Różnica między żądaniami usunięcia treści w związku z naruszeniem praw autorskich a roszczeniami z systemu Content ID

Właściciele treści YouTube mogą dbać o swoje interesy wynikające z posiadanych praw autorskich na dwa sposoby: żądać usunięcia treści w przypadku naruszenia praw autorskich lub sięgnąć po narzędzie Content ID. Za jego pomocą mogą zgłaszać roszczenia do filmów i stosować do nich zasadę monitorowania (gromadzenia statystyk), zarabiania (na przychodach z reklam ukazujących się w filmach) lub blokowania (film staje się niedostępny na wybranym obszarze). Zablokowanie treści przez Content ID nie wiąże się z udzieleniem ostrzeżenia za naruszenie praw autorskich, a usunięcie treści w związku z naruszeniem praw autorskich – tak. Od stycznia 2014 roku liczba roszczeń z systemu Content ID ponad pięćdziesięciokrotnie przewyższyła liczbę usunięć z powodu naruszenia praw autorskich.

Usunięcie treści wynikające z naruszenia praw autorskich

Przepisy dotyczące praw autorskich nakładają na YouTube i podobne witryny obowiązek zajmowania się żądaniami usunięcia treści oraz opisują procedury, zgodnie z którymi musi się to odbywać. Właściciel treści, który chce zażądać ich usunięcia, musi przesłać formalne zawiadomienie spełniające wszelkie wymogi prawne.

Sygnałem, że film został usunięty w wyniku takiego zgłoszenia, będzie pojawienie się obok filmu, w sekcji Powiadomienia o prawach autorskich, komunikatu „Film usunięty: ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich”. W takim przypadku konto otrzymuje ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich, a jego właściciel, aby odzyskać dostęp do kanału, musi ukończyć kurs o prawach autorskich. Dowiedz się więcej o ostrzeżeniach o naruszeniu praw autorskich.

Jeśli Twój film został niesłusznie usunięty w związku z naruszeniem praw autorskich, możesz:

Jeśli nie skorzystasz z tych możliwości, ostrzeżenie wygaśnie po trzech miesiącach.

Roszczenia z systemu Content ID

W odróżnieniu od usuwania treści, które jest procesem zdefiniowanym w przepisach prawa, Content ID jest narzędziem YouTube. Jego działanie opiera się na umowach między YouTube a dostawcami treści, którzy przesyłają do naszej bazy danych materiały będące ich własnością.

Sygnałem, że film został objęty roszczeniem Content ID, będzie pojawienie się w sekcji Powiadomienia o prawach autorskich komunikatu „Zawiera treści chronione prawami autorskimi”. W większości przypadków roszczenie ma na celu tylko monitorowanie filmu lub zarabianie na nim, a nie jego zablokowanie. Podsumowując, takie roszczenia nie powodują usunięcia filmu, ale mogą sprawić, że pojawią się w nim reklamy. Film nadal można też udostępniać.

Działanie systemu Content ID jest oparte na umowach z partnerami, dlatego roszczenia nie powodują udzielenia ostrzeżenia o naruszeniu praw autorskich, zawieszenia ani zamknięcia kanału. Jeśli jednak uważasz, że roszczenie jest wynikiem błędu, możesz odwołać się od niego. Dowiedz się więcej o roszczeniach z systemu Content ID.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?