Aukojimas ne pelno organizacijai naudojant „YouTube Giving“

„YouTube Giving“ sukurta siekiant, kad kūrėjai ir gerbėjai galėtų labiau įsitraukti į labdaringą veiklą „YouTube“ platformoje. Kai kuriuose vaizdo įrašuose ir tiesioginiuose srautuose galima paaukoti ne pelno organizacijai, kurią remia vaizdo įrašo kūrėjas.

„YouTube“ padengs visus operacijų mokesčius, todėl visi paaukoti pinigai atiteks kriterijus atitinkančiai ne pelno organizacijai. Ne pelno organizacijoms paaukotos lėšos negrąžinamos. Daugiau informacijos pateikiama DUK apie „YouTube Giving“.

Kaip paaukoti

Mygtukas „Paaukoti“

Prie kai kurių kūrėjų vaizdo įrašų ir tiesioginių srautų bus pateiktas mygtukas „Paaukoti“. Norėdami paaukoti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Atidarę vaizdo įrašą, kuriame yra mygtukas „Paaukoti“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  1. Pasirinkite PAAUKOTI.
  2. Pasirinkite, kokią pinigų sumą norite paaukoti ir tada TĘSTI.
  3. Pasirinkite mokėjimo metodą.
  4. Spustelėkite PAAUKOTI ir tada Atlikta.

Nei ne pelno organizacija, nei kūrėjas nematys jūsų kontaktinės informacijos.

Kai mokėjimas bus apdorotas, el. paštu gausite kvitą.

Live Chat Donations

Nuo šiol aukojant tiesioginiame pokalbyje vietoj funkcijos „Super Chat for Good“ bus naudojama funkcija „Live Chat Donations“. Kūrėjui renkant lėšas tiesioginiame sraute, kuriame įgalintas tiesioginis pokalbis, pokalbyje bus pateikta aukojimo piktograma .

Norėdami paaukoti, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

  1. Tiesioginiame pokalbyje pasirinkite aukojimo piktogramą . Norint matyti tiesioginį pokalbį, mobilieji įrenginiai turi būti naudojami stačiojo ekrano režimu.
  2. Pasirinkite norimą paaukoti sumą arba įveskite kitą sumą pasirinkę Kita.
  3. Jei norite, kad tiesioginiame pokalbyje būtų pateiktas jūsų paskyros pavadinimas, pasirinkite Noriu, kad apie mano auką būtų paskelbta viešai. Kitu atveju prie paaukotos sumos bus nurodyta „Anonimas“.
  4. Pasirinkite PAAUKOTI.
  5. Vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis baikite aukojimo procesą.
Pastaba: jei nenorite, kad prie paaukotos sumos būtų nurodytas jūsų paskyros pavadinimas, turite atžymėti parinkties Noriu, kad apie mano auką būtų paskelbta viešai laukelį.

Kai mokėjimas bus apdorotas, el. paštu gausite kvitą.

Su aukojimu susijusi mokestinė informacija

Informaciją apie mokesčius galite sužinoti aukojimų pagalbos centre.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?