felhasznált zenére vagy hanganyagra vonatkozó jogokat is?
  • Adott az ügyfél engedélyt bárki másnak a videó használatára?
  • Tud az ügyfél bizonyítékot szolgáltatni arra, hogy ez az ő videója? Például a videó eredeti fájlja, amely hosszabb vagy nagyobb felbontású, mint az online rendelkezésre álló verzió.
A videóban szereplő hang- és képi anyag 100%-ig kizárólagos tulajdonban van.  Hogyan aktiválhatom a Content ID-egyezést erre az anyagra?

Ha az eredeti videó a tartalomkezelődhöz társított valamelyik csatornán található, akkor keresd meg az eredeti feltöltést, majd kapcsold be a Content ID-egyezést az adott videó Bevételszerzés lapján. 

Bizonyos esetekben a partner hajlandó egy konkrét videó jogainak kezelésére, de az alkotó teljes csatornájára vonatkozóan nem. Ilyen esetben a partner használhatja a Manuális keresés eszközt az alkotó eredeti videójának követeléséhez, és referenciafájlt hozhat létre belőle. Azok a partnerek, akik jelenleg nem érik el a Manuális keresés funkciót, partnermenedzserükhöz fordulhatnak a bevételszerzésre való alkalmasságot illetően. Ez az érzékeny funkció nem mindenki számára áll rendelkezésre, és bármikor eltávolítható.

Megjegyzés: Ne töltsd fel ismét az eredeti videót saját csatornádra, és ne hozz létre referenciafájlt abból a példányból. Ez ugyanis felesleges Content ID-egyezési hiba létrejöttét, tartalmielem-tulajdonlási ütközést, valamint a bevétel hozzárendelésének késedelmét okozhatja.

 

Hasznosnak találta?
Hogyan fejleszthetnénk?