Анулиране, поставяне на пауза или възобновяване на платено членство в YouTube


Изпълнете посочените по-долу стъпки, за да анулирате или поставите на пауза платеното си членство в YouTube. Ако понастоящем членството ви е поставено на пауза, научете как отново да възобновите абонамента си.

Ако анулирате членството си през безплатен пробен период, до края на този период ще имате достъп до предимствата му и няма да преминете автоматично към платен абонамент.

Как да анулирате членството в YouTube Premium или YouTube Music Premium

Анулиране на платеното членство

 
 1. Докоснете снимката на потребителския си профил > Платено членство.
 2. Докоснете членството, което искате да анулирате.
 3. Докоснете Към опцията за анулиране.
 4. Изберете причината за анулирането и докоснете Напред.
 5. Докоснете Да, да се анулира.

Имате проблеми с анулирането?

Проверете дали някое от изброените по-долу се отнася за вас:

 1. Таксуването се извършва от Apple. Ако покупката е извършена чрез приложението YouTube iOS, можете да анулирате платеното членство от профила си в iTunes.
 2. Таксуването се извършва чрез Google Play Музика. Ако имате достъп до платеното членство в YouTube чрез абонамент в Google Play Музика, можете да анулирате членството от настройките на профила си в Google Play Музика.
 3. Членството ви вече е анулирано. Можете да проверите това в полето „Състояние“ на адрес youtube.com/paid_memberships.
Забележки:
 • Когато закупите платено членство в YouTube, ще ви таксуваме автоматично със сумата на членството в началото на всеки цикъл на таксуване, докато не анулирате абонамента си.
 • Когато анулирате членството си, няма да ви таксуваме, докато не се абонирате отново. Предимствата от платеното ви членство в YouTube ще продължат до края на периода на фактуриране.

Поставяне на платеното членство на пауза

ПОСТАВЯНЕ НА ПАУЗА СЕГА

 

 1. Докоснете снимката на потребителския си профил > Платено членство.
 2. Докоснете членството, което искате да поставите на пауза.
 3. Докоснете Деактивиране.
 4. Докоснете Вместо това да се постави на пауза.
 5. Чрез плъзгача изберете за колко месеца искате да поставите членството на пауза, след което докоснете Поставяне на членството на пауза.

Важна информация за поставяне на членството на пауза:

 • Когато поставяте членството си на пауза, можете да избирате продължителността на този период от време – от 1 до 6 месеца.
 • Членството ще бъде поставено на пауза след края на текущия ви цикъл на таксуване.
 • Докато членството е поставено на пауза, вие (както и никой член на семейството с плана ви) няма да имате достъп до предимствата на YouTube Premium или YouTube Music Premium.
 • Можете да анулирате членството си по всяко време, докато е поставено на пауза.
 • Ако имате абонамент за YouTube Premium, всички изтеглени видеоклипове или музика ще бъдат запазени, но няма да имате достъп до тях, докато не възобновите членството си.
 • Ако имате абонамент за YouTube Music Premium, изтеглената музика ще бъде запазена, но няма да имате достъп до нея, докато не възобновите членството си.
 • Когато поставянето на пауза изтече, автоматично ще ви таксуваме с обичайната месечна цена за нов месец на услугата, като това ще бъде новата ви дата на таксуване.
 • Можете да отмените паузата на членството или да го възобновите по всяко време преди насрочената дата на възобновяване, като отворите YouTube в уеб браузър или чрез приложението YouTube.

Възобновяване на членството

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ СЕГА

 1. Докоснете снимката на потребителския си профил > Платено членство.
 2. Докоснете членството, което искате да възобновите.
 3. Докоснете Възобновяване.
 4. Докоснете Възобновяване отново
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?