Používání automatických titulků

Titulky jsou skvělým způsobem, jak obsah zpřístupnit širšímu okruhu diváků. YouTube může vytvořit titulky pro vaše video automaticky pomocí technologie rozpoznávání řeči.
Poznámka: Tyto automatické titulky jsou vytvářeny pomocí algoritmů strojového učení, jejich kvalita proto může být různá. Doporučujeme autorům, aby raději přidávali vlastní profesionální titulky. YouTube svou technologii rozpoznávání řeči neustále zlepšuje. Automatické titulky však mohou mluvený obsah zkreslit z důvodu špatné výslovnosti, přízvuku, nářečí nebo hluku v pozadí. Automatické titulky byste měli vždy zkontrolovat a upravit všechny části, které nejsou správně přepsané.

Automatické titulky u dlouhých videí a videí Shorts

Automatické titulky jsou k dispozici v angličtině, francouzštině, indonéštině, italštině, japonštině, korejštině, němčině, nizozemštině, portugalštině, ruštině, španělštině, turečtině a vietnamštině.

Doporučujeme autorům, aby nejdříve přidávali profesionální titulky. Pokud jsou k dispozici automatické titulky, budou u vašeho videa automaticky zveřejněny. Automatické titulky nemusí být připraveny ve chvíli, kdy video nahráváte. Čas zpracování závisí na složitosti zvuku videa.

YouTube svou technologii rozpoznávání řeči neustále zlepšuje. Automatické titulky však mohou mluvený obsah zkreslit z důvodu špatné výslovnosti, přízvuku, nářečí nebo hluku v pozadí. Automatické titulky vždy zkontrolujte a upravte všechny části, které nejsou správně přepsané.

Zde je návod, jak můžete zkontrolovat automatické titulky a v případě potřeby provést změny:

 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. V levé nabídce vyberte možnost Titulky.
 3. Klikněte na video, u kterého chcete přidat titulky nebo titulky pro neslyšící.
 4. V nabídce Titulky klikněte na tři tečky  vedle titulků, které chcete upravit.
 5. Zkontrolujte automatické titulky a upravte nebo odstraňte veškeré části, které nebyly správně přepsány.

Řešení potíží s automatickými titulky

Pokud u videa nejsou vytvářeny automatické titulky, může to být z těchto důvodů:

 • Titulky zatím nejsou k dispozici kvůli zpracovávání komplexního zvuku ve videu.
 • Automatické titulky nepodporují jazyk videa.
 • Video je příliš dlouhé.
 • Video má špatnou kvalitu zvuku nebo YouTube nedokáže rozpoznat danou řeč.
 • Na začátku videa je dlouhé ticho.
 • Hovoří několik lidí, jejichž promluvy se překrývají.

Automatické titulky u živých přenosů

Poznámka: Automatické titulky u živých přenosů jsou k dispozici pouze v angličtině. Automatické titulky lze zapnout pouze pro jednotlivé živé přenosy, nikoli pro celý kanál.

Postupně začínáme zobrazovat automatické titulky u živých streamů vybraných anglicky mluvících kanálů. Tyto kanály vysílají s běžnou latencí a nejsou u nich k dispozici profesionální titulky. Doporučujeme autorům, aby raději používali vlastní profesionální titulky. Více informací o požadavcích na živý přepis.

Po skončení přímého přenosu nezůstanou automatické titulky ve videu. Nové automatické titulky budou generovány na základě procesu videa na vyžádání a mohou se lišit od těch, které se objevily během přímého přenosu.

Nastavení živých automatických titulků

Živé automatické titulky zapnete následovně:

 1. Přejděte na YouTube.
 2. Vpravo nahoře klikněte na Vytvořit  a pak Vysílat živě.
 3. Z levého menu vyberte Stream .
 4. V nastavení streamu zapněte Skryté titulky.
 5. Jako zdroj titulků vyberte Automatické titulky.
 6. Vyberte jazyk videa.  

Řešení problémů s automatickými titulky 

Pokud se u živého přenosu automatické titulky nezobrazují, může to být z těchto důvodů:

 • Tato funkce není u daného kanálu k dispozici (zatím ji postupně zavádíme u kanálů s více než 1000 odběrateli).
 • Kanál vysílá s ultranízkou nebo nízkou latencí (například přenos z mobilu). Živé automatické titulky jsou k dispozici pouze u vysílání s běžnou latencí.
 • Automatické titulky nepodporují jazyk videa.
 • Video má špatnou kvalitu zvuku nebo YouTube nedokáže rozpoznat danou řeč.
 • Hovoří několik lidí, jejichž řeč se překrývá, nebo se mluví najednou několika jazyky.
Upozornění: Pokud si u svých živých přenosů nepřejete zobrazovat automatické titulky, kontaktujte tým podpory pro autory.

Pokročilá nastavení automatických titulků

Potenciálně nevhodné výrazy v automatických titulcích

Nastavení „Nezobrazovat potenciálně nevhodná slova“ ve Studiu YouTube automaticky nahradí potenciálně nevhodná slova v automatických titulcích dvěma podtržítky v hranatých závorkách „[ __ ]“. Toto nastavení neovlivní žádné zvukové stopy ani ručně upravované titulky. Toto nastavení má pomoci zabránit tomu, aby se potenciálně nevhodná slova omylem objevila v automatických titulcích. Neovlivní to ani stav zpeněžení vašeho videa.

Automatické titulky lze nastavit pro nahraná videa a živé přenosy.

Stále autorům doporučujeme, aby si všechny své automaticky generované titulky zkontrolovali, i když náš software pro rozpoznávání řeči nadále zlepšujeme a chyby automatických titulků omezujeme.

Vypnutí nastavení „Nezobrazovat potenciálně nevhodná slova“:

 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. V nabídce vlevo vyberte Nastavení .
 3. Vyberte Kanál a pak Rozšířená nastavení.
 4. V části Automaticky generované titulky zrušte výběr možnosti Nezobrazovat potenciálně nevhodná slova.
Upozornění: Toto nastavení je k dispozici pro automaticky generované a automaticky překládané titulky.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
59
false