ההבדל בין הסרות בגין הפרת זכויות יוצרים לבין תלונות מערכת Content ID

Copyright Takedowns & Content ID - Copyright on YouTube

בעלי תוכן יכולים לנהל את ענייני זכויות היוצרים שלהם ב-YouTube בשתי דרכים: הם יכולים לשלוח בקשות להסרה בגין הפרת זכויות יוצרים, או, אם יש להם גישה למערכת Content ID, הם יכולים להגיש תלונה לגבי הסרטון. אחרי הגשת תלונה, בעלי התוכן יכולים להגדיר מדיניות למעקב אחרי הסרטון כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים, להפעיל מונטיזציה בסרטון על ידי פרסום מודעות וכך לייצר הכנסות ממודעות, או לחסום את התוכן באזורים מסוימים. חסימה על ידי מערכת Content ID אינה מלווה ברישום פסילה בגין הפרת זכויות יוצרים, ואילו הסרה בגין הפרת זכויות יוצרים גוררת רישום פסילה בערוץ. מינואר 2014, מספרן של תלונות שהוגשו באמצעות מערכת Content ID היה גבוה פי 50 ומעלה ממספר ההסרות בגין הפרת זכויות יוצרים.

הסרות בגין הפרת זכויות יוצרים

החוקים בנושא זכויות יוצרים מחייבים אתרים כמו YouTube לטפל בבקשות ההסרה ומגדירים את התהליך שעלינו לבצע. כדי להסיר סרטון בגין הפרת זכויות יוצרים, על הבעלים לשלוח אלינו הודעה רשמית הכוללת פירוט של כל הדרישות המשפטיות.

אם סרטון הוסר בגלל התראה על הסרה בגין הפרת זכויות יוצרים, בקטע הודעות על זכויות יוצרים תוכלו לראות לצד הסרטון את הכיתוב "הסרטון הוסר: התראה בגין הפרת זכויות יוצרים". אם הסרטון הוסר בעקבות בקשה להסרה בגין הפרת זכויות יוצרים, בחשבון שלכם נרשמה פסילה בגין הפרת זכויות יוצרים. אם זו הפסילה הראשונה שלכם, תצטרכו להשלים הדרכה של בית הספר לזכויות יוצרים. למידע נוסף על פסילות בגין הפרת זכויות יוצרים.

אם הסרטון הוסר בטעות בנימוק של הפרת זכויות יוצרים, תוכלו לבחור בין האפשרויות הבאות:

אחרת, ההתראה תפוג מאליה תוך שלושה חודשים.

תלונות מערכת Content ID

Content ID היא מערכת של YouTube ובניגוד להסרות המוגדרות בחוק, היא מבוססת על הסכמים בין YouTube לבין שותפי תוכן שהעלו את החומרים שבבעלותם למסד הנתונים שלנו.

אם הוגשה תלונה של מערכת Content ID ביחס לסרטון שלכם, יוצג הכיתוב "כולל תוכן המוגן בזכויות יוצרים" לצד הסרטון בקטע הודעות על זכויות יוצרים. בדרך כלל, מגיש התלונה מעוניין רק לעקוב אחר הסרטון או לייצר ממנו רווח, ולא לחסום אותו. לכן, הסרטון יישאר פעיל על אף התלונות הללו (אבל ייתכן שיוצגו בו מודעות), ועדיין תוכלו לשתף אותו עם אחרים.

תלונות של מערכת Content ID אינן גורמות לפסילה בגין הפרת זכויות יוצרים, להשעיית ערוצים או לסגירתם. עם זאת, אם אתם סבורים שהתלונה מקורה בטעות, תוכלו לערער על התלונה. למידע נוסף על תלונות של מערכת Content ID.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?