Bruk automatisk teksting

Teksting er en god måte å gjøre innhold tilgjengelig for flere seere på. YouTube har teknologi for talegjenkjenning som kan brukes til å lage teksting for videoene dine automatisk.
Merk: Denne typen automatisk teksting genereres gjennom algoritmer for maskinlæring, så kvaliteten på tekstingen kan variere. Vi oppfordrer skapere til først og fremst å bruke profesjonell teksting. YouTube jobber kontinuerlig med å gjøre teknologien for talegjenkjenning enda bedre. Den automatiske tekstingen kan imidlertid avvike fra det som blir sagt, på grunn av uttalefeil, aksenter, dialekter eller bakgrunnsstøy. Du bør alltid gjennomgå den automatiske tekstingen og redigere eventuelle deler som ikke er riktig transkribert.

Automatisk teksting for lange videoer og Shorts-videoer

Automatisk teksting er tilgjengelig på engelsk, fransk, indonesisk, italiensk, japansk, koreansk, nederlandsk, portugisisk, russisk, spansk, tyrkisk, tysk, vietnamesisk og ukrainsk. Hvis det finnes lydspor på flere språk i en video, vises den automatiske tekstingen på standardspråket.

Vi oppfordrer skapere til først og fremst å bruke profesjonell teksting. Hvis automatisk teksting er tilgjengelig, blir tekstingen automatisk publisert i videoen. Den automatiske tekstingen er kanskje ikke klar rett etter at du har lastet opp videoen. Behandlingstiden avhenger av hvor kompleks lyden på videoen er.

YouTube jobber kontinuerlig med å gjøre teknologien for talegjenkjenning enda bedre. Den automatiske tekstingen kan imidlertid avvike fra det som faktisk sies, på grunn av uttalefeil, aksenter, dialekter eller bakgrunnsstøy. Du bør alltid gjennomgå den automatiske tekstingen og redigere eventuelle deler som ikke er riktig transkribert.

Slik kan du gjennomgå automatisk teksting og gjøre eventuelle endringer:

 1. Logg på YouTube Studio.
 2. Velg Undertekster på menyen til venstre.
 3. Klikk på videoen du vil legge til teksting eller undertekster i.
 4. Klikk på Mer » under «Undertekster», ved siden av undertekstene du vil redigere.
 5. Gjennomgå den automatiske tekstingen, og rediger eller fjern eventuelle deler som ikke er riktig transkribert.

Feilsøking av problemer med automatisk teksting

Hvis det ikke lages noen automatisk teksting for videoen din, kan det skyldes én eller flere av følgende årsaker:

 • Tekstingen er foreløpig ikke tilgjengelig fordi det finnes kompleks lyd i videoen som fortsatt er under behandling.
 • Automatisk teksting er ikke tilgjengelig for språket i videoen.
 • Videoen er for lang.
 • Videoen har dårlig lydkvalitet eller inneholder tale som YouTube ikke gjenkjenner.
 • Det er en lang periode med stillhet i begynnelsen av videoen.
 • Folk snakker i munnen på hverandre, eller det snakkes flere språk samtidig.
Automatisk teksting i direktesendinger
Merk: Automatisk teksting i direktesendinger er bare tilgjengelig på engelsk. Du kan bare slå på automatisk teksting for direktesendinger enkeltvis, og ikke for hele kanalen.

Vi er i ferd med å innføre automatisk teksting i direktesendinger på engelskspråklige kanaler. De aktuelle kanalene strømmer med «normal tidsforsinkelse» og har ikke profesjonell teksting tilgjengelig. Vi oppfordrer skapere til først og fremst å bruke profesjonell teksting. Finn ut mer om kravene til teksting i direktesendinger.

Når direktesendingen er ferdig, beholder ikke videoen den automatiske tekstingen. Ny automatisk teksting genereres når sendingen omgjøres til video på forespørsel. Denne tekstingen kan være forskjellig fra tekstingen i direktesendingen.

Konfigurer automatisk teksting for direktesendinger

Slik slår du på automatisk teksting for direktesendinger (bare på engelsk):

 1. Gå til YouTube.
 2. Øverst til høyre klikker du på Opprett  etterfulgt av Send direkte.
 3. Velg Send direkte på menyen til venstre.
 4. Slå på teksting i innstillingene for direktesendingen.
 5. Velg «Automatisk teksting» som kilde for teksting.
 6. Velg videospråk (bare engelsk).

Feilsøk automatisk teksting for direktesendinger

Hvis det ikke vises noen automatisk teksting i direktesendingen, kan det ha én eller flere av følgende årsaker:

 • Funksjonen er foreløpig ikke aktivert for den aktuelle kanalen. Den innføres sakte, men sikkert for kanaler med over 1000 abonnenter.
 • Direktesendingen har ultrakort eller kort tidsforsinkelse (for eksempel en direktesending fra mobil). Automatisk teksting av direktesendinger er bare tilgjengelig ved strømming med normal tidsforsinkelse.
 • Automatisk teksting er ikke tilgjengelig for språket i videoen.
 • Videoen har dårlig lydkvalitet eller inneholder tale som YouTube ikke gjenkjenner.
 • Folk snakker i munnen på hverandre, eller det snakkes flere språk samtidig.
Merk: Hvis du ikke vil at det skal vises automatisk teksting i direktesendingene dine, må du kontakte brukerstøtteteamet for skapere.

Avanserte innstillinger for automatisk teksting

Potensielt upassende ord i automatisk teksting

Når du bruker innstillingen «Ikke vis potensielt upassende ord» i YouTube Studio, erstattes potensielt upassende ord som standard med to understreker i en hakeparentes – «[__]» – i automatisk teksting. Denne innstillingen har ikke innvirkning på lydspor eller manuelt redigert teksting. Formålet er å forhindre at potensielt støtende ord utilsiktet skal dukke opp i automatisk teksting. Innstillingen har heller ingen innvirkning på videoens status for inntektsgenerering.

Automatisk teksting er tilgjengelig for opplastede videoer og direktesendinger.

Vi jobber stadig med videreutvikling av programvaren for talegjenkjenning for å forhindre feil i den automatiske tekstingen. Likevel oppfordrer vi skaperne til å ta en gjennomgang av all automatisk generert teksting.

Slik kan du slå av innstillingen «Ikke vis potensielt upassende ord» ved behov:

 1. Logg på YouTube Studio.
 2. Velg Innstillinger på menyen til venstre.
 3. Velg Kanal etterfulgt avAvanserte innstillinger.
 4. Under «Automatisk teksting» fjerner du merkingen for Ikke vis potensielt upassende ord.
Merk: Denne innstillingen er tilgjengelig for automatisk teksting og automatisk oversatte undertekster.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
11139138410087846774
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
59