Różnica między żądaniami usunięcia treści w związku z naruszeniem praw autorskich a roszczeniami z systemu Content ID

Właściciele treści YouTube mogą dbać o swoje interesy wynikające z posiadanych praw autorskich na dwa sposoby. Mogą żądać usunięcia treści w przypadku naruszenia praw autorskich lub mogą sięgnąć po narzędzie Content ID, jeśli mają do niego dostęp. Za pomocą tego narzędzia mogą zgłaszać roszczenia do filmów i stosować do nich zasadę monitorowania (gromadzenia statystyk), zarabiania (na przychodach z reklam ukazujących się w filmach) lub blokowania (film staje się niedostępny na wybranym obszarze). Zablokowanie treści przez Content ID nie wiąże się z udzieleniem ostrzeżenia o naruszeniu praw autorskich, ale usunięcie treści z powodu naruszenia praw autorskich – tak. Od stycznia 2014 roku liczba roszczeń z systemu Content ID ponad pięćdziesięciokrotnie przewyższyła liczbę usunięć z powodu naruszenia praw autorskich.

Usunięcie treści wynikające z naruszenia praw autorskich

Przepisy dotyczące praw autorskich nakładają na YouTube i podobne witryny obowiązek zajmowania się żądaniami usunięcia treści oraz opisują procedury, zgodnie z którymi musi się to odbywać. Właściciel treści, który chce zażądać ich usunięcia, musi przesłać oficjalne zawiadomienie spełniające wszelkie wymagania prawne.

Jeśli Twój film został usunięty z powodu naruszenia praw autorskich, na stronie z powiadomieniami o prawach autorskich zobaczysz informację „Film usunięty: ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich”. Jeśli powodem usunięcia Twojego filmu było żądanie usunięcia treści z powodu naruszenia praw autorskich, Twoje konto otrzyma ostrzeżenie o naruszeniu praw autorskich. Aby odzyskać dostęp do konta, musisz ukończyć Kurs o prawach autorskich. Dowiedz się więcej o ostrzeżeniach o naruszeniu praw autorskich.

Jeśli Twój film został niesłusznie usunięty w związku z naruszeniem praw autorskich, możesz:

Jeśli nie skorzystasz z tych możliwości, ostrzeżenie wygaśnie po trzech miesiącach.

Roszczenia z systemu Content ID

W odróżnieniu od usuwania treści, które jest procesem zdefiniowanym w przepisach prawa, Content ID jest narzędziem YouTube. Jego działanie opiera się na umowach między YouTube a dostawcami treści, którzy przesyłają do naszej bazy danych materiały będące ich własnością.

Sygnałem, że film został objęty roszczeniem Content ID, będzie pojawienie się w sekcji Powiadomienia o prawach autorskich komunikatu „Zawiera treści chronione prawami autorskimi”. Zazwyczaj roszczenie ma na celu tylko monitorowanie filmu lub zarabianie na nim, a nie jego zablokowanie. To znaczy, że takie roszczenia nie powodują usunięcia filmu, ale mogą sprawić, że pojawią się w nim reklamy. Film nadal można też udostępniać.

Roszczenia z systemu Content ID nie wiążą się z nałożeniem ostrzeżenia o naruszeniu praw autorskich ani zawieszeniem czy usunięciem kanału. Jeśli jednak uważasz, że roszczenie jest wynikiem błędu, możesz się od niego odwołać. Dowiedz się więcej o roszczeniach z systemu Content ID.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?