Mga paghihigpit sa paggamit sa na-claim na musika

Ang mga may-ari ng copyright ang nagpapasya kung papayag sila at kung paano nila gustong magamit ang kanilang musika sa YouTube, kaya may epekto ang kanilang patakaran sa copyright sa kung mapapanood ang iyong video at kung paano itong gagawing available. Kung gagamit ka ng musika sa iyong video, posibleng makatanggap ka ng claim sa content ID na nag-aabiso sa iyong gumamit ka ng content na may copyright.

Narito ang ibig sabihin ng bawat patakaran:

  • I-monetize: Pinili ng may-ari ng copyright na i-monetize ang musikang ito, kaya puwedeng may lumabas na mga ad sa iyong video. Minsan, puwedeng piliin ng may-ari ng copyright na bigyan ka ng ilang bahagi ng kitang iyon. Kahit na ilapat ang patakarang ito, posibleng hindi maging available ang video sa lahat ng lugar o sa lahat ng device.
  • I-block sa buong mundo: Hindi pinapayagan ng isa o higit pang may-ari ng copyright ang paggamit ng musikang ito sa YouTube. Kung gagamitin mo ang musikang ito, puwedeng ma-mute ang iyong video o tuluyan itong hindi maging available sa YouTube.
  • I-block sa ilang bansa: Pinaghihigpitan ng isa o higit pang may-ari ng copyright ang mga bansa kung saan available ang musikang ito sa YouTube. Kung gagamitin mo ang musikang ito, hindi mapapanood ang iyong video kung saan naka-block ang musika sa YouTube.

Tandaan: Mababago ng mga may-ari ng copyright ang kanilang mga patakaran at makakapaglabas sila ng mga abiso sa pagtanggal dahil sa copyright sa ilang partikular na sitwasyon. Puwedeng magbago ang status ng iyong video sa hinaharap (at puwede rin itong alisin sa YouTube) kung iibahin ng may-ari ng copyright ang kanyang desisyon sa indibidwal na kaso mo o kung babaguhin niya ang patakarang nalalapat sa musika sa iyong video. Matuto pa tungkol sa Content ID.

Hindi nalalapat ang mga patakarang ito sa labas ng platform ng YouTube, at puwedeng mag-iba ang mga ito kung naniniwala kaming nag-upload ka ng buong album o ng malaking bahagi ng album. Puwede kang kumonsulta sa isang kwalipikadong abugado kung may mga tanong ka tungkol sa iyong paggamit ng musika.

Humingi ng pahintulot na gamitin ang content ng iba

Kung plano mong magsama sa iyong video ng materyal na pinoprotektahan ng copyright, karaniwang kakailanganin mo munang humingi ng pahintulot na gawin ito. Hindi maibibigay sa iyo ng YouTube ang mga karapatang ito at hindi namin matutulungan ang mga creator sa paghahanap at pakikipag-ugnayan sa mga partidong puwedeng magbigay sa kanila ng mga ito. Puwedeng kang kumonsulta sa isang kwalipikadong abugado kung may mga tanong ka tungkol sa paggamit ng mga materyal na pinoprotektahan ng copyright. Nag-aalok din ang YouTube ng libreng Audio Library na may musikang magagamit ng mga creator sa kanilang mga video sa YouTube.

Matuto tungkol sa copyright ng musika at pamamahala ng mga claim sa Content ID.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false