Περιορισμοί χρήσης για μουσική με αξιώσεις

Ο Κατάλογος πολιτικών μουσικής θα καταργηθεί μαζί με την Κλασική προβολή του Creator Studio. 
 
Όπως έχετε ίσως μάθει ήδη, βρισκόμαστε στη διαδικασία μετακίνησης στο νέο και βελτιωμένο Studio. Ως εκ τούτου, εστιάζουμε στη μετεγκατάσταση και τη δημιουργία λειτουργιών για τα στοιχεία στα οποία διαπιστώνουμε εύρυθμη χρήση με αντίκτυπο στους στόχους των δημιουργών.
 
Δυστυχώς, αυτό το στοιχείο δεν κρίθηκε κατάλληλο. Παρουσιάσαμε αυτό το εργαλείο για τις Πολιτικές μουσικής πριν από χρόνια, ώστε να βοηθήσουμε τους δημιουργούς να αποφεύγουν προληπτικά τα προβλήματα που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα στη μουσική στα βίντεό τους. Ωστόσο, η χρήση του ήταν χαμηλή και θα χρειαζόταν σημαντική δουλειά για τη μετεγκατάσταση και τη βελτίωσή του. Επιπλέον, διαπιστώσαμε ότι οι δημιουργοί αντιμετωπίζουν αυτήν την ανάγκη ανεβάζοντας τα βίντεό τους ως ιδιωτικά ή μη καταχωρισμένα, προκειμένου να εντοπίσουν τυχόν προβλήματα πριν δημοσιεύσουν βίντεο, και σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε μια καλύτερη εμπειρία γύρω από αυτήν την προσέγγιση στο νέο Studio.
 
Όπως πάντα, αν χρειάζεστε δωρεάν και ασφαλή μουσική και εφέ ήχου για τα βίντεό σας, ανατρέξτε στη Βιβλιοθήκη ήχων. Προσθέτουμε καινούργια μουσική κάθε μήνα!

Ο Κατάλογος πολιτικών μουσικής περιλαμβάνει τραγούδια και τις ισχύουσες πολιτικές τους, όπως αυτές ορίστηκαν από τους δικαιούχους πνευματικών δικαιωμάτων. Οι πολιτικές που εμφανίζονται στον Κατάλογο πολιτικών μουσικής περιγράφουν μόνο τι συμβαίνει όταν δημοσιεύετε ένα βίντεο στο YouTube που χρησιμοποιεί αυτήν τη μουσική.

Οι δικαιούχοι πνευματικών δικαιωμάτων αποφασίζουν εάν και πώς θέλουν να χρησιμοποιηθεί η μουσική τους στο YouTube. Έτσι, η πολιτική τους όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα θα επηρεάσει το εάν και πώς θα είναι διαθέσιμα τα βίντεό σας. Αν χρησιμοποιείτε μουσική που αναφέρεται στον Κατάλογο πολιτικών μουσικής, θα λάβετε μια αξίωση που αφορά πνευματικά δικαιώματα η οποία θα σας ενημερώνει ότι χρησιμοποιείτε περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα.

Δείτε τι σημαίνει κάθε πολιτική:

  • Δημιουργία εσόδων: Ο δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων έχει επιλέξει τη δημιουργία εσόδων από αυτήν τη μουσική, επομένως ενδέχεται να εμφανίζονται διαφημίσεις στο βίντεό σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων ενδέχεται να επιλέξει να μοιράζεται μέρος αυτών των εσόδων του μαζί σας. Ακόμη και αν εφαρμοστεί αυτή η πολιτική, το βίντεο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο παντού ή σε όλες τις συσκευές.
  • Αποκλεισμός σε όλο τον κόσμο: Ένας ή περισσότεροι δικαιούχοι πνευματικών δικαιωμάτων δεν επιτρέπουν τη χρήση αυτής της μουσικής στο YouTube. Αν χρησιμοποιείτε αυτήν τη μουσική, ενδέχεται να επιβληθεί σίγαση της μουσικής στο βίντεό σας ή το βίντεο να αποκλειστεί εντελώς από το YouTube.
  • Αποκλεισμός σε ορισμένες χώρες: Ένας ή περισσότεροι δικαιούχοι πνευματικών δικαιωμάτων έχουν περιορίσει τη διάθεση της μουσικής στο YouTube μόνο για ορισμένες χώρες. Αν χρησιμοποιείτε αυτήν τη μουσική, το βίντεό σας δεν θα είναι διαθέσιμο όπου η μουσική έχει αποκλειστεί από το YouTube.

Σημείωση: Οι δικαιούχοι πνευματικών δικαιωμάτων μπορούν να αλλάξουν τις πολιτικές τους και να εκδώσουν γνωστοποιήσεις κατάργησης λόγω παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Η κατάσταση του βίντεό σας μπορεί να αλλάξει στο μέλλον (ή ακόμα και να καταργηθεί το βίντεό σας από το YouTube), αν ο δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων αποφασίσει κάτι άλλο για την περίπτωσή σας ή αλλάξει την πολιτική που ισχύει για τη μουσική στο βίντεό σας. Μάθετε περισσότερα για το Content ID.

Αυτές οι πολιτικές δεν ισχύουν εκτός της πλατφόρμας YouTube και ενδέχεται να διαφέρουν, αν θεωρήσουμε ότι έχετε ανεβάσει ένα ολόκληρο άλμπουμ ή το μεγαλύτερο μέρος ενός άλμπουμ. Αν έχετε απορίες σχετικά με τη χρήση της μουσικής, μπορείτε να συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο δικηγόρο.

Απόκτηση άδειας χρήσης για το περιεχόμενο κάποιου άλλου

Αν σκοπεύετε να συμπεριλάβετε στο βίντεό σας υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, θα πρέπει πρώτα να ζητήσετε άδεια. Το YouTube δεν μπορεί να σας εκχωρήσει αυτά τα δικαιώματα και δεν είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε τους δημιουργούς όσον αφορά τον εντοπισμό και την επικοινωνία με τα μέρη που ενδεχομένως να έχουν τη δυνατότητα να τα εκχωρήσουν. Αν έχετε απορίες σχετικά με τη χρήση υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, μπορείτε να συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο δικηγόρο. Επίσης, το YouTube προσφέρει μια δωρεάν βιβλιοθήκη ήχων με μουσική που οι δημιουργοί μπορούν να χρησιμοποιούν στα βίντεό τους στο YouTube.

Μάθετε σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα στη μουσική και τη διαχείριση των αξιώσεων Content ID.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;