Korzystanie z napisów automatycznych

Napisy to doskonały sposób, aby przybliżyć treść filmów widzom. YouTube wykorzystuje technologię rozpoznawania mowy, aby automatycznie tworzyć napisy do filmów.
Uwaga: napisy automatyczne są generowane przez algorytmy systemów uczących się, co sprawia, że jakość napisów może być różna. Zachęcamy twórców, by dodawali napisy utworzone profesjonalnie. YouTube stale pracuje nad udoskonalaniem technologii rozpoznawania mowy. Pomimo tego automatyczne napisy mogą zawierać błędnie rozpoznane treści – powodem może być nieprawidłowa wymowa, hałas w tle, używany akcent lub dialekt. Zawsze sprawdzaj takie napisy i edytuj wszystkie fragmenty, które nie zostały poprawnie zapisane.

Napisy automatyczne w długich filmach i Shorts

Funkcja napisów automatycznych jest dostępna wyłącznie dla filmów w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim, indonezyjskim, japońskim, koreańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, rosyjskim, tureckim, ukraińskim, wietnamskim i włoskim. Jeśli film ma wiele ścieżek audio, napisy automatyczne będą wyświetlane w domyślnym języku.

Zachęcamy twórców, by dodawali napisy utworzone profesjonalnie. Jeśli napisy automatyczne są dostępne dla danego filmu, zostaną w nim automatycznie opublikowane. Mogą jednak nie być gotowe w momencie, kiedy przesyłasz film. Czas przetwarzania zależy od stopnia złożoności dźwięku w filmie.

YouTube stale pracuje nad udoskonalaniem technologii rozpoznawania mowy. Pomimo tego automatyczne napisy mogą zawierać błędnie rozpoznane treści – powodem może być nieprawidłowa wymowa, hałas w tle, używany akcent lub dialekt. Zawsze sprawdzaj napisy automatyczne i edytuj wszystkie fragmenty, które nie zostały poprawnie zapisane.

Aby sprawdzić napisy automatyczne i w razie potrzeby wprowadzić w nich zmiany:

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Napisy.
 3. Kliknij film, do którego chcesz dodać napisy.
 4. W sekcji „Napisy” kliknij Więcej  obok napisów, które chcesz edytować.
 5. Sprawdź napisy automatyczne i edytuj lub usuń te fragmenty, które nie zostały poprawnie zapisane.

Rozwiązywanie problemów z napisami automatycznymi

Jeżeli w Twoim filmie nie ma opcji automatycznego generowania napisów, może to być spowodowane przez co najmniej jedną z tych przyczyn:

 • Napisy nie są jeszcze dostępne, ponieważ trwa przetwarzanie złożonej ścieżki dźwiękowej filmu.
 • Napisy automatyczne nie są dostępne w przypadku języka używanego w Twoim filmie.
 • Film jest zbyt długi.
 • Film ma słabą jakość dźwięku lub zawiera wypowiedzi, których YouTube nie jest w stanie rozpoznać.
 • Na początku filmu jest dość długa cisza.
 • Kilka osób mówi jednocześnie i ich słowa nakładają się na siebie lub wypowiadają się one w kilku językach.
Napisy automatyczne w transmisjach wideo na żywo
Uwaga: napisy automatyczne w transmisjach na żywo są dostępne tylko w języku angielskim. Można je włączyć tylko dla poszczególnych transmisji na żywo, a nie dla całego kanału.

Napisy automatyczne w transmisjach na żywo są obecnie wprowadzane na kanałach anglojęzycznych. Te kanały transmitują z „normalnym opóźnieniem” w sytuacji, gdy nie są dostępne napisy profesjonalne. Zachęcamy twórców, by dodawali napisy utworzone profesjonalnie. Więcej informacji o wymaganiach dotyczących napisów na żywo

Po zakończeniu transmisji napisy automatyczne na żywo nie będą już dostępne w filmie. Nowe napisy automatyczne będą generowane na podstawie procesu VOD i mogą różnić się od napisów, które pojawiły się podczas transmisji na żywo.

Ustawianie napisów automatycznych na żywo

Aby włączyć napisy automatyczne na żywo:

 1. Otwórz YouTube.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz "" a potem Transmituj na żywo.
 3. W menu po lewej stronie wybierz Transmisja "".
 4. W ustawieniach strumienia włącz Napisy.
 5. Jako źródło napisów wybierz „Napisy automatyczne”.
 6. Wybierz język filmu.

Rozwiązywanie problemów z napisami automatycznymi na żywo

Jeżeli w transmisji na żywo nie wyświetlają się napisy automatyczne, może to być spowodowane przez co najmniej jedną z tych przyczyn:

 • Funkcja nie jest włączona na kanale, ponieważ powoli wprowadzamy ją na kanałach, które mają ponad 1000 subskrybentów.
 • Transmisja na żywo ma bardzo małe lub małe opóźnienie (np. transmisja na żywo z urządzenia mobilnego). Napisy automatyczne na żywo są dostępne tylko w przypadku transmisji z normalnym opóźnieniem.
 • Napisy automatyczne nie są dostępne w przypadku języka używanego w Twoim filmie.
 • Film ma słabą jakość dźwięku lub zawiera wypowiedzi, których YouTube nie jest w stanie rozpoznać.
 • Kilka osób mówi jednocześnie i ich słowa nakładają się na siebie lub wypowiadają się one w kilku językach.
Uwaga: jeśli nie chcesz, by w Twoich transmisjach na żywo były wyświetlane napisy automatyczne, skontaktuj się z zespołem pomocy dla twórców.

Ustawienia zaawansowane napisów automatycznych

Potencjalnie nieodpowiednie słowa w napisach automatycznych

Dostępne w YouTube Studio ustawienie „Nie pokazuj potencjalnie nieodpowiednich słów” spowoduje domyślne zastąpienie takich słów w napisach automatycznych nawiasami kwadratowymi i dwoma podkreśleniami: [ __ ]. To ustawienie nie ma wpływu na ścieżki audio ani na napisy, które zostały wyedytowane ręcznie. Jego zadaniem jest zapobieganie pojawianiu się potencjalnie nieodpowiednich słów w napisach automatycznych. Nie wpływa też ono na stan zarabiania Twojego filmu.

Napisy automatyczne dotyczą przesłanych filmów i transmisji na żywo.

Zachęcamy twórców do sprawdzania napisów generowanych automatycznie, w miarę jak ulepszamy oprogramowanie do rozpoznawania mowy i usuwamy błędy w napisach automatycznych.

Jeśli chcesz wyłączyć ustawienie „Nie pokazuj potencjalnie nieodpowiednich słów”:

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Ustawienia "".
 3. Wybierz Kanał a potem Ustawienia zaawansowane.
 4. W sekcji „Napisy generowane automatycznie” odznacz Nie pokazuj potencjalnie nieodpowiednich słów.
Uwaga: to ustawienie jest dostępne w przypadku napisów automatycznych i przetłumaczonych automatycznie.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
59