Sự khác biệt giữa yêu cầu gỡ xuống do vi phạm bản quyền và thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID

Chủ sở hữu có thể quản lý quyền lợi về bản quyền của họ trên YouTube bằng cách đưa ra yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền, hoặc nếu họ có quyền truy cập vào công cụ Content ID, họ có thể xác nhận quyền sở hữu video và đặt một chính sách để theo dõi video bằng cách thu thập số liệu thống kê, kiếm tiền từ video bằng cách đặt quảng cáo lên video và thu doanh thu quảng cáo hoặc chặn video bằng cách không cung cấp video ở một số lãnh thổ. Việc chặn qua Content ID không đi kèm với cảnh cáo bản quyền trong khi yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền đi kèm với cảnh cáo bản quyền. Từ tháng 1 năm 2014, số lượng xác nhận quyền sở hữu qua Content ID đã nhiều hơn yêu cầu gỡ xuống do vi phạm bạn quyền với tỷ lệ lớn hơn 50:1.

Yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền

Luật bản quyền yêu cầu các trang web như YouTube phải xử lý các yêu cầu gỡ bỏ và mô tả quá trình mà chúng tôi phải tuân thủ. Yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền bắt buộc chủ sở hữu phải gửi thông báo chính thức cho chúng tôi khi đã điền đầy đủ các yêu cầu pháp lý.

Bạn sẽ biết liệu video có bị xóa hay không theo kết quả của thông báo yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền nếu, trong trang thông báo bản quyền bạn nhìn thấy cụm từ "Video đã bị gỡ bỏ: Cảnh cáo bản quyền" bên cạnh video của bạn. Nếu video của bạn đã bị xóa thông qua thông báo yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền thì tức là tài khoản của bạn đã nhận được cảnh cáo bản quyền và bạn phải hoàn tất các bài học trong học viện về bản quyền để lấy lại quyền truy cập vào kênh của mình. Tìm hiểu thêm về cảnh cáo bản quyền.

Nếu video của bạn bị xóa do nhầm lẫn thông qua yêu cầu gỡ bỏ do vi phạm bản quyền, bạn có các tùy chọn:

Nếu không, cảnh cáo sẽ tự hết hiệu lực sau 3 tháng.

Xác nhận quyền sở hữu qua Content ID

Không giống như yêu cầu gỡ bỏ do luật xác định, Content ID là một hệ thống của YouTube được cung cấp theo các thỏa thuận đưa ra giữa YouTube và đối tác nội dung đã tải tài liệu mà họ sở hữu lên cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Bạn sẽ biết liệu video có bị ảnh hưởng bởi việc xác nhận quyền sở hữu qua Content ID hay không nếu trong thông báo bản quyền bạn nhìn thấy cụm từ "Bao gồm nội dung có bản quyền". Trong hầu hết các trường hợp, việc xác nhận quyền sở hữu chỉ để theo dõi hoặc kiếm tiền từ video chứ không phải chặn video. Vì vậy, video của bạn sẽ vẫn hiển thị cùng các thông báo xác nhận quyền sở hữu đó (nhưng có thể có quảng cáo trên video) và bạn vẫn có thể chia sẻ video với người khác.

Vì Content ID hoạt động là nhờ các mối quan hệ đối tác, nên các thông báo xác nhận quyền sở hữu không đi kèm với cảnh cáo bản quyền và không thể khiến kênh của bạn bị treo hoặc bị chấm dứt. Tuy nhiên, nếu bạn cho rằng một thông báo xác nhận quyền sở hữu được đưa ra do nhầm lẫn, bạn có thể kháng nghị thông báo xác nhận quyền sở hữu đó. Tìm hiểu thêm về xác nhận quyền sở hữu qua Content ID.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?