Lietošanas ierobežojumi mūzikai, par kuru iesniegta pretenzija

Autortiesību īpašnieki izlemj, vai un kā tiek izmantota viņu mūzika pakalpojumā YouTube, tādēļ viņu noteiktā autortiesību politika ietekmē to, vai un kā jūsu videoklips ir pieejams. Ja izmantosiet mūziku savā videoklipā, iespējams, saņemsiet Content ID pretenziju, kurā būs paziņots, ka izmantojāt ar autortiesībām aizsargātu saturu.

Tālāk ir norādīta katras politikas nozīme.

  • Monetizācija: autortiesību īpašnieks ir izvēlējies monetizēt šo mūziku, tādēļ jūsu videoklipā var tikt rādītas reklāmas. Dažkārt autortiesību īpašnieks var izlemt dalīties ar jums daļā peļņas. Pat ja tiek piemērota šī politika, videoklips tik un tā var nebūt pieejams visur vai visās ierīcēs.
  • Bloķēšana visā pasaulē: viens vai vairāki autortiesību īpašnieki neļauj izmantot šo mūziku pakalpojumā YouTube. Ja izmantosiet šo mūziku, jūsu videoklipam var tikt izslēgta skaņa vai tas pilnībā nebūs pieejams pakalpojumā YouTube.
  • Bloķēšana dažās valstīs: viens vai vairāki autortiesību īpašnieki ir ierobežojuši valstis, kurās šī mūzika ir pieejama pakalpojumā YouTube. Ja izmantosiet šo mūziku, jūsu videoklips nebūs skatāms valstīs, kurās attiecīgā mūzika ir bloķēta pakalpojumā YouTube.

Piezīme: autortiesību īpašnieki var mainīt savas politikas un noteiktos apstākļos izdot paziņojumus par noņemšanu autortiesību pārkāpuma dēļ. Nākotnē jūsu videoklipa statuss var tikt mainīts (tas pat var tikt noņemts no pakalpojuma YouTube), ja autortiesību īpašnieks maina lēmumu par jūsu konkrēto gadījumu vai maina politiku, kas attiecas uz jūsu videoklipā ietverto mūziku. Uzziniet vairāk par Content ID.

Šīs politikas neattiecas uz saturu ārpus YouTube platformas un var atšķirties atkarībā no tā, vai uzskatām, ka esat augšupielādējis visu albumu vai lielāko tā daļu. Ja jums ir jautājumi par mūzikas izmantošanas veidiem, varat arī konsultēties ar kvalificētu juristu.

Atļaujas iegūšana citas personas satura izmantošanai

Ja plānojat savā videoklipā ietvert ar autortiesībām aizsargātu materiālu, vispirms jums jālūdz atļauja šāda materiāla izmantošanai. YouTube darbinieki nevar jums piešķirt šīs tiesības, un mēs nevaram palīdzēt satura veidotājiem atrast puses, kas varētu tās piešķirt, kā arī nevaram palīdzēt sazināties ar tām. Ja jums ir jautājumi par ar autortiesībām aizsargāta materiāla izmantošanu, varat arī konsultēties ar kvalificētu juristu. YouTube arī piedāvā bezmaksas audio bibliotēku ar mūziku, ko satura veidotāji var izmantot savos YouTube videoklipos.

Gūstiet ieskatu par mūzikas autortiesībām un sistēmas Content ID pretenziju apstrādi.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?