Skillnaden mellan borttagning på grund av upphovsrättsintrång och Content ID-anspråk

Copyright Takedowns & Content ID - Copyright on YouTube

Ägare kan hantera sina upphovsrättsliga intressen på YouTube genom att begära borttagning på grund av upphovsrättsintrång. Om de har tillgång till Content ID-verktyget kan de också göra anspråk på en video och tillämpa en policy för att spåra den genom att samla in statistik, tjäna pengar på den genom annonsintäkter eller blockera den genom att göra den otillgänglig på vissa platser. En Content ID-blockering åtföljs inte av en upphovsrättsvarning, men det gör en borttagning på grund av upphovsrättsintrång. Sedan januari 2014 har det gjorts mer än 50 Content ID-anspråk för varje borttagning på grund av upphovsrättsintrång.

Borttagning på grund av upphovsrättsintrång

Enligt upphovsrättslagen måste webbplatser som YouTube bearbeta begäranden om borttagning. I lagen beskrivs också hur processen ska gå till. Vid borttagning på grund av upphovsrättsintrång måste ägaren skicka in en formell anmälan som uppfyller alla juridiska krav.

I dina upphovsrättsmeddelanden ser du ”Borttagen video: upphovsrättsvarning” bredvid videon om den togs bort på grund av en anmälan om upphovsrättsintrång. Om borttagningen skedde till följd av en anmälan om upphovsrättsintrång får ditt konto en upphovsrättsvarning. Om det här är din första varning måste du genomföra vår utbildning i upphovsrätt. Läs mer om upphovsrättsvarningar.

Om videon felaktigt tagits bort på grund av upphovsrättsintrång kan du

Annars försvinner varningen automatiskt efter tre månader.

Content ID-anspråk

Borttagningar definieras i lagen, men Content ID är ett YouTube-system som är möjligt tack vare att YouTube ingår avtal med innehållspartner som laddar upp material de äger till vår databas.

Om videon berörs av ett Content ID-anspråk står det ”Innehåller upphovsrättsskyddat material” i dina upphovsrättsmeddelanden. Anspråket handlar oftast inte om att blockera videon, utan om att spåra den eller generera intäkter från den. Om videon finns kvar trots anspråket (men eventuellt med annonser) kan du fortfarande dela den med andra.

Content ID-anspråk leder inte till upphovsrättsvarningar eller tillfälliga eller permanenta kanalavstängningar. Om du däremot anser att anspråket var felaktigt kan du bestrida det. Läs mer om Content ID-anspråk.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?