Korzystanie z napisów automatycznych

Uwaga: jeśli korzystasz z YouTube Studio w wersji beta, w menu po lewej stronie wybierz klasyczną wersję Studia twórców i wykonaj te czynności.

Napisy to doskonały sposób, aby przybliżyć treść filmów widzom. YouTube wykorzystuje technologię rozpoznawania mowy, aby automatycznie tworzyć napisy do filmów. Napisy automatyczne są generowane przez algorytmy systemów uczących się, co sprawia, że jakość napisów może być różna.

Napisy automatyczne w filmach na żądanie

Funkcja napisów automatycznych jest dostępna wyłącznie dla filmów w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim, japońskim, koreańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, rosyjskim i włoskim.

Jeśli napisy automatyczne są dostępne dla danego filmu, zostaną w nim automatycznie opublikowane. Mogą jednak nie być gotowe w momencie, kiedy przesyłasz film. Czas przetwarzania zależy od stopnia złożoności dźwięku w filmie.

YouTube stale pracuje nad udoskonalaniem technologii rozpoznawania mowy. Pomimo tego, automatyczne napisy mogą zawierać błędnie rozpoznane treści – powodem może być nieprawidłowa wymowa, hałas w tle, używany akcent lub dialekt. Zawsze sprawdzaj takie napisy i edytuj wszystkie fragmenty, które nie zostały poprawnie zapisane.

Aby zweryfikować automatyczne napisy i w razie potrzeby wprowadzić w nich zmiany:

 1. Otwórz Menedżera filmów, klikając ikonę swojego konta w prawym górnym rogu, a potem Studio twórców > Menedżer filmów > Filmy.
 2. Rozwiń menu koło przycisku Edytuj obok filmu, do którego chcesz dodać napisy.
 3. Wybierz Napisy.
 4. Jeśli napisy automatyczne są dostępne, w sekcji „Opublikowane” po prawej stronie filmu zobaczysz Język (automatyczne).
 5. Sprawdź napisy automatyczne i skorzystaj z tych instrukcji, aby edytować lub usunąć wszystkie fragmenty, które zostały źle zapisane.
Możesz także włączyć funkcję przesyłania treści tłumaczonych przez widzów i umożliwić odbiorcom tworzenie napisów i tłumaczenie treści Twoich filmów.

Rozwiązywanie problemów z napisami automatycznymi

Jeżeli w Twoim filmie nie ma opcji automatycznego generowania napisów, może to być spowodowane przez co najmniej jedną z tych przyczyn:

 • Napisy nie są jeszcze dostępne, ponieważ trwa przetwarzanie złożonej ścieżki dźwiękowej filmu.
 • Język filmu nie jest jeszcze obsługiwany przez funkcję napisów automatycznych.
 • Film jest zbyt długi.
 • Film ma słabą jakość dźwięku lub zawiera wypowiedzi, których YouTube nie jest w stanie rozpoznać.
 • Na początku filmu jest dość długa cisza.
 • Kilka osób mówi jednocześnie i ich słowa nakładają się na siebie.

 

Napisy automatyczne w transmisjach na żywo

Napisy automatyczne w transmisjach na żywo są dostępne tylko w języku angielskim.

Napisy automatyczne w transmisjach na żywo są obecnie wprowadzane na anglojęzycznych kanałach, które mają ponad tysiąc subskrybentów i transmitują z „normalnym opóźnieniem”, w sytuacji, gdy nie są dostępne profesjonalne napisy. Zachęcamy twórców do tego, by od razu je dodawali. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, wykonaj te instrukcje.

Po zakończeniu transmisji napisy automatyczne na żywo nie będą dostępne, a podczas przetwarzania filmu na żądanie zostaną wygenerowane napisy automatyczne.

Dowiedz się, jak wyglądają napisy w transmisji na żywo z perspektywy widza.

Rozwiązywanie problemów z napisami automatycznymi na żywo

Jeżeli w transmisji na żywo nie wyświetlają się napisy automatyczne, może to być spowodowane przez co najmniej jedną z tych przyczyn:

 • Funkcja nie jest włączona na kanale, ponieważ powoli wprowadzamy ją na kanałach, które mają ponad tysiąc subskrybentów.
 • Transmisja na żywo ma bardzo małe lub małe opóźnienie (np. transmisja na żywo na urządzeniu mobilnym). Napisy automatyczne na żywo są dostępne tylko w przypadku transmisji z normalnym opóźnieniem.
 • Język filmu nie jest jeszcze obsługiwany przez funkcję napisów automatycznych.
 • Film ma słabą jakość dźwięku lub zawiera wypowiedzi, których YouTube nie jest w stanie rozpoznać.
 • Kilka osób mówi jednocześnie i ich słowa nakładają się na siebie lub wypowiadają się one w kilku językach.
Uwaga: jeżeli nie chcesz, aby automatyczne napisy pojawiały się w trakcie transmisji na żywo na Twoim kanale w YouTube, skontaktuj się z zespołem pomocy dla twórców.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?