Använda automatisk textning

Textning är ett bra sätt att göra innehåll tillgängligt för fler tittare. YouTube kan använda taligenkänningsteknik och skapa videotextning automatiskt.
Obs! Den automatiska textningen genereras av maskininlärningsalgoritmer, så kvaliteten på textningen kan variera. Vi uppmuntrar kreatörer att lägga till professionell textning i första hand. YouTube arbetar kontinuerligt med att förbättra taligenkänningstekniken. Automatisk textning kan dock återge talat innehåll felaktigt på grund av felaktigt uttal, brytningar, dialekter eller bakgrundsljud. Du bör alltid granska automatisk textning och redigera delar som har blivit felaktigt transkriberade.

Automatisk textning för videor i långt format och Shorts-videor

Automatisk textning är tillgänglig på engelska, franska, indonesiska, italienska, japanska, koreanska, nederländska, portugisiska, ryska, spanska, turkiska, tyska, ukrainska och vietnamesiska.

Vi uppmuntrar kreatörer att lägga till professionell textning i första hand. Om automatisk textning är tillgänglig publiceras den automatiskt i videon. Den automatiska textningen kanske inte är klar när din video laddats upp. Bearbetningstiden beror på hur komplicerat videons ljud är.

YouTube arbetar kontinuerligt med att förbättra taligenkänningstekniken. Automatisk textning kan dock återge talat innehåll felaktigt på grund av felaktigt uttal, brytningar, dialekter eller bakgrundsljud. Granska alltid automatisk textning och redigera delar som har blivit felaktigt transkriberade.

Så här gör du om du vill granska automatisk textning och göra ändringar om så behövs:

 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. Välj Undertexter i menyn till vänster.
 3. Klicka på videon du vill lägga till textning eller undertexter för.
 4. Under Undertexter klickar du på Mer  bredvid de undertexter du vill redigera.
 5. Granska den automatiska textningen och redigera eller ta bort delar som har blivit felaktigt transkriberade.

Felsöka problem med automatisk textning

Om videon inte genererar automatisk textning kan det bero på följande:

 • Textningen är inte tillgänglig än på grund av bearbetning av komplicerat ljud i videon.
 • Automatisk textning saknar stöd för videons språk.
 • Videon är för lång.
 • Videon har dålig ljudkvalitet eller så känner YouTube inte igen talet.
 • Det är tyst en lång stund i början av videon.
 • Flera personer pratar samtidigt eller på flera språk i videon.
Automatisk textning för livestreamar
Obs! Automatisk textning för livestreamar finns bara på engelska.Automatisk textning kan bara aktiveras för enskilda livestreamar, inte för hela kanalen.

Automatisk textning för livestreamar håller just nu på att implementeras på engelskspråkiga kanaler. De här kanalerna streamar med normal fördröjning och har ingen professionell textning. Vi uppmuntrar kreatörer att använda professionell textning i första hand. Läs mer om kraven för direkttextning.

Automatisk livetextning försvinner när livestreamen är slut. Ny automatisk textning genereras utifrån processen för video på begäran och kan skilja sig från textningen som visades under livestreamen.

Ställ in automatisk livetextning

Så här aktiverar du automatisk livetextning:

 1. Öppna YouTube.
 2. Klicka på Skapa "" följt av Sänd live uppe till höger.
 3. Välj Stream "" i menyn till vänster.
 4. I streaminställningarna aktiverar du Textning.
 5. Välj Automatisk textning som källa.
 6. Välj videospråk.

Felsök automatisk livetextning

Om livestreamen inte visar automatisk textning kan det bero på följande:

 • Vi håller på att lansera funktionen till kanaler med över 1 000 prenumeranter, så funktionen kanske inte har aktiverats för kanalen ännu.
 • Kanalen streamar med extremt låg eller låg fördröjning (till exempel om man streamar från en mobil enhet). Automatisk livetextning fungerar bara om man streamar med normal fördröjning.
 • Automatisk textning saknar stöd för videons språk.
 • Videon har dålig ljudkvalitet eller så känner YouTube inte igen talet.
 • Flera personer pratar samtidigt eller på flera språk i videon.
Obs! Om du inte vill att automatisk textning ska visas på dina livestreamar kan du kontakta supportteamet för kreatörer.

Avancerade inställningar för automatisk textning

Potentiellt olämpliga ord i automatisk textning

Inställningen Visa inte potentiellt olämpliga ord i YouTube Studio ersätter som standard potentiellt olämpliga ord med en vänsterhakparentes, två understreck och en högerhakparentes [ __ ] i automatisk textning. Inställningen påverkar inte ljudspår eller manuellt redigerad textning. Den är avsedd att förhindra att potentiellt olämpliga ord visas av misstag i automatisk textning. Inställningen påverkar inte videons status för intäktsgenerering.

Automatisk textning gäller för uppladdade videor och livestreamar.

Vi uppmuntrar fortfarande kreatörer att granska all automatiskt genererad textning medan vi fortsätter arbetet med att förbättra vår programvara för röstigenkänning och minska antalet fel i automatisk textning.

Så här inaktiverar du inställningen Visa inte potentiellt olämpliga ord, om det behövs:

 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. Välj Inställningar "" i menyn till vänster.
 3. Välj Kanal följt avAvancerade inställningar.
 4. Under Automatisk textning avmarkerar du Visa inte potentiellt olämpliga ord.
Obs! Den här inställningen är tillgänglig för automatiskt textning och automatiskt översatta undertexter.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
59
false
false