Obmedzenie používania nárokovanej hudby

O tom, či sa bude hudba používať na YouTube a akým spôsobom sa môže používať, rozhodujú príslušní držitelia autorských práv. Ich pravidlá týkajúce sa autorských práv majú vplyv na to, či a ako bude vaše video dostupné na YouTube. Ak vo videu použijete hudbu, možno dostanete nárok v systéme Content ID s upozornením, že ste použili obsah chránený autorskými právami.

Nižšie uvádzame vysvetlenie jednotlivých pravidiel:

  • Speňažovať: držiteľ autorských práv sa rozhodol speňažovať hudbu, takže sa v rámci vášho videa môžu zobrazovať reklamy. Niekedy sa držiteľ autorských práv môže rozhodnúť zdieľať s vami výnosy. Aj keď sa používa toto pravidlo, video nemusí byť dostupné všade a vo všetkých zariadeniach.
  • Celosvetovo blokovať: jeden alebo viacero držiteľov autorských práv nepovoľuje použitie tejto hudby v službe YouTube. Ak túto hudbu použijete, vaše video môže mať vypnutý zvuk alebo v službe YouTube vôbec nebude k dispozícii.
  • Zablokovať v niektorých krajinách: jeden alebo viacero držiteľov autorských práv obmedzilo dostupnosť tejto hudby na YouTube len na niektoré krajiny. Ak túto hudbu použijete, vaše video sa nebude dať pozerať tam, kde je hudba na YouTube zablokovaná.

Poznámka: Držitelia autorských práv môžu v niektorých prípadoch zmeniť svoje pravidlá a vydať žiadosti o zastavenie šírenia pre porušenie autorských práv. Ak držiteľ autorských práv rozhodne vo vašom prípade inak alebo zmení pravidlá pre hudbu vo vašom videu, stav vášho videa sa môže v budúcnosti zmeniť (video môže byť dokonca odstránené zo služby YouTube). Prečítajte si viac o systéme Content ID.

Tieto pravidlá neplatia mimo platformy YouTube a iné postupy uplatňujeme aj v prípade, ak sa domnievame, že ste nahrali celý album alebo jeho významnú časť. Ak máte otázky o použití hudby, zvážte konzultáciu s kvalifikovaným právnym zástupcom.

Získanie povolenia na použitie obsahu inej osoby

Ak chcete vo svojom videu použiť materiál chránený autorskými právami, všeobecne platí, že najprv musíte požiadať o povolenie. YouTube vám tieto práva nemôže udeliť a takisto nedokážeme autorom pomôcť nájsť a kontaktovať strany, ktoré vám tieto práva udeliť môžu. Ak máte otázky týkajúce sa používania materiálu chráneného autorskými právami, požiadajte o pomoc kvalifikovaného právneho zástupcu. YouTube navyše ponúka bezplatnú audioknižnicu s hudbou, ktorú môžu autori používať vo svojich videách na YouTube.

Pozrite si informácie o autorských právach na hudbu a spracúvaní nárokov v systéme Content ID.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false