ใช้คำบรรยายอัตโนมัติ

คำบรรยายวิดีโอคือวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้ผู้ชมเข้าถึงเนื้อหาได้ YouTube จะใช้เทคโนโลยีการจดจำคำพูดเพื่อสร้างคำบรรยายสำหรับวิดีโอโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ: คำบรรยายอัตโนมัติเหล่านี้สร้างขึ้นจากอัลกอริทึมแมชชีนเลิร์นนิง คุณภาพจึงอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ เราสนับสนุนให้ครีเอเตอร์ใส่คำบรรยายวิดีโอจากมืออาชีพก่อน YouTube กำลังปรับปรุงเทคโนโลยีการจดจำคำพูดอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม คำบรรยายอัตโนมัติอาจสื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่พูดเนื่องจากการออกเสียงผิด สำเนียง ภาษาถิ่น หรือเสียงรบกวน คุณควรตรวจสอบคำบรรยายอัตโนมัติเสมอและแก้ไขส่วนที่ถอดเสียงไม่ถูกต้อง

คำบรรยายอัตโนมัติสำหรับวิดีโอตามคำขอ

คำบรรยายอัตโนมัติใช้ได้ในภาษาอังกฤษ ดัตช์ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี โปรตุเกส รัสเซีย และสเปน

ทั้งนี้ เราสนับสนุนให้ครีเอเตอร์ใส่คำบรรยายวิดีโอจากมืออาชีพก่อน หากคำบรรยายอัตโนมัติพร้อมใช้งาน ระบบจะเผยแพร่ในวิดีโอดังกล่าวโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คำบรรยายอัตโนมัติอาจไม่พร้อมใช้งาน ณ เวลาที่อัปโหลดวิดีโอ โดยระยะเวลาที่ใช้จะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเสียงในวิดีโอ

YouTube กำลังปรับปรุงเทคโนโลยีการจดจำคำพูดอย่างต่อเนื่อง แต่คำบรรยายอัตโนมัติอาจสื่อให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับเนื้อหาที่พูดเนื่องจากการออกเสียงผิด สำเนียง ภาษาถิ่น หรือเสียงรบกวน โปรดตรวจสอบคำบรรยายอัตโนมัติเสมอและแก้ไขส่วนที่ถอดเสียงไม่ถูกต้อง

คุณตรวจสอบและแก้ไขคำบรรยายอัตโนมัติได้หากจำเป็น โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกคำบรรยายจากเมนูด้านซ้าย
 3. คลิกวิดีโอที่ต้องการเพิ่มคำบรรยาย
 4. ใต้ "คำบรรยาย" ให้คลิกเพิ่มเติม  ข้างคำบรรยายที่ต้องการแก้ไข
 5. ตรวจสอบคำบรรยายอัตโนมัติและแก้ไขหรือลบส่วนที่ถอดเสียงไม่ถูกต้อง

แก้ปัญหาคำบรรยายอัตโนมัติ

หากวิดีโอไม่สร้างคำบรรยายอัตโนมัติ อาจเป็นเพราะสาเหตุต่อไปนี้

 • คำบรรยายวิดีโอยังไม่พร้อมใช้งาน เนื่องจากกำลังประมวลผลเสียงที่ซับซ้อนในวิดีโอ
 • คำบรรยายอัตโนมัติไม่รองรับภาษาในวิดีโอ
 • วิดีโอยาวเกินไป
 • วิดีโอมีคุณภาพเสียงต่ำหรือมีคำพูดที่ YouTube ไม่เข้าใจ
 • ไม่มีเสียงใดๆ ในช่วงต้นวิดีโอเป็นเวลานาน
 • มีผู้พูดหลายคนพูดซ้อนกัน  

คำบรรยายอัตโนมัติสำหรับสตรีมวิดีโอแบบสด

หมายเหตุ: คำบรรยายอัตโนมัติสำหรับสตรีมแบบสดมีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ขณะนี้เรากำลังทยอยให้บริการคำบรรยายอัตโนมัติสำหรับสตรีมแบบสดในช่องภาษาอังกฤษ โดยช่องจะต้องมีผู้ติดตามมากกว่า 1,000 คน และสตรีมโดยมี "เวลาในการตอบสนองปกติ" ในกรณีที่คำบรรยายวิดีโอแบบมืออาชีพไม่พร้อมใช้งาน ทั้งนี้ เราสนับสนุนให้ครีเอเตอร์ใส่คำบรรยายวิดีโอแบบมืออาชีพก่อน ดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดของคำบรรยายสด

