Znaczenie kontekstu

Kontekst jest bardzo ważny we wszystkich filmach, ale w przypadku treści drastycznych ma on ogromne znaczenie. Treści edukacyjne, naukowe, informacyjne lub dokumentalne mogą często zawierać treści drastyczne. Ten typ treści jest dozwolony w YouTube, jeśli zawiera odpowiedni kontekst. Podanie informacji, które wyjaśniają, o czym jest Twój film, pomoże użytkownikom znaleźć i zrozumieć Twoje treści. Dzięki temu zespół YouTube może też przyjąć odpowiednią perspektywę podczas oceny Twojego filmu, jeśli zostanie zgłoszony.

Na przykład film opublikowany przez dziennikarza obywatelskiego pokazujący pobicie osób protestujących najprawdopodobniej nie naruszy naszych zasad, jeśli zawiera odpowiedni kontekst. W tym przypadku istotną informacją mogłaby być lista wskazówek na początku filmu na temat tego, jak zachować bezpieczeństwo podczas protestów, lub narracja głosowa przedstawiająca historię protestu. Tytuł lub opis filmu powinien też jasno wskazywać, że treści mają charakter reportażu lub filmu dokumentalnego.

Wskazówki dotyczące dodawania kontekstu

YouTube nie jest miejscem, gdzie wychwala się przemoc lub promuje nienawiść Drastyczne lub kontrowersyjne materiały filmowe mogą zostać zaakceptowane, jeśli mają charakter edukacyjny, ale możemy objąć je ograniczeniem wiekowym, a przed ich odtworzeniem może pojawić się ekran z ostrzeżeniem.

Zalecenia i ograniczenia

Należy:

 • Zastanowić się nad przekazem swojego filmu i zdecydować, czy ma on uczyć i informować, czy raczej szokować i podburzać.
 • Dodać do filmu narrację głosową lub tekstową. Można to zrobić podczas nagrywania lub później w trakcie edytowania.
 • Zadbać o to, żeby widzowie mogli z łatwością dostrzec lub usłyszeć kontekst. Ważne jest, aby dodać informacje w tytule i opisie, a także w samym filmie.
Więcej informacji o kontekście znajdziesz w Akademii twórców.

Nie należy:

 • Tworzyć treści, których głównym motywem jest przemoc.
 • Uwydatniać scen przemocy poprzez przybliżanie, zapętlanie lub używanie innych technik edycji, które przesłonią Twój przekaz.
 • Szokować widzów ani wywoływać u nich obrzydzenia.
 • Wykorzystywać filmów do wychwalania lub celebrowania aktów przemocy.
 • Opierać się tylko na metadanych, aby podać kontekst. Metadane mogą być pomocne, ale widz powinien być w stanie zrozumieć kontekst w trakcie oglądania i słuchania samego filmu.

Jak dodawać kontekst przed przesłaniem i po przesłaniu filmu

Jak dodać kontekst, zanim prześlesz film

Dodanie kontekstu w Twoim filmie pomoże nam zrozumieć jego historię i cel. W przypadku treści związanych z przemocą lub terroryzmem dodaj wprowadzenie, komentarz głosowy lub nakładki tekstowe, aby widzowie zyskali pełniejszy obraz sytuacji. Ważne jest, aby dodać tego typu informacje przed przesłaniem filmu. W ten sposób pomożesz naszym zespołom zrozumieć kontekst i nie będą one musiały polegać wyłącznie na tytule lub opisie, żeby poznać charakter Twoich treści.

Unikaj również powiększania najbardziej drastycznych sekcji filmu lub skupiania się na nich, ponieważ nie zezwalamy na prezentowanie nieuzasadnionej przemocy.

Do swojej dyspozycji masz wiele aplikacji od firm zewnętrznych – zarówno na komputery, jak i urządzenia mobilne – które umożliwiają edytowanie filmów poprzez dodawanie nakładek tekstowych, ekranów tytułowych i ścieżki dźwiękowej. Po edycji możesz zapisać swoje treści lub wyeksportować je bezpośrednio do YouTube.

Jak dodać kontekst po przesłaniu filmu

Jeśli nie udało Ci się dodać wystarczającego kontekstu przed przesłaniem filmu, dodatkowe informacje możesz podać już po jego przesłaniu. Są one bardzo ważne, ale jeśli Twój film zawiera wyjątkowo kontrowersyjne treści, musisz uwzględnić kontekst również w samym filmie.

 • Podaj tytuł, który jest odpowiedni do treści filmu i dobrze go opisuje. Możesz w nim zawrzeć dużo informacji, nawet jeśli jesteś poza domem i korzystasz z urządzenia mobilnego.
 • Unikaj opisów, tytułów, tagów i miniatur, które podkreślają najbardziej prowokacyjne lub szokujące aspekty filmu.
 • Użyj narzędzi YouTube, aby zawrzeć szczegółowe informacje w samym filmie (tzn. miejsce i czas zdarzenia, kto brał w nim udział oraz dlaczego miało ono miejsce).
 • Korzystaj z kart, aby dodać linki do odpowiednich stron, takich jak powiązany reportaż lub oświadczenia artysty.
 • Jeśli Twój film zawiera kontrowersyjne treści i wymaga zachowania anonimowości pokazanych w nim osób, skorzystaj z narzędzia do zamazywania.
 • Sprawdź organizacje takie jak Witness, które oferują bezpłatne materiały dla aktywistów, instruktorów i ich sprzymierzeńców podnoszących świadomość innych za pomocą filmów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?