Анулиране, поставяне на пауза или възобновяване на членството ви в Premium


Изпълнете посочените по-долу стъпки, за да анулирате или поставите на пауза членството си в YouTube Premium или YouTube Music Premium. Ако членството ви е поставено на пауза, научете как да го възобновите.

Ако анулирате членството си по време на безплатен пробен период, до края на този период ще имате достъп до предимствата му и няма да преминете автоматично към платен абонамент.

Как да анулирате членството в YouTube Premium или YouTube Music Premium

Анулиране на платеното членство

 
 1. Докоснете снимката на потребителския си профил и след товаПлатени членства.
 2. Докоснете членството, което искате да анулирате.
 3. Докоснете Към опцията за анулиране.
 4. Изберете причината за анулирането и докоснете Напред.
 5. Докоснете Да, да се анулира.

Имате проблеми с анулирането?

Проверете дали някое от изброените по-долу се отнася за вас:

 1. Таксуването се извършва от Apple. Ако покупката е извършена чрез приложението YouTube iOS, можете да анулирате платеното членство от профила си в Apple.
 2. Таксуването се извършва чрез Google Play Музика. Ако имате достъп до платеното членство в YouTube чрез абонамент в Google Play Музика, можете да анулирате членството от настройките на профила си в Google Play Музика.
 3. Членството ви вече е анулирано. Можете да проверите това в полето „Състояние“ на адрес youtube.com/paid_memberships.
Бележки:
 • Когато закупите платено членство в YouTube, ще ви таксуваме автоматично със сумата на членството в началото на всеки цикъл на таксуване, докато не анулирате абонамента си.
 • Когато анулирате членството си, няма да ви таксуваме, докато не се абонирате отново. Предимствата от платеното ви членство в YouTube ще продължат до края на периода на фактуриране.

Поставяне на платеното членство на пауза

ПОСТАВЯНЕ НА ПАУЗА СЕГА

 

 1. Докоснете снимката на потребителския си профил и след товаПлатени членства.
 2. Докоснете членството, което искате да поставите на пауза.
 3. Докоснете Деактивиране.
 4. Докоснете Вместо това да се постави на пауза.
 5. Чрез плъзгача изберете за колко месеца искате да поставите членството на пауза и след това докоснете Поставяне на членството на пауза.

Когато поставяте членството си на пауза:

 • Когато поставяте членството си на пауза, можете да избирате продължителността на този период от време – от 1 до 6 месеца.
 • Членството ще бъде поставено на пауза след края на текущия ви цикъл на таксуване.
 • Докато членството е поставено на пауза, вие (както и никой член на семейството с плана ви) няма да имате достъп до предимствата на YouTube Premium или YouTube Music Premium.
 • Можете да анулирате членството си по всяко време, докато е поставено на пауза.
 • Ако имате абонамент за YouTube Premium, всеки видеоклип или музика, които изтегляте, ще бъдат запазвани. Няма да имате достъп до тях, докато не възобновите членството си.
 • Ако имате абонамент за YouTube Music Premium, всяка музика, която изтегляте, ще бъде запазвана.Няма да имате достъп до тях, докато не възобновите членството си.
 • Когато поставянето на пауза изтече, автоматично ще ви таксуваме с обичайната месечна цена за нов месец на услугата. Тази дата ще бъде новата ви дата на таксуване.
 • Можете да отмените поставянето на членството на пауза или да го възобновите по всяко време преди насрочената дата на възобновяване, като отворите YouTube в уеб браузър или чрез приложението YouTube.

Възобновяване на членството

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ СЕГА

 1. Докоснете снимката на потребителския си профил и след товаПлатени членства.
 2. Докоснете членството, което искате да възобновите.
 3. Докоснете Възобновяване.
 4. Докоснете отново Възобновяване.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?