หลังจากที่สตรีมแบบสดสิ้นสุดลง คำบรรยายอัตโนมัติแบบสดจะหายไปและระบบจะสร้างคำบรรยายอัตโนมัติขึ้นตามการประมวลผลของวิดีโอตามคำขอ 

ดูวิธีที่ผู้ชมเห็นคำบรรยายวิดีโอในสตรีมแบบสด

แก้ปัญหาคำบรรยายอัตโนมัติแบบสด 

หากสตรีมแบบสดไม่แสดงคำบรรยายอัตโนมัติ อาจเป็นเพราะสาเหตุต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ข้อ

 • ฟีเจอร์ดังกล่าวยังไม่เปิดให้ใช้งานในช่อง เนื่องจากเรากำลังทยอยเปิดตัวคำบรรยายอัตโนมัติให้แก่ช่องที่มีผู้ติดตามมากกว่า 1,000 คน
 • ช่องกำลังสตรีมในอุปกรณ์ที่มีเวลาในการตอบสนองต่ำหรือต่ำมาก (เช่น สตรีมแบบสดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่) คำบรรยายอัตโนมัติแบบสดมีให้บริการสำหรับสตรีมที่มีเวลาในการตอบสนองปกติเท่านั้น
 • คำบรรยายอัตโนมัติไม่รองรับภาษาในวิดีโอ
 • วิดีโอมีคุณภาพเสียงต่ำหรือมีคำพูดที่ YouTube ไม่เข้าใจ
 • มีผู้พูดหลายคนที่คำพูดทับซ้อนกันหรือพูดหลายภาษาในเวลาเดียวกัน
หมายเหตุ: หากต้องการป้องกันไม่ให้คำบรรยายอัตโนมัติปรากฏในสตรีมแบบสด โปรดติดต่อทีมสนับสนุนครีเอเตอร์

การตั้งค่าคำบรรยายอัตโนมัติขั้นสูง

คำที่มีแนวโน้มไม่เหมาะสมในคำบรรยายอัตโนมัติ

การตั้งค่า "อย่าแสดงคำที่มีแนวโน้มไม่เหมาะสม" ใน YouTube Studio จะแทนที่คำที่มีแนวโน้มไม่เหมาะสมด้วยวงเล็บเปิด ขีดล่าง 2 ขีด และวงเล็บปิด "[ __ ]" ในคำบรรยายอัตโนมัติโดยค่าเริ่มต้น การตั้งค่านี้ไม่มีผลกับแทร็กเสียงหรือคำบรรยายวิดีโอที่คุณได้มีการแก้ไข และมีไว้เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้คำที่มีแนวโน้มไม่เหมาะสมปรากฏในคำบรรยายอัตโนมัติด้วยความผิดพลาด ทั้งยังไม่มีผลกับสถานะการสร้างรายได้ของวิดีโอด้วย

ในขณะที่เราปรับปรุงซอฟต์แวร์การจดจำคำพูดเพื่อลดข้อผิดพลาดในคำบรรยายอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง ก็ขอแนะนำให้ครีเอเตอร์ตรวจสอบคำบรรยายวิดีโอทั้งหมดที่ระบบสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติด้วย

คุณปิดการตั้งค่า "อย่าแสดงคำที่มีแนวโน้มไม่เหมาะสม" ได้หากจำเป็น โดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. จากเมนูด้านซ้าย ให้เลือกการตั้งค่า
 3. เลือกช่อง จากนั้น การตั้งค่าขั้นสูง
 4. ใต้ "คำบรรยายวิดีโอที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ" ให้ยกเลิกการเลือกอย่าแสดงคำที่มีแนวโน้มไม่เหมาะสม
หมายเหตุ: การตั้งค่านี้มีให้บริการสำหรับภาษาอังกฤษเท่านั้น เรากำลังทยอยขยายการตั้งค่าให้ครอบคลุมภาษาอื่นๆ ที่ฟีเจอร์คำบรรยายอัตโนมัติรองรับ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร