Korzystanie z napisów automatycznych

Napisy to doskonały sposób, aby przybliżyć treść filmów widzom. YouTube wykorzystuje technologię rozpoznawania mowy, aby automatycznie tworzyć napisy do filmów.
Uwaga: napisy automatyczne są generowane przez algorytmy systemów uczących się, co sprawia, że jakość napisów może być różna.Zachęcamy twórców, by dodawali napisy utworzone profesjonalnie. YouTube stale pracuje nad udoskonalaniem technologii rozpoznawania mowy. Pomimo tego automatyczne napisy mogą zawierać błędnie rozpoznane treści – powodem może być nieprawidłowa wymowa, hałas w tle, używany akcent lub dialekt. Zawsze sprawdzaj takie napisy i edytuj wszystkie fragmenty, które nie zostały poprawnie zapisane.

Napisy automatyczne w filmach na żądanie

Funkcja napisów automatycznych jest dostępna wyłącznie dla filmów w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim, japońskim, koreańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, rosyjskim i włoskim.

Zachęcamy twórców, by dodawali napisy utworzone profesjonalnie. Jeśli napisy automatyczne będą dostępne dla danego filmu, zostaną w nim opublikowane automatycznie. Mogą jednak nie być gotowe w momencie, kiedy przesyłasz film. Czas przetwarzania zależy od stopnia złożoności dźwięku w filmie.

YouTube stale pracuje nad udoskonalaniem technologii rozpoznawania mowy. Pomimo tego automatyczne napisy mogą zawierać błędnie rozpoznane treści – powodem może być nieprawidłowa wymowa, hałas w tle, używany akcent lub dialekt. Zawsze sprawdzaj napisy automatyczne i edytuj wszystkie fragmenty, które nie zostały poprawnie zapisane.

Aby sprawdzić napisy automatyczne i w razie potrzeby wprowadzić w nich zmiany:

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Napisy.
 3. Kliknij film, do którego chcesz dodać napisy.
 4. W sekcji „Napisy” kliknij Więcej  obok napisów, które chcesz edytować.
 5. Sprawdź napisy automatyczne i edytuj lub usuń te fragmenty, które nie zostały poprawnie zapisane.

Rozwiązywanie problemów znapisami automatycznymi

Jeżeli w Twoim filmie nie ma opcji automatycznego generowania napisów, może to być spowodowane przez co najmniej jedną z tych przyczyn:

 • Napisy nie są jeszcze dostępne, ponieważ trwa przetwarzanie złożonej ścieżki dźwiękowej filmu.
 • Napisy automatyczne nie działają w języku używanym w Twoim filmie.
 • Film jest zbyt długi.
 • Film ma słabą jakość dźwięku lub zawiera wypowiedzi, których YouTube nie jest w stanie rozpoznać.
 • Na początku filmu jest dość długa cisza.
 • Kilka osób mówi jednocześnie i ich słowa nakładają się na siebie.

Napisy automatyczne w transmisjach na żywo

Uwaga: napisy automatyczne w transmisjach na żywo są dostępne tylko w języku angielskim.

Napisy automatyczne w transmisjach na żywo są obecnie wprowadzane na kanałach anglojęzycznych. Dotyczy to kanałów, które mają ponad tysiąc subskrybentów i transmitują z „normalnym opóźnieniem”, w sytuacji, gdy nie są dostępne napisy profesjonalne. Zachęcamy twórców, by dodawali napisy utworzone profesjonalnie.Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących napisów na żywo

Po zakończeniu transmisji napisy automatyczne na żywo nie będą dostępne, a podczas przetwarzania filmu na żądanie zostaną wygenerowane napisy automatyczne.

Dowiedz się, jak wyglądają napisy w transmisji na żywo z perspektywy widza

Rozwiązywanie problemów z napisami automatycznymi na żywo

Jeżeli w transmisji na żywo nie wyświetlają się napisy automatyczne, może to być spowodowane przez co najmniej jedną z tych przyczyn:

 • Funkcja nie jest włączona na kanale, ponieważ powoli wprowadzamy ją na kanałach, które mają ponad 1000 subskrybentów.
 • Transmisja na żywo ma bardzo małe lub małe opóźnienie (np. transmisja na żywo z urządzenia mobilnego). Napisy automatyczne na żywo są dostępne tylko w przypadku transmisji z normalnym opóźnieniem.
 • Napisy automatyczne nie działają w języku używanym w Twoim filmie.
 • Film ma słabą jakość dźwięku lub zawiera wypowiedzi, których YouTube nie jest w stanie rozpoznać.
 • Kilka osób mówi jednocześnie i ich słowa nakładają się na siebie lub wypowiadają się one w kilku językach.
Uwaga: jeśli nie chcesz, by w Twoich transmisjach na żywo były wyświetlane napisy automatyczne, skontaktuj się z zespołem pomocy dla twórców.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